maandag 20 januari 2020 | week 04
Home » Politiek

Politiek

Deze maand besluit gemeenteraad over cultuurhuis in Berkel Centrum

Lansingerland - Het college van b. en w. heeft na uitgebreid onderzoek alsnog besloten dat realisatie van een cultuurhuis in Berkel Centrum West met publiek geld bekostigd moet gaan worden. Behalve een miljoenen investering is na het eerste jaar in 2023 nog eens bijna € 783.000 aan exploitatiekosten nodig, een bedrag dat geleidelijk naar € 650.000 per jaar gaat àls Blok B een succes wordt. De commissie Ruimte en de gemeenteraad spreken er deze maand weer over om tot een definitief besluit te komen. De knopen worden dan geteld.

Lees meer

Nieuwjaarsbijeenkomst PvdA

Berkel en Rodenrijs – Maandagavond 20 januari is de traditionele nieuwjaarsreceptie van de PvdA Lansingerland. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Net als tijdens voorgaande jaren wil het afdelingsbestuur en de fractie stil staan bij belangrijke ontwikkelingen in onze gemeente. Een thema dat Lansingerland de komende jaren stevig bezig zal houden is het bouwen van nieuwe …

Lees meer

Procesvoorstel aanwending opbrengst Eneco-gelden

Lansingerland - Deze maand zal de gemeenteraad in moeten stemmen met de verkoop van de Eneco-aandelen. Als een belangrijk laatste wapenfeit heeft portefeuillehouder Albert Abee namens het college een procesvoorstel naar de raad gestuurd. Het komt er grofweg op neer dat de helft kan worden besteed aan vervroegde aflossingen van leningen en het restant aangewend kan worden voor lange termijn projecten.

Lees meer

Vragen over bouwlocatie Treurniet blijven nog onbeantwoord

Lansingerland - Het college van b. en w. stuurde op 26 november 2019 een brief over de voortgang van het ontwerpbestemmingsplan ‘Woningbouwlocatie Treurniet’ aan de gemeenteraad. Daarin zag woordvoerder Volken-Jan Koelewijn namens de Klankbordgroep Omwonenden voldoende aanleiding om de gemeenteraad op 19 december 2019 nog eens bij te praten.

Lees meer

Toch verbod op lachgas in de openbare ruimte

Lansingerland - Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 19 december 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat het gebruik van lachgas in de openbare ruimte vanaf nu verboden is. Burgemeester Van de Stadt: “We spreken jongeren aan op het gebruik van lachgas en grijpen nadrukkelijker in als er sprake is van overlast door lachgasgebruik. Met dit amendement op de Algemene Plaatselijke Verordening geven we aan de jeugd een duidelijk signaal af.”

Lees meer