donderdag 22 oktober 2020 | week 43
Home » Politiek » Woonwagencentrum Bosland kraakt en piept
Lansingerland - Het geduld is op. Bewoners van het sterk verpauperde woonwagencentrum Bosland vinden het inmiddels hoog tijd dat de gemeente met een andere en leefbare locatie op de proppen komt. Burgemeester Pieter van de Stadt zegde toe dat er stappen worden gezet.

Woonwagencentrum Bosland kraakt en piept

Woonwagencentrum Bosland kraakt en piept

Lansingerland – Het geduld is op. Bewoners van het sterk verpauperde woonwagencentrum Bosland vinden het inmiddels hoog tijd dat de gemeente met een andere en leefbare locatie op de proppen komt. Burgemeester Pieter van de Stadt zegde toe dat er stappen worden gezet.

Freek J. Zijlstra

Nienke Flutsch sprak de leden van gemeenteraadscommissie Ruimte aan het begin van de vergadering op 15 september jl. toe. Zij voerde het woord namens de meeste bewoners van het woonwagencentrum annex autosloperij.

Er is van alles mis

De locatie aan de Leeuwenakkerweg 64 te Bergschenhoek is al sinds 1969 in gebruik; in 1994 werd de naamgeving na de verhuizing van de gemeentewerf en vestiging naar die locatie veranderd in Bosland. Er was een procedure bij de Raad van State voor nodig om de locatie in 2015 in het bestemmingsplan Oosteindsepolder en Warmoeziersweg op te nemen. In 2019 vond een woonwagen woononderzoek plaats en vervolgens werd de noodzaak van een leefbare locatie opgenomen in de woonvisie 2020.
Volgens mevrouw Flutsch zijn de woon- en leefomstandigheden sinds 2014 alleen maar verslechterd en zit er al anderhalf jaar helemaal geen beweging meer in de zoektocht naar een andere woonwagenlocatie. Zij noemt daarbij de sterk toegenomen bedrijvigheid, het feit dat de enige toegangsweg tot dit gebied de hoeveelheid verkeer niet aan kan en de onveilige situaties die daarbij voor voetgangers wen fietsers ontstaan. Het woonwagencentrum ligt in de milieucirkel van gemeentewerf Renewi, waardoor bewoners geluids- en milieuoverlast ervaren, onder andere door de vele branden op het aangrenzend terrein. Er is veel achterstallig onderhoud, zowel aan de groenvoorziening als aan het gemeentelijke terrein. Bovendien is er onvoldoende verlichting aanwezig in Bosland. Dus kijkt niemand ervan op dat een nieuwe locatie volgens de bewoners moet voldoen aan een lange reeks punten die als normaal worden geacht voor elke andere woonomgeving. Het vertrouwen dat de families in de lokale overheid heeft, nadert het nulpunt.
“De gemeente verzaakt haar zorgplicht en blijft intussen in gebreke bij het realiseren van een alternatieve locatie,” aldus mevrouw Flutsch. De gemeente heeft volgens haar geen geld gereserveerd voor een verplaatsing en geen onderzoek gedaan naar twee alternatieve locaties die door de bewoners naar voren zijn gebracht.

Naar leefbare situatie of andere locatie?

Hoewel dit onderwerp niet geagendeerd stond, was burgemeester Van de Stadt bereid op de zaak in te gaan. De burgemeester onderschrijft de inbreng van mevrouw Flutsch. “Het woonwagencentrum heeft dringend een grote opknapbeurt nodig. De ligging naast Renewi is bepaald niet wenselijk. Het duurt (te) lang omdat er een koppeling is met het Bosland-dossier. Dat staat momenteel ‘on-hold’. Wethouder Fortuyn heeft het college inmiddels een voorstel gepresenteerd. Dat gaat nu naar de gemeenteraad. Dan zal er duidelijkheid voor de bewoners komen en kan men aan de slag gaan. Tot die tijd is het onderhoud een probleem. Ik begrijp dat dit voor de bewoners buitengewoon vervelend is. Net zoals je een schuur die gesloopt moet worden vandaag niet gaat schilderen, moet het natuurlijk wel een leefbare situatie blijven. Wat betreft de communicatie: de inhoudelijke beantwoording van de vele brieven van bewoners wordt snel ter hand genomen. We zijn daarin een heel eind gevorderd,” aldus burgemeester Van de Stadt in zijn beantwoording, die daarmee de bewoners hoop geeft op enige voortgang in deze slepende kwestie.