maandag 22 april 2019 | week 17
Home » Politiek

Politiek

Oostland, logistieke regio van de toekomst

Lansingerland - Dankzij de centrale ligging heeft onze regio een enorme aantrekkingskracht op bedrijven, waaronder grote logistieke bedrijven. Bedrijventerreinen als Klappolder, Bleizo en Prisma ontwikkelen zich in hoog tempo. Maar welke impact hebben deze regionale ontwikkelingen op het Oostland? Wat zijn de gevolgen de gevolgen voor de infrastructuur en de bereikbaarheid van Oostlandse bedrijven?

Lees meer

Bouwen voor sociale sector en starters, middenhuur en vrijesector

Lansingerland - In de commissie Algemeen Bestuur spraken de raadsleden over de door het college opgestelde nota Grondbeleid. In deze nota worden de volgende punten behandeld: het Lansingerland grondbeleid, de beschikbare instrumenten en de wijze waarop deze worden ingezet, de spelregels die worden toegepast en een doorkijk naar de toekomst (zoals de nieuwe Omgevingswet). In dit artikel gaan we kort in op de uitwerking van het grond(prijs)beleid voor sociale woningbouw en woningbouw voor starters / middenhuur.

Lees meer

Eén tegen Eenzaamheid

Lansingerland - De gemeente Lansingerland doet mee aan het actieprogramma ‘Eén tegen Eenzaamheid’ van minister Hugo de Jonge van VWS. Wethouder Ankie van Tatenhove sluit zich aan bij de landelijke Coalitie tegen Eenzaamheid en lichtte in een persbijeenkomst de start van de campagne toe.

Lees meer

Nog meer grondgebonden woningbouw in Lint-Zuid

Lansingerland - Commissie Ruimte heeft op dinsdag 2 april het bestemmingsplan Rodenrijseweg 127 vastgesteld. Alles ligt eigenlijk al vast en een discussie over sociale woningbouw of bouw voor starters en senioren bleek naar aanleiding hiervan met deze coalitie een zinloze exercitie.

Lees meer

Kindcentrum Rodenrijs gaat veel meer kosten

Lansingerland - De vervangende nieuwbouw van basisscholen Prins Willem-Alexander en De Kwakel in Berkel en Rodenrijs, waar bovendien buitenschoolse opvang en peuteropvang in zullen worden gehuisvest, gaat aanzienlijk meer kosten. Commissie Samenleving sprak op donderdag 4 april over het voorstel van het college van b. en w. Over de werkelijke bedragen werd echter aansluitend in een besloten vergadering gesproken. De uitkomst van de commissievergadering is dat het in de raadsvergadering van 18 april weer in een besloten gedeelte aan de orde komt.

Lees meer