zaterdag 28 november 2020 | week 48
Home » Politiek » Woonzorg Nederland houdt bestand betaalbare huurwoningen voor ouderen op peil

Woonzorg Nederland houdt bestand betaalbare huurwoningen voor ouderen op peil

Woonzorg Nederland houdt bestand betaalbare huurwoningen voor ouderen op peil

Lansingerland – Op donderdag 8 december jl. tekenden Yvonne Berloth van Woonzorg Nederland en wethouder Ankie van Tatenhove het convenant Prestatieafspraken lokale woonopgaven. Daarmee is het bestand van in totaal 42 sociale huurwoningen voor ouderen in de complexen Smitshoek in Bergschenhoek en De Leeuwerik in Bleiswijk de komende jaren gewaarborgd.

Freek J. Zijlstra

Volgens de gewijzigde Woningwet van 1 juli 2015 moeten woningcorporaties zich concentreren op hun kerntaak, namelijk er voor zorgen dat er voldoende betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen zijn. Met de gemeente Lansingerland maken de woningcorporaties afspraken hoe ze dat in de praktijk gaan doen. Een paar maanden geleden ondertekenden de drie grootste corporaties (3B Wonen, Havensteder, De Goede Woning) het convenant al. Nu volgde Woonzorg Nederland, met woningen in complexen De Smitshoek en De Leeuwerik.

Klein maar fijn

Woonzorg Nederland is in Lansingerland dan misschien wel een kleine speler, de corporatie bezit meer dan 20.000 woningen waar ouderen nog zelfstandig met aanvullende zorg kunnen wonen. Yvonne Berloth, clustermanager regio Den Haag en Rijnmond: “Wij bieden woningen aan ouderen boven de 55 jaar die beperkte financiële middelen hebben, maar ook aan kwetsbare mensen, soms met een beperking. Ze huren zelf de woning en krijgen door bemiddeling van het Zorgkantoor de zorg op maat die ze nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen. Cliënten met een zorgzwaarte 1 t/m 3 blijven onder de huidige regelingen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Vanaf zorgzwaarte 4 vindt plaatsing in een zorginstelling plaats. Momenteel wordt in De Smitshoek in Bergschenhoek nagedacht hoe de saamhorigheid van bewoners door hernieuwde inzet van gemeenschappelijke ruimten vergroot kan worden.”

Ouderenbuurtjes

Woonzorg Nederland onderzoekt of het ‘hofjes-wonen’ weer meer in bouwplannen gerealiseerd kan worden. Yvonne: “Zo hou je heel laagdrempelig een netwerk met omwonenden in stand en dat past ook helemaal in de participatiesamenleving, waarin wordt omgezien naar en gezorgd wordt voor elkaar.” In Lansingerland zijn, net zoals elders, wachtlijsten voor huurwoningen van Woonzorg Nederland. Ouderen kiezen er in de regel voor in hun eigen woonomgeving te blijven. Woonzorg Nederland heeft vooralsnog geen plannen het woningenbestand in Lansingerland uit te breiden. Wel richt men zich op innovatie en duurzaam renoveren van huidige voorzieningen.