zondag 17 januari 2021 | week 02
Home » Nieuws » Wethouder Albert Abee: “Ik ben nog niet bezig met mijn pensioen”
Wethouder Albert Abee op het scheidsvlak van Lansingerland en Westland. Foto: Ariane Kok.

Wethouder Albert Abee: “Ik ben nog niet bezig met mijn pensioen”

Wethouder Albert Abee: “Ik ben nog niet bezig met mijn pensioen”

Lansingerland – Op maandag 30 december 2019 bracht het CDA een persbericht uit waarin het onverwachte vertrek van wethouder Albert Abee en zijn overstap naar gemeente Westland werd aangekondigd. We vroegen wethouder Abee op vrijdag 3 januari 2020 naar zijn beweegredenen.

Freek J. Zijlstra

Westland bestaat uit Monster, Poeldijk, Wateringen, ‘s-Gravenzande, Naaldwijk, De Lier en Honselersdijk. Er zijn ruim 110.000 inwoners verdeeld over 45.444 huishoudens, beduidend meer dan in Lansingerland. Het percentage sociale huurwoningen ligt daar op 24,8 %. Het CDA steunt op ruim een kwart van de kiezers en drie lokale partijen vertegenwoordigen samen ruim de helft van de kiezers.

De CDA-fractie van Lansingerland schrijft dat ze de overstap naar een gemeente met een dergelijke omvang en bestuurlijke uitdaging begrijpen. Is een felicitatie op z’n plaats?

Albert Abee (64): “Er was voor mij geen aanleiding om Lansingerland nu te verlaten. Ik was er dan ook niet op uit ergens anders wethouder te worden. Ik heb het hier prima naar mijn zin. Het verzoek van Westland was een verrassing voor me. Ik heb mijn voorgangster op onze reis naar China nog ontmoet en de gemeente Westland is mij niet onbekend. Toen de vacature daar ontstond, heb ik niet aan de mogelijkheid gedacht totdat het CDA me vroeg of ik geïnteresseerd was. Ik ben toen na gaan denken welke bijdrage ik kan leveren om de problemen daar mee te helpen oplossen. Dat is het moment dat je afwegingen maakt en voor de keuze staat.”

Waren de uitdagingen in Lansingerland tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen niet groot genoeg om nog ruim twee jaar te blijven? U bent toch nog volop bezig duurzaamheid vorm te geven, plannen voor de energietransitie op papier te krijgen en bedrijventerreinen verder in te vullen?

Wethouder Abee: “Toen ik aantrad als wethouder werden we geconfronteerd met een dreigend faillissement en was de grootste uitdaging de financiën weer op orde te krijgen. Daar zijn we in geslaagd. We zijn nu een financieel sterke gemeente. Het CDA heeft daarvoor de nek uitgestoken, maar is er door de kiezer helaas niet voor beloond. Er blijven bestuurlijk altijd opgaven en uitdagingen. Je bent nooit klaar. Er is dus nooit een rustig moment dat je weg kunt gaan omdat het werk af is. De duurzaamheidsopgave en de energietransitie zullen nog vele jaren aandacht en inspanning vragen. Persoonlijk ben ik ook blij dat de ontwikkeling van Wilderszijde nu z’n beloop gaat krijgen. Dat is ook een lange termijn project voor het komende decennium.”

Westland schrijft op de website dat het een ‘duurzame en innovatieve glastuinbouwgemeente’ is. Wat is de uitdaging dan met name?

Wethouder Abee: “Westland is met stip de grootste glastuinbouwgemeente. Dat bepaalt de economie veel meer dan de 30% die voor Lansingerland geldt. Voor glastuinbouw is veel menskracht nodig en arbeidsmigranten spelen daar een grote rol in. De daarbij behorende problematiek krijg ik in mijn portefeuille. Het klopt dat de sector innovatiegericht is, maar er is nog veel te doen. Geen reden om tevreden achterover te leunen. Stil staan is nooit goed.”

Wethouder Karin Zwinkels stapte op in verband met onoverkomelijke verschillen met haar CDA-fractie. Wat gaat u daar aantreffen? Stapt u niet in een onzekere werkomgeving? Waarom maakt u de jaren tot uw pensioen niet rustig in Lansingerland vol?

“Het is altijd een triest verhaal als mensen opstappen en de wegen scheiden, om welke reden dan ook. Op zo’n rijdende trein stappen is nooit ideaal. De inhoud van de portefeuille ligt al vast, maar de opgaven die daar liggen, dagen me uit. Als ik in Westland gebruik kan maken van mijn verworven kennis is dat ook een eervolle opdracht. Ik ben nog helemaal niet bezig met mijn pensioen. Ik wil er nog vol tegenaan gaan en heb een inspirerende omgeving met nieuwe uitdagingen nodig.”

Het CDA is met 10 van de 39 raadszetels de grootste partij in Westland. Het college bestaat uit 2 wethouders van het CDA, 2 wethouders van LPF Westland, 1 wethouder van de VVD en 1 wethouder van de ChristenUnie/SGP. Is de positie van een CDA-wethouder daar sterker en met meer gewicht dan in Lansingerland?

Wethouder Albert Abee: “Het getal is voor mij niet bepalend. In een college van B&W heb je elkaar nodig, je bent een team. Je doet je werk in nauwe samenwerking met de gemeenteraad. In Lansingerland hebben we drie dorpskernen; in Westland zijn elf dorpen en tien buurtschappen. Dat vraagt om maatwerk. Het gaat uiteindelijk altijd om de belangen van de inwoners. Bij het maken van beleid en het nemen van beslissingen moet het uitgangspunt zijn hoe je goed kunt doen voor mensen, of het nog beter kunt maken. Bij elk onderwerp gaat het er om dat je zoveel mogelijk mensen meeneemt in het proces. Maar je moet je als wethouder wel realiseren dat je het niet altijd in de ogen van álle mensen goed kunt doen.”