maandag 22 april 2019 | week 17
Home » Nieuws » 3B Wonen en Onze Woning houden verkennende fusiegesprekken

3B Wonen en Onze Woning houden verkennende fusiegesprekken

3B Wonen en Onze Woning houden verkennende fusiegesprekken

​​​​Lansingerland – Woningcorporatie 3B Wonen in Bergschenhoek en bouwvereniging Onze Woning uit Hillegersberg voeren sinds kort fusiegesprekken. De in omvang kleinere verhuurder uit de naburige gemeente zoekt een sterke partner om de volkshuisvestelijke opgaven waar te kunnen blijven maken. Daarentegen ziet 3B Wonen kansen om het gezamenlijke huizenaanbod in de breedte te versterken. Wij hadden een gesprek met directeur Frans Weterings en zijn gesprekspartner Evert Remmerswaal, directeur van Onze Woning.

Freek J. Zijlstra

Bouwvereniging Onze Woning is een woningcorporatie die 1350 woningen verhuurt in Hillegersberg, met name in de wijk 110-Morgen, waar ook het kantoor is gevestigd. De bouwvereniging biedt haar klanten een passende, kwalitatief goede en duurzame woning in een leefbare en veilige omgeving. Het aanbod richt zich op sociale huisvesting, maar ook op bewoners die een duurdere huurwoning zoeken (ongeveer 25% van het bestand). Er zijn op dit moment projectmatig nog zo’n 40 woningen te bouwen, in gestapelde bouw, waaruit het grootste deel van het bestand van Onze Woning is opgebouwd. Door het type aanbod wonen er relatief gezien veel starters en ouderen in de wijk 110-Morgen. Onze Woning heeft circa 16 medewerkers in dienst.

3B Wonen heeft een bestand van ongeveer 4300 huurwoningen in Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk. Daarvan behoren slechts 60 woningen tot de duurdere vrije sector woningen. 3B Woningen heeft vooral eengezinswoningen en een kleiner deel appartementen in gestapelde woningbouw (

Elkaar helpen

Evert Remmerswaal: “Wij zijn nu een tijdje met elkaar in gesprek over de mogelijkheden van een fusie. We hebben de afgelopen jaren veel nieuwbouw gepleegd en dit gedeelte van onze voorraad mooi up-to-date gebracht. Dat heeft een enorme aanslag gepleegd op onze financiën, waardoor we in een situatie zijn beland dat we financieel risico lopen en onze volkshuisvestelijke opgaven op termijn niet langer waar zouden kunnen maken. Door een bestuurlijke fusie kunnen we fors besparen op jaarlijks terugkerende lasten in de overhead, waardoor er weer meer investeringsruimte ontstaat. De komende jaren moeten wij nog een duurzaamheidsslag maken.”

Frans Weterings: “3B Wonen komt in een situatie te verkeren van financiële overmaat. Dat betekent dat er meer vermogen is dan er aan uit te voeren opgaven ligt. Als dat gebeurt, ligt het in de verwachting dat er vanuit het ministerie een vereveningsopdracht komt, waarbij belasting en heffingen fors omhoog gaan en in feite gelden van de rijkere corporaties naar de armere corporaties vloeien. Wij willen niet wachten op zo’n maatregel, maar houden liever zelf de regie in handen en hebben een geschikte partner gezocht. We komen Onze Woning al een tijdje in regionaal verband tegen, en we hebben een goede match met elkaar. Beide corporaties hebben respectievelijk iets randstedelijks en dorps, ingeklemd tussen de grote corporaties in de naburige steden. Onze vastgoed portefeuilles sluiten goed op elkaar aan en onze manier van werken ook. We kunnen elkaar helpen en versterken. Dat past ook helemaal in de landelijke trend, waar corporaties elkaar opzoeken en helpen. Ruimtelijk gezien zijn we buren. De afstand tussen beide kantoren is slechts drieënhalve kilometer. Dat kun je op de fiets doen.”

Verbreding van het aanbod

Wat gaan de huurders er van merken?
Weterings: “Wij bevinden ons als corporatie al in de voorhoede wat betreft het verduurzamen van ons woningenbestand. We doen nu een pas op de plaats omdat de technische ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen. We willen ons geld gelet op die ontwikkeling vooralsnog voornamelijk in ‘no-regret-maatregelen’ steken. Op papier vindt er relatief gezien een uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen plaats. In de praktijk merken huurders in Lansingerland daar niets van, omdat de regionale inschrijving van kracht blijft.”
Remmerswaal: “Onze huurders zullen er op vooruit gaan, omdat we in de toekomst kwalitatief goede service kunnen blijven bieden. Het is mogelijk dat ons kantoor in 110-Morgen zal verdwijnen als we uiteindelijk één directie hebben, maar de intentie is om in de wijk bereikbaar te blijven, bijvoorbeeld door een front office.”

Beide corporaties hebben hun ondernemingsraden, huurdersvertegenwoordigingen en leden ingelicht en inmiddels vanuit hun midden klankbordgroepen in het leven geroepen. Ze hopen rond de jaarwisseling de eerste verkennende onderzoeken afgerond te hebben, waarbij de financiële prognoses in beeld gebracht kunnen worden.

Check Also

“Bij voornemens alleen kan het niet blijven!”

Lansingerland - Hanneke Vliet Vlieland is vanaf 1 maart 2019 de nieuwe directeur van woningcorporatie 3B Wonen. Wij hadden een hernieuwd kennismakingsgesprek met haar nu ze Welzijn heeft ingeruild voor Wonen.

Geef een reactie