vrijdag 3 april 2020 | week 14
Home » Politiek

Politiek

Het college blijft gemeenteraad informeren

Lansingerland - De ambtelijke organisatie werkt vanuit huis en vergaderingen zijn afgelast. Toch informeerde het college van b. en w. de leden van de gemeenteraad afgelopen week over vijf actuele zaken. We lichten er voor deze tijd drie heel opmerkelijke onderwerpen uit.

Lees meer

Inzet praktijkondersteuners bij huisartsen als oplossing voor Jeugdhulp GGZ

Lansingerland - Het college van b. en w. heeft een investeringsvoorstel geschreven voor de bekostiging van praktijkondersteuners in de GGZ Jeugd. Daardoor kan er sneller en dichterbij huis hulp aan jongeren geboden worden die geestelijk in de knel dreigen te komen. Commissie Samenleving sprak er op donderdagavond 12 maart jl. nog over op het moment dat de gemeente en de meeste instellingen in verband met de coronacrisis de deuren dicht deden of op een kier zetten.

Lees meer

3B Wonen levert maatwerk tijdens de crisis

Lansingerland - Hanneke Vliet Vlieland, directeur van 3B Wonen, werkt evenals haar medewerkers vanuit huis. “We zijn op kantoor voor meer dan 90% locked down. Toch staat onze organisatie telefonisch, via e-mail en met update informatie op de website voor onze huurders klaar."

Lees meer

Afvalverwerkingsbedrijf in Groenzoom gaat op termijn weg

Lansingerland - Het college van b. en w. stuurde op woensdag 18 maart jl. een informatieve brief aan de gemeenteraad over de beroepszaak door het afvalverwerkingsbedrijf van Gebr. Van der Voort aan Noordersingel 127a bij de Raad van State. De Afdeling Bestuursrechtspraak deed op 19 februari jl. einduitspraak over de bestemming van het perceel in bestemmingsplan Groenzoom.

Lees meer

Commissie Ruimte praat over bouwplannen maar hakt geen knopen door

Lansingerland - Er zijn weinig woningen voor jongeren en starters. Een tijdelijke behuizing in Tiny Houses zou een oplossing bieden, maar het college zoekt niet actief mee naar locaties. Bewoners van de Edelsteenbuurt willen dat er geen woningbouw in Driehoek Noordpolder komt, maar we staan nog aan het begin van het proces volgens wethouder Kathy Arends. Intussen vergrijst Bleiswijk en smeert men het realiseren van bouwplannen over een groot aantal jaren uit. Commissie Ruimte sprak er uitvoerig over, maar komt geen stap verder. En als bouwplannen dan eindelijk uitvoerbaar zijn, is er een opeenstapeling van geluidsoverlast in plaats van het beloofde rustig landelijk wonen. Wie draait er nu aan de knoppen? Participerende inwoners, de door hen gekozen gemeenteraad, het college, of tòch de grondontwikkelaar?

Lees meer

Is uitstel van lokale belastingen voor ondernemers mogelijk?

Lansingerland - VVD-fractieleden Ed van Santen en Mauriel van As hebben in verband met de gevolgen van het coronavirus schriftelijk aan het college van b. en w. gevraagd of het mogelijk is dat ondernemers uitstel van betalingen van lokale belastingen krijgen. Ook vragen ze welke maatregelen genomen worden en welke hulp ter ondersteuning van ondernemers en inwoners wordt geboden.

Lees meer