donderdag 4 maart 2021 | week 09
Home » Commentaar » Yeh, m’n diploma!

Yeh, m’n diploma!

Eindelijk hebben de geslaagde leerlingen in het voortgezet onderwijs hun diploma ontvangen. En op originele wijze, lezen we ook in deze krant. De scholen hebben alles uit de kast getrokken om van de diploma-uitreiking een prachtig feest te maken. En dat hebben de leerlingen ook verdiend. Want het waren onzekere maanden voor de examenkandidaten.
Ook voor de docenten waren het zware weken, ja, maanden. Met bewondering kijk ik naar de manier waarop het onderwijs, en dat geldt ook voor het basis- en alle andere vormen van onderwijs, de uitdaging zijn aangegaan om de coronacrisis te bestrijden. Niet zozeer het virus, maar alle problemen die uit het virus voortkwamen.
Online onderwijs, opvang kinderen van ouders met vitale beroepen, aandacht voor de leerlingen die langzaam uit beeld verdwenen, voorbereiden van digitale lessen, het bedenken en uitvoeren van een mooie diploma-uitreiking, musical, het is slechts een deel van wat het onderwijs op z’n bordje kreeg.
En dan is daar ook het menselijke aspect. Veel docenten en leerkrachten zijn zelf ouder en kregen te maken met haperende kinderopvang. Het zal ook voor hun kinderen niet altijd leuk zijn geweest om naar de lessen in een bijna lege school te gaan, omdat jouw vader of moeder zelf in het onderwijs zitten.
Het zal geven en nemen zijn geweest.
Maar nu het schooljaar op z’n eind loopt en de vakantietijd aanbreekt, is een compliment zeker op z’n plaats.

Annette Docter