zaterdag 23 januari 2021 | week 03
Home » Algemeen » Weidebloem Buurtvereniging wil graag verder met nieuwe voorzitter

Weidebloem Buurtvereniging wil graag verder met nieuwe voorzitter

Weidebloem Buurtvereniging wil graag verder met nieuwe voorzitter

Berkel en Rodenrijs – De Weidebloembuurt is een van de weinige wijken in Berkel en Rodenrijs waar een buurtvereniging actief is. De buurt ligt met de entree aan de Klapwijkseweg vlakbij het centrum en werd vlak voor de eeuwwisseling gerealiseerd.

Door Trees Borkus-Henskens

De voornaamste reden te komen tot oprichting van een collectief was de komst van veel nieuwe inwoners die elkaar (nog) niet kenden. In 1993 werd om die reden de Vereniging Huizenkopers Westpolder Noord opgericht. Nadat de wijk was gerealiseerd en alle kopers er een plekje naar hun zin hadden gevonden werd het een slapende vereniging.

Alert

Rob Elderson hanteerde vanaf 2003 de voorzittershamer, maar het zou tot 2015 duren voor de vereniging van naam veranderde naar Weidebloembuurt Buurtvereniging. “In die periode zaten we echter niet stil, want om ons heen werden volop plannen gemaakt die onze wijk ook zijdelings zouden kunnen raken. Zoals bijvoorbeeld het plan om een weg op 40 meter afstand van de wijk aan te leggen waarop we met 13.000 verkeersbewegingen per etmaal zouden worden geconfronteerd. Die plannen werden aangekaart tot aan Gedeputeerde Staten die helemaal achter ons protest stond. Met als resultaat dat de toen aangelegde Oudelandselaan niet door onze ‘voortuin’ kwam maar op een flinke afstand van 110 meter! Gelukkig maar, want hij vormt de doorgaande – en ontsluitingsweg van heel wat verkeer,” kijkt Elderson op die periode terug.

Doel

Het doel van de vereniging is om de belangen te behartigen van de bewoners van de wijk. Mede-bestuurslid Menno Ammerlaan: “Om de wijk toonbaar en leefbaar te houden en eventuele problemen samen op te lossen. Als een wijk eenmaal staat heb je het daar niet zo druk mee, maar na verloop van jaren merk je toch dat dingen gaan spelen waarbij je de vinger aan de pols moet houden.” Een goed voorbeeld daarvan is het groot onderhoud van de wijk dat al eens werd aangekondigd, maar nog niet in de praktijk wordt uitgevoerd. “We hebben bij de gemeente al aan de bel getrokken om ‘te laat’ te voorkomen en ook over twintig jaar nog met veel plezier hier in de wijk te kunnen wonen. Helaas hebben we nog geen onderhoudsrapporten mogen inzien, maar we hopen toch snel iets te horen van de gemeente. Een ander actueel en heikel punt is de brug die – zoals wij vernamen – tijdelijk zal worden aangelegd om de bewoners van de aangrenzende Vogelbuurt de gelegenheid te bieden de wijk te kunnen verlaten en inrijden. Die wijk wordt namelijk helemaal gerenoveerd en kent maar één in- en uitgang. Ook die entree hoort uiteraard bij de grote aanpak en moet tijdelijk gesloten worden voor alle verkeer. Wij schrokken echter van de invulling van die ‘tijdelijkheid’, omdat er plannen voor een fikse brug zijn waar zowel vrachtverkeer als brandweer overheen moeten kunnen. Bovendien hebben wij het angstige (en hopelijk niet gegronde) vermoeden dat die brug er gezien de grote investering gewoon blijft liggen en we dus – ook als de noodzaak van de brug is opgeheven – veel meer verkeer dwars door de wijk krijgen dat er eigenlijk niets te zoeken heeft en de veiligheid in met name de Zwanenbloemstraat en de Zilverschoonsingel zwaar op de proef zal stellen.”

Energietransitie

Een alerte vereniging dus waarvan de voorzitter echter al eerder aangaf na 17 jaar zijn hamer graag over te willen dragen aan een opvolger uit de wijk. Menno fungeert tijdelijk als a.i. voorzitter. Het bestuur, verder bestaande uit Hanneke van Wijk-Poort en Hans Spijker, hoopt snel een opvolger gevonden te hebben en roept daarom bewoners uit de wijk op te reageren. “Op een leuk moment,” meent Menno, “want we staan aan de vooravond van energietransitie in de Weidebuurt. Volgend jaar zal de richting van de energietransitie in Lansingerland al behoorlijk voor de toekomst worden vastgelegd. Lansingerland is onderdeel van de energieregio Rotterdam-Den Haag en zowel de regio als de gemeente zullen volgend jaar het beeld voor de toekomst bepalen. De hoofdrichting zal vooral worden bepaald door de gemaakte keuzes in de energieregio die bestaat uit 23 gemeentes, 4 waterschappen, provincie, stakeholders en deskundigen. Hierin is maart j.l. het gebruik van een in de hele regio te ontwikkelen warmtenet als belangrijkste strategie gekozen. Wat heeft dit te betekenen voor de Weidebuurt? Nadeel van grootschalig warmtenet is de onzekerheid van prijsontwikkeling, terwijl in een kleinschaliger aanpak meer invloed uitgeoefend kan worden op zowel het prijsniveau als de leveringsvoorwaarden. Binnen de wijk is tevens de discussie ontstaan over de potentie van waterstofgas. Ook daar zal – misschien pas na 2030 – rekening mee gehouden moeten worden, al is het maar omdat dan van de bestaande gasleidingen gebruik gemaakt zou kunnen worden!”

Op zoek

Het bestuur is op zoek naar een groepje mensen uit de wijk dat zich met deze problematiek zou willen gaan bemoeien. Met als doel informatie te verzamelen van verschillende mogelijkheden en oplossingen voor de energietransitie en daardoor de meest geschikte oplossing voor de buurt in beeld te brengen nu het nog kan. Hierna zullen de activiteiten breder gericht worden om deze oplossing in nauwe samenspraak met de buurtbewoners te kunnen realiseren. “We zoeken mensen met een financiële achtergrond, mensen met kennis van warmte- en elektrotechnologie en met enige ervaring in projectmanagement. Kennis is inmiddels voldoende te krijgen in tal van projecten die al langer lopen. In elk geval zullen we hierin samenwerken met Nieuwe Lansinger Stroom en het landelijk netwerk Energie Samen.”
Dus: “Wil je op de hoogte blijven van hetgeen er gebeurt zowel voor- als achter de schermen in onze mooie wijk, meld je dan (als je dat al niet bent) als lid en/of als belangstellende voor het groepje dat zich voor voorgaande problematiek wil gaan inzetten.” Dat kan via de website weidebloembuurtvereniging.nl.
“Maar ook willen we onze vertrekkend voorzitter Rob Elderson heel hartelijk bedanken voor de vele jaren dat hij zich belangeloos inzette voor onze wijk. Hij heeft er voor geknokt en woont er nog steeds met veel plezier. We zijn benieuwd of een ander zijn zo boeiende taak over wil nemen.”