zaterdag 28 november 2020 | week 48
Home » Sport » Winterstop is ingezet en verenigingen hopen op een betere toekomst
Tennisvereniging Triomf beschikt tegenwoordig ook over twee padelbanen. Foto: Ingrid Koenen Bleiswijk.

Winterstop is ingezet en verenigingen hopen op een betere toekomst

Winterstop is ingezet en verenigingen hopen op een betere toekomst

Lansingerland – Met de huidige coronamaatregelen lijkt de winterstop voor sportclubs al te zijn ingezet. Niet leuk voor sporters en clubmensen. Wim Saris, voorzitter van sportvereniging TOGB, relativeert de situatie: “Nederland heeft een groter probleem dan wij met de amateurcompetities”.

Rien Kuyvenhoven

Soccer Boys

Jaap van Dijk schreef onlangs zijn laatste blog als voorzitter van Soccer Boys. De voorzittershamer zal op de ledenvergadering van volgende week worden overgedragen aan Richard van Maurik. Dat we in 2020 te maken zouden krijgen met een corona-pandemie kon niemand bedenken toen de Bleiswijker vijf jaar geleden aantrad als eerste man bij voetbalclub Soccer Boys. “Geen leuk moment om afscheid te nemen”, zegt Van Dijk met enige weemoed. “Maar juist daarom is het niet onbelangrijk om vast te kunnen stellen, dat er nog steeds een goede groep mensen klaar staat om Soccer Boys door de crisis heen te loodsen. Een crisis die zich echt doet voelen. In de eerste plaats natuurlijk, omdat we op de voetbalzaterdagen onze wekelijkse uitlaatklep en sportmomenten missen. Maar in financiële zin is het helemaal een zware uitdaging. Maar er is ook goed nieuws. We hebben het seizoen / boekjaar 2019 – 2020 ondanks de gevolgen van de corona lockdown sinds maart jl. zowaar nog met een klein batig saldo kunnen afsluiten. Het wegvallen van circa € 50.000,- aan netto resultaat uit hoofde van kantineopbrengsten hebben we vooral kunnen opvangen door een beroep te doen op steunmaatregelen van de overheid, waaronder een kwartaal kwijtschelding van de veldhuur. Maar ook door een enorme inspanning van de nieuwe sponsorcommissie om extra inkomsten te genereren. Daarvoor zijn we ze uiteraard enorm dankbaar. Dat geldt eveneens en niet in de laatste plaats voor al onze sponsoren, bij wie de huidige crisis ook niet in de koude kleren gaat zitten. Voor het lopende seizoen / boekjaar 2020 – 2021 houden we het echter niet droog en stevenen we af op een stevig tekort. Dit willen we niet opvangen door met een forse contributieverhoging te komen. Maar hoe we de voorziene tekorten dan wel op moeten vangen, weten we nog niet. Deels in ieder geval weer door een voortgaand beroep te doen op overheidssteun. Ik hoop in ieder geval dat iedereen die hierover goede ideeën heeft, zich meldt. We kunnen alle hulp gebruiken!”

Tennisvereniging LTC Triomf

Jan Jozef Beerens, secretaris van de Bergschenhoekse tennisvereniging Triomf (Tennis Racket In Ons Midden Favoriet), vindt in de eerste plaats het steeds weer aanpassen van de regels een vervelende bijkomstigheid. “Natuurlijk hebben we als tennisvereniging ook minder inkomsten. Maar dat is op het eerste gezicht te overzien. Mede doordat we over een bepaalde periode geen huur hoeven te betalen. Gelukkig konden we in de zomer nog wel een paar toernooien spelen. Was dat altijd een week, nu werden dat drie dagen. En we hadden de opening van de padelbanen. Het ledenaantal liet dit jaar een groei zien. Dat kwam doordat tennis lang door mocht gaan. Nu mogen we sinds vorige week alleen maar singelen.”
De Bergschenhoekse bestuurder geeft aan dat Triomf een gezonde vereniging is. We kunnen wel wat doorstaan dit jaar. Maar het volgend jaar hopen we in april weer volop te kunnen draaien met toernooien en competities. Daar komen onze inkomsten vandaan. Maar hoe alles reilt en zeilt (lees: het financiële gedeelte) zullen in december op de algemene ledenvergadering zien”, kijkt Beerens toch enigzins hoopvol naar de toekomst.

Sportvereniging TOGB

“Het is niet makkelijk voor sportverenigingen in deze tijd”, weet ook Wim Saris als voorzitter van sportvereniging TOGB, voetbal, tennis, handbal en biljarten. “We missen natuurlijk de belangrijkste inkomstenbron uit ons clubhuis. Maar wat ook heel belangrijk is dat je op straat hoort dat mensen het verenigingsleven en hun wekelijkse uitje zo missen. En vrijwilligers missen zelfs hun vrijwilligerswerk op de club. Dit moet niet nog een jaar langer duren. Als sportclubs moeten we een flinke financiële aderlating ondergaan en hiervan is het einde nog niet in zicht. We hadden als vereniging net een behoorlijke investering gedaan met de aanschaf van zonnepanelen. In onze nieuwe begroting hebben we daarop geanticipeerd. We hopen niet dat deze situatie erg lang gaat duren. De eerste seizoenhelft kunnen we als vereniging als verloren beschouwen. En om de boel een beetje aan de gang te houden moeten de trainers creatief bezig blijven, omdat er een bepaalde spanning is weggevallen. Maar ik zeg maar zo, Nederland heeft een groter probleem dan wij met de amateurcompetitie op welke front dan ook.”

Hockeyvereniging Bleiswijk

“Uitdagend”, typeert Martijn Kruijt, voorzitter van Hockeyvereniging Bleiswijk, de huidige situatie. Vooral ook omdat de vereniging een belangrijkste bron van inkomsten uit het clubhuis kwijt is en de vaste kosten gewoon doorgaan. “We hebben het afgelopen seizoen verlies geleden en ook dit jaar zal er een tekort zijn”, weet de Bleiswijker die aan zijn tweede periode als voorzitter bezig is en uitkijkt naar een opvolger wat volgens hem in deze tijd van corona ook niet de makkelijkste opgave is. Kruijt moet erkennen dat het verloop van het seizoen anders was dan andere hockeyseizoenen. “Een poosje niet kunnen en hoeven spelen heeft sommige mensen aan het denken gezet en zij zagen dat er zonder hockey ook een leven is. Aan de andere kant waren er ook wel meer aanmeldingen dan we gewend waren. Mensen zien het lang binnen zitten niet als zaligmakend en willen bewegen. Nu ligt het allemaal weer even stil, laten we hopen voor even. Voor de jeugdige sporters organiseren we onderlinge wedstrijdjes en trainingen. Belangrijk voor de jeugd is dat ze kunnen sporten en hun vriendjes kunnen blijven ontmoeten. Het maakt dan niet uit dat je tegen mensen van je eigen vereniging speelt.”
De bijna vijfhonderd leden tellende vereniging van sportpark Merenveld heeft volgens de voorzitter een actieve sponsorcommissie die met het oog op de financiële situatie goed werk heeft verricht. “Onze vaste lasten met een eigen veld en het clubhuis met een hypotheek gaan gewoon door. Het zomerkamp kon niet doorgaan. Maar de gemeente Lansingerland heeft ons ook goed geholpen door een termijn huur kwijt te schelden. Ik verwacht dat we deze crisis zullen overleven en zeker is dat er betere tijden komen.”