vrijdag 25 september 2020 | week 39
Home » Politiek » Woningbouwimpuls Wilderszijde (nog) niet gehonoreerd
De gemeente Lansingerland is in eerste ronde niet in de prijzen gevallen bij het toekennen van € 28,8 miljoen als Rijksbijdrage voor de versnelde bouw van woningen in Wilderszijde. Het college gaat echter meedingen in de volgende ronde en geeft aan onverminderd en met vertrouwen door te gaan met de planontwikkeling.

Woningbouwimpuls Wilderszijde (nog) niet gehonoreerd

Woningbouwimpuls Wilderszijde (nog) niet gehonoreerd

De gemeente Lansingerland is in eerste ronde niet in de prijzen gevallen bij het toekennen van € 28,8 miljoen als Rijksbijdrage voor de versnelde bouw van woningen in Wilderszijde. Het college gaat echter meedingen in de volgende ronde en geeft aan onverminderd en met vertrouwen door te gaan met de planontwikkeling.

Begin juni werd het Masterplan voor Wilderszijde gepresenteerd. Op 22 juli jl. werd het officiële startschot voor voorbereidende activiteiten gegeven, zodat in 2021 met de gefaseerde bouw van 2.600 woningen in Wilderszijde begonnen kan worden. Als gaandeweg de rit niets tegenzit, zullen die woningen er dan in 2030 staan. Het college van b. en w. heeft een aanvraag voor een woningbouwimpuls van het Rijk ingediend om versneld woningen te kunnen realiseren. Daartoe is overlegd met provincie Zuid-Holland. De woningbouwimpuls is een landelijke subsidieregeling die als doel heeft de bouw van 51.000 (betaalbare) woningen in Nederland te versnellen.
De Rijksbijdrage voor Wilderszijde werd op € 28,8 miljoen geschat, en de verwachting was dat medio oktober 2020 over de eventuele toekenning bericht zou worden ontvangen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het Rijk heeft nu dus al bekend gemaakt aan Wilderszijde in de eerste tranche geen geld toe te zullen kennen.
Het college dacht met de aanvraag voor de bouwimpuls aan alle aanvraagcriteria te voldoen en een goede kans op een bijdrage te maken. Wilderszijde was immers al eerder in de Woondeal Zuidelijke Randstad door het Rijk en Provincie Zuid-Holland aangemerkt als een versnellingslocatie.

De minister heeft bekendgemaakt dat 27 projecten uit het nu beschikbare budget van € 1 miljard in totaal € 290 miljoen ontvangen. Het resterende budget wordt hierna in drie volgende tranches verdeeld. De mogelijkheid blijft dus bestaan om een (vergelijkbare) aanvraag in te dienen voor de tweede tranche, waarvan het loket in oktober al open gaat en waarover uiterlijk in februari 2021 wordt beslist.
Uit contacten met het ministerie leidt het college van b. en w. af dat de meeste projecten die nu geen bijdrage hebben gekregen, kansrijk zijn voor een volgende tranche. De gemeente Lansingerland gaat daarom op korte termijn met het ministerie in gesprek om te onderzoeken hoe ervoor gezorgd kan worden dat Wilderszijde in een volgende tranche wél voor een bijdrage uit de woningbouwimpuls in aanmerking komt.
De betrokken marktpartijen in Wilderszijde geven aan onverminderd en met vertrouwen te blijven werken aan een nieuw bestemmingsplan en de snelle start van bouwwerkzaamheden mogelijk te maken.