vrijdag 5 juni 2020 | week 23
Home » Advertorial » Wet partneralimentatie wijzigt op 1 januari
 Een belangrijke wetswijziging op 1 januari 2020.

Wet partneralimentatie wijzigt op 1 januari

Wet partneralimentatie wijzigt op 1 januari

“Denk je aan echtscheiding ? Dan is het belangrijk om kennis te nemen van de wijziging in de wet op de partneralimentatie,” is een aanrader van mr. Frans van Schaik, met een eigen praktijk al jaren gevestigd aan de Berkelse Poort 39 in Berkel en Rodenrijs.

De Eerste Kamer heeft eerder dit jaar op 21 mei ingestemd met een wetsvoorstel met als gevolg, dat de duur van de partneralimentatie wijzigt. De tot nu toe geldende periode van maximaal 12 jaar wordt gewijzigd in de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. In sommige gevallen wordt een uitzondering gemaakt; met name bij langdurige huwelijk met oudere partners en en huwelijken met jonge kinderen.

Keuzevrijheid

“De huidige wet voelt voor menig ex-partner onrechtvaardig,” aldus Van Schaik. “We merken dat mensen soms bepaalde stappen niet kunnen zetten in hun persoonlijke ontwikkeling, omdat zij dan mogelijk niet meer aan hun alimentatieplicht kunnen voldoen. Bij het kunnen nemen van besluiten – zoals een andere loopbaan, een opleiding of bijvoorbeeld verhuizen (naar het buitenland) – speelt het betalen van de alimentatie een grote rol.” Het doel van de nieuwe wet is dat de betrokkenen weer zo snel mogelijk zelfstandig het eigen leven kunnen oppakken en dat langdurige afhankelijkheid wordt voorkomen.

Uitzonderingen

Op de hoofdregel gelden drie uitzonderingen. De eerste is bij een huwelijk met kinderen, jonger dan 12 jaar; daarbij is de maximale duur van de partneralimentatie tot het moment dat het jongste kind 12 jaar is. De tweede is van toepassing bij een huwelijk dat langer dan 15 jaar heeft geduurd en waarbij de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Dan is de maximale duur van de partneralimentatie tot het moment dat de alimentatiegerechtigde de AOW leeftijd heeft bereikt. De derde uitzondering treedt in werking als het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde geboren is voor 1 januari 1970 en meer dan 10 jaar jonger is dan de AOW gerechtigde leeftijd; dan is de maximale duur van de partneralimentatie 10 jaar.

Van kracht

De nieuwe wet gaat per 1 januari 2020 in en is van toepassing op echtscheidingsverzoeken die op of na die datum zijn ingediend. Op reeds afgesloten of al lopende procedures blijven de oude regels van toepassing.
Het blijft mogelijk om een verlenging van partneralimentatie te verzoeken als blijkt, dat de alimentatie ontvanger zonder de alimentatie in de problemen komt en daar zelf niets aan kan veranderen (schrijnende gevallen). “Een rechter zal per situatie bekijken of daarvan sprake is. Wil je weten wat deze wetgeving voor jouw situatie betekent? Neem dan contact op met ons kantoor en stel je vragen: tel. 010 – 5116771.”

Geef een reactie