zondag 20 oktober 2019 | week 42
Home » Politiek

Politiek

De Regionale Energie Strategie en wat inwoners intussen zelf kunnen doen

Lansingerland - De commissie Ruimte besprak op dinsdag 8 oktober jl. het basisdocument dat ten grondslag ligt aan de Regionale Energie Strategie (RES) zoals dat op voorstel van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) tot stand gekomen is. Het uiteindelijke doel is een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening in 2050. Twee dagen na de commissievergadering werd ’s avonds voor de derde keer een energiemarkt gehouden in het gemeentehuis,

Lees meer

Cultuurhuis Blok B wordt plek van rust èn reuring

Berkel en Rodenrijs - We schreven de afgelopen maanden een zestal keren uitgebreid over de voorgenomen plannen van het college van b. en w. om een cultuurhuis in nieuwbouw Berkel Centrum West te realiseren. Er lag een raamplan, er kwamen insprekers met positieve reacties en er waren ondernemers die hun pijnpunten benoemden. Dat gaf veel beroering. Over enkele weken komt het college met een verdere uitwerking van de financiële varianten en een risicoanalyse. Wij spraken intussen met enthousiaste woordvoerders van ketenpartner Bibliotheek Oostland.

Lees meer

Voorbereiding op nieuw luchthavenbesluit zet vliegveld RTHA op scherp

Lansingerland - Het was (op papier) even stil rond de voortdurende discussie over uitbreidingsplannen van luchthaven Rotterdam The Haque Airport, maar in verband met de voorbereidingen op een nieuw luchthavenbesluit komen betrokkenen in het geweer met hun zienswijzen op de terinzagelegging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De overlast in de zomervakantieperiode door vroege en late vluchten, en de gevolgen voor mens en natuur door stikstofdepositie maakten inwoners van Lansingerland en omgeving letterlijk en figuurlijk weer wakker.

Lees meer

Het lukt maar niet om bestemmingsplan Groenzoom netjes af te ronden

Lansingerland - Erik en Hans van der Voort liggen al jaren in de clinch met de gemeente om een goede alternatieve locatie voor hun bedrijf te krijgen. Het bedrijf past niet meer in de nieuwe bestemming van de Groenzoom, waar andere bedrijven inmiddels ruimte hebben gemaakt voor lintbebouwing van fraaie vrijstaande huizen.

Lees meer

Zomerrapportage 2019

Lansingerland - In de kaderbrief heeft het college van b. en w. het ambitieprogramma voor de komende jaren gepresenteerd. Deze kaderbrief legt de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2020-2023 vast. Anders dan voorgaande jaren zijn opgaven die betrekking hebben op het boekjaar 2019 eveneens in deze kaderbrief opgenomen. De financiële verwerking van de mutaties voor 2019 vindt plaats in de zomerrapportage. Het college presenteerde deze rapportage op 9 oktober aan de commissie Algemeen Bestuur.

Lees meer