woensdag 27 mei 2020 | week 22
Home » fbpost » Wethouder over chillplekken: “We hebben allemaal hetzelfde belang”

Wethouder over chillplekken: “We hebben allemaal hetzelfde belang”

Wethouder over chillplekken: “We hebben allemaal hetzelfde belang”

Lansingerland – Het college van burgemeester en wethouders heeft bij brief aan de gemeenteraad vier chillplekken bekendgemaakt. Eén daarvan is The Point in Bergschenhoek. De publicatie van dat plan heeft bij een aantal omwonenden onrust veroorzaakt. Dat hebben ze kenbaar gemaakt bij de redactie van De Heraut en de gemeente Lansingerland. Wij gingen in gesprek met dienstdoend wethouder Kathy Arends.

Begrijpt u de onrust?

Kathy Arends: “Wij begrijpen dat jongeren die over grenzen gaan onrust veroorzaken. Wij zijn een jonge gemeente met veel jongeren die duidelijk gevraagd hebben om eigen plekken waar ze bij elkaar kunnen komen. Het college wilde, op verzoek van de gemeenteraad, met het aanwijzen van een aantal plekken al in de zomermaanden komen. Dan kunnen we met die chillplekken – en wat er uit de inspraakronde komt – ervaringen opdoen die we meenemen in de besluitvorming over het creëren van nog meer plekken voor jongeren, verspreid over Lansingerland.”

Wat is een goede chillplek?

“De vier aangemerkte plekken zijn plaatsen waar jongeren nu ook al komen. Jongeren ontmoeten elkaar bij de skatebaan, voetbalkooi en jongerencentra. Natuurlijk houden wij, en ook Jeugd & Jongerenwerk, er rekening mee dat er zo min mogelijk overlast wordt veroorzaakt voor de woonomgeving. Overlast is een arbitrair begrip. Sommige omwonenden vinden het leuk om te zien hoe de jeugd een balletje trapt, anderen ergeren zich aan het geluid van de terugkaatsende bal.”

Omwonenden van The Point klagen over geschreeuw en luide muziek tot in de vroege ochtenduren, en kapotte bierflesjes en blikjes rond het voetbalveldje waarnaar jongeren uitwijken.

Hoe zit het met de handhaving?

Wethouder Arends: “Het gaat met veel jongeren goed. Die willen niet steeds weggestuurd worden en vragen gewoon om een eigen plek. Ik vraag me af wat die jongeren ’s nachts op straat doen. Daar ligt een stuk verantwoordelijkheid van de ouders. Jongeren zijn ook zelf verantwoordelijk voor hun gedrag. Als ze dingen kapot maken, drugs dealen of crimineel gedrag vertonen, kunnen we optreden. Dat doet de wijkagent of een andere ordehandhaver. Bij het aanwijzen van chillplekken brengen we voorzieningen en WiFi aan. Maar we maken ook huisregels voor gedrag en daar spreken speciaal voor jongerenwerk opgeleide BOA’s jongeren die zich misdragen op aan. Het beleid is ter plaatse heel duidelijk: ‘Hier mag je zijn, maar dít mag wel en dát kan echt niet!’ Dat doelgerichte beleid komt in nauwe samenwerking met Jeugd & jongerenwerk tot stand.”

Wat zijn nu de volgende stappen?

“Tijdens de inspraakprocedure die loopt van 6 augustus tot 1 oktober 2018 en daarmee langer is dan normaal, kunnen zienswijzen ingediend worden. We gaan in gesprek met betrokkenen en maken uiteindelijk voor elke locatie de balans op. We hebben allemaal hetzelfde belang, namelijk er voor te zorgen dat er goede, rustige en veilige plekken voor jongeren komen. Die hebben daar recht op, dat hebben we met elkaar afgesproken.”

Check Also

Zwembad De Windas weer geopend

Lansingerland - Met een ballonnenboog bij de entree en allemaal blije gezichten was het vrijdag 22 mei weer lekker druk in en rond zwembad De Windas. Die dag gingen de deuren weer open na een lange sluiting, veroorzaakt door het coronavirus. Dat voorlopig nog niet alles bij het oude is zal duidelijk zijn, maar het begin is er.

Geef een reactie