woensdag 5 augustus 2020 | week 32
Home » Lezersschrijven » Zorgen over 5G

Zorgen over 5G

Het kabinet wil 5G invoeren, terwijl er wereldwijd nog geen onafhankelijke studies zijn gedaan naar de veiligheid van de 5G technologie. Het zonder meer invoeren van 5G is daarmee een groot experiment voor de mens alsook voor flora en fauna. De frequenties waar 5G systemen gebruik van gaan maken liggen veel hoger dan bij de voorgaande systemen (2G, 3G, 4G, Wifi). Daarbij is de reikwijdte van deze velden veel geringer, wat betekent dat heel veel zenders zullen worden geïnstalleerd.
Zo’n 230 wetenschappers en artsen uit 40 landen waarschuwden in het ‘EU 5G Appeal’ dan ook voor het gezondheidsrisico van 5G en hebben gevraagd om onafhankelijk onderzoek. In het ‘International appeal Stop 5G on Earth and in Space’ roepen tienduizenden wetenschappers, organisaties en burgers over de hele wereld dringend op een halt op de uitrol van 5G. Toch worden er stappen gezet om 5G uit te rollen. Over de gezondheidsrisico’s ervan wordt in de media niet of nauwelijks gesproken. Financieel economische belangen lijken hierin een grote rol te spelen.
Honderden wetenschappelijke onafhankelijke onderzoeken tonen aan dat de huidige draadloze techniek minstens zo schadelijk is als roken, alcohol en asbest. Biologische effecten die als voldoende bewezen worden zijn o.a. DNA-breuken, DNA-schade, verminderde vruchtbaarheid en effecten op de normale breinfunctie.
Ons advies aan de gemeente is: hanteer het voorzorgsprincipe zoals dat in de Europese milieuwetgeving omschreven staat en laat je niet verleiden tot investeringen op dit gebied.
Het blijft dus op grond van het bovenstaande bijzonder urgent dat de gevolgen van 5G, nog voor de uitrol, kritisch worden bekeken en dat het kabinet gedegen onderzoek hiernaar doet, waarbij wel alle kanten belicht worden. In andere landen is, door het gebrek aan onderzoek en de onduidelijke gevolgen voor de gezondheid, de uitrol van 5G gestopt.
Inmiddels hebben zo’n 25 gemeenten een brief gestuurd naar de overheid, omdat zij zich zorgen maken over de uitrol van 5G. Graag willen wij binnen de gemeente Lansingerland bewustzijn creëren over de risico’s van 5G en een dialoog op gang brengen. Recentelijk hebben wij een brief gestuurd aan de Gemeenteraad en aan het college van B&W waarin wij onze zorgen uiten en waarin wij de gemeente informeren over de gezondheidsrisico’s die al blijken uit studies naar de huidige technologieën.
Laten we met elkaar een signaal afgeven aan de gemeente. Wilt u meer informatie, ondersteunt u dit initiatief of kunt u ons op dit gebied een bijdrage leveren? Volg dan onze facebookpagina ‘5G Lansingerland’ of neem contact met ons op. Dit kan via de redactie van de Heraut op redactie@de-heraut.nl.

Monique Groeneveld en Esther van der Poel