dinsdag 2 juni 2020 | week 23
Home » fbpost » Weg van Momenten in Lansingerland

Weg van Momenten in Lansingerland

Weg van Momenten in Lansingerland

Lansingerland – Zaterdag 14 september tussen 10.00 en 16.00 uur is weer een aantal monumenten in Lansingerland te bezoeken. Ieder met zijn eigen verhaal. Gedurende de dag zijn er op enkele ‘Plekken van Plezier’ optredens van kunst en cultuur. Pak de fiets en laat u verrassen! Vanuit elke dorpskern kunt u deelnemen aan een fietstocht waarmee u op plekken komt die u misschien nog niet eerder hebt bezocht. En overal is de toegang gratis.

Weg van Momenten

Op zaterdag 14 september is het weer Open Monumentendag in Lansingerland! Het thema van 2019 is in Lansingerland ‘Weg van Momenten’, gebaseerd op het landelijke thema ‘Plekken van Plezier’. Naar welke monu­mentale plekken gingen en gaan mensen voor hun plezier? Of dat nu het theater, de dierentuin, het museum, een park, een sport­club of een café is, het barst in ons land van de monumenten van ontspanning, vermaak en vrije tijd. Dat kunnen museale kunsten, podiumkunsten, sport en spel, horeca en recreatie zijn. De amusementswaarde van mo­numenten staat dit jaar centraal. Al deze facetten zijn dit jaar in Lansingerland vertegenwoor­digd.

Expo Lansingerland

De rondleidingen in de Sterren­buurt zijn een programma in het kader van ‘Expo Lansinger­land’. Onze ge­meente kent veel mooie en inte­ressante plekken met een ver­haal. Denk daarbij aan kunst en architectuur, de historie, de glas­tuinbouw en pareltjes in de na­tuur. Maar ook een plek in Lan­singerland met een opvallend verhaal kan onderdeel uitmaken van ons culturele erfgoed. Eigenlijk wonen we op een soort expositieterrein met verschillen­de culturele hotspots: Expo Lansingerland.
Op 29 oktober 1971 kwam Prins Claus naar Berkel en Rodenrijs om ‘de voorste paal’ te slaan van de eerste van 535 sociale huurwoningen die in opdracht van woningbouwvereniging St. Jozef werden gerealiseerd aan de Castor, Jupiter, Saturnus, Ve­nus, Grote Beerstraat, Poolster­straat en Pollux in Berkel en Rodenrijs. Het project bestaat uit een aantal ge­knikte bouwblokken die in een half­ronde vorm een openbaar groen­gebied omsluiten.

Berkel en Rodenrijs

Bibliotheek Oostland

Start van de fietstocht met een goodiebag met fietsroutes en programmaboekje bij de vesti­ging van Bibliotheek Oostland, Nieuw­straat 25. Daar kunt u ook deelnemen aan een speed­de­bat. Geopend tussen 10.00 en 17.00 uur.

Wat is er zoal te doen?

De Sterrenbuurt in Berkel is nu (nog) geen monument. Dat kan in de toekomst veranderen, want deze woonwijk is in Nederland één van de voorbeelden van experimentele woningbouw uit de jaren ’70. Een wandeling door de Sterren­buurt onder leiding van Ruud Reutelingsperger en Erik van Broekhuizen, de bedenkers van Expo Lansingerland, gaat u zien hoe monumentaal deze buurt is. Onderweg vinden er allerlei ontmoetingen en kleine optredens plaats. Dus laat u verrassen! De twee wandelingen door de Sterrenbuurt starten om 11.00 en 14.00 uur en duren ca. 1,5 uur. Vooraf even aanmelden via expolansingerland@gmail.com.

Vanaf de Biblio­theek Oostland aan de Nieuw­straat 25 fietst u om de hoek langs Kunstbreak aan de Wilhel­mi­na­straat 5 waar kunstenaars exposeren. Ook de Dorpskerk van Berkel en Rodenrijs is op Open Monumen­tendag geopend tussen 14.00 en 16.00 uur. Er zal een presentatie draai­en waarin de geschiedenis van de kerk verteld wordt vanaf 1266 tot heden. Uw vragen worden deskundig beantwoord.

De r.k. Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk is gedurende de openingstijden te bezoeken. De kerk is onlangs gerestaureerd. Lansing Jazz Combo treedt op in de pastorietuin en in zaal ’t Koetshuys zijn diapresen­ta­ties over de historie van de kerk.
Onderweg kunt u bij Atelier de Hichte aan de Kleihoogt 1 vertoeven en bij Tol ’t Meerhek neemt u een leuke foto.

Bergschenhoek

In het centrum van Bergschen­hoek, vlakbij de ingang van de Jumbo, herleven onder de grote boom de drie oude herbergen van Bergschenhoek. Bij de kraam van de Historische Vere­niging ‘den Berchsen hoeck’ wordt u welkom geheten en u kunt er een drankje drinken. Hier kunt u starten voor de fiets­tocht ‘Weg van Momenten’ tus­sen 10.30 en 15.30 uur. U kunt hier een goodiebag krij­gen met onder andere de route.

Polderhuis en afgeknotte molens

Het Polderhuis kunt u vanaf 10.30 uur bezichtigen en een ex-be­woner die in dit pand is ge­boren, ver­telt verhalen onder­steund met beelden van weleer. Ook staat hij stil bij de nieuwe be­stemming van dit prachtige pand dat bin­nenkort wordt ver­bouwd tot een B&B. Lezingen star­ten om 12.00 en 14.00 uur. De historie van de afge­knot­te molens heeft alles te maken met de polder in en rond Berg­schenhoek. De molens hebben ervoor gezorgd dat het water kon worden weggemalen en de pol­der ontstond. Een polder die ruim vijf meter onder NAP ligt. In vitrines liggen oude voorwer­pen en op oude landkaarten volgt u het ontstaan van de polders rond Bergschenhoek.

Sint Willibrordkerk

Vanaf 10.30 uur is er in de kerk orgelspel. Om 12.00 uur kunnen amateur organisten op dit prach­tige orgel spelen. Zij moeten zich vooraf aanmelden via jive88@gmail.com.
Om 11.00 en om 14.00 uur is er een lezing over de geschiedenis van de St. Willibrordkerk, ge­volgd door een rondleiding bui­ten de kerk, die om 13.30 uur wordt herhaald. Tussen 15.00 en 16.00 uur zingt het Caecilia koor. Doorlopend is er verkoop van een boekje met beelden en tevens een teken­wedstrijd voor schoolkinderen.
Daarna neemt u een kijkje in de Cultuurfabriek, Groene­weg 49-53, waar diverse op­tredens plaatsvinden.

Bleiswijk

De start van de fietsroute is bij ’t Web, Nachtegaallaan 4. De goodiebag ligt ook hier voor u klaar tussen 10.00 en 16.00 uur. De route gaat langs kunst in de openbare ruimte, via de r.k.-kerk aan de Hoefweg 57 naar het centrum van Bleiswijk. Bij de r.k.-kerk kunt u de tuin be­kij­­ken met de Mariakapel, maar ook het nemen van een kijkje in de kerk is de moeite waard.

Bij het hofje naast Jennikens Bloembindkunst en de Theeroos kunt u even heerlijk vertoeven. De panden Dorpsstraat 73 en 74 zijn gemeentelijke monumenten. Dorpsstraat 73 is van oudsher een timmermanswerkplaats ge­weest. Nu huist in de Werkplaats Jennikens Bloembinderij waar ook workshops gegeven wor­den. Geniet onder het genot van een hapje en een drankje.

Dorpskerk

Vervolg uw route naar de Kerk­straat waar de Dorpskerk staat. Naast orgelspel zijn er tevens rond­leidingen in de kerk, naar het orgel en door de kerktuin met plan­ten die in de bijbel voor­ko­men. Een lust voor het oog. Rijdt u van de Dorpskerk naar het Historisch Museum geniet dan onderweg op het Kranen­burg­plein van een muzikaal optre­den.

Historisch Museum Bleiswijk

En heeft u nog niet genoeg van monumenten dan vervolgt u de route naar Dorpsstraat 5. Daar staan tussen 10.00 en 16.00 uur in het Historisch Museum foto’s van mo­nu­mentale panden en monu­menten op u te wach­ten. Daar ziet u wat we bedoelen met ma­te­riee l- en immaterieel erfgoed. Van hier maakt u met een gids een korte rond­wan­de­ling door de kern van Bleiswijk. Start 11.00, 13.00 en 15.00 uur.
Het boek ‘Monumenten in Lan­singerland’ kunt u ook hier aan­schaffen. Fietsend gaat u verder naar de Hoekeindseweg 26 waar u in de Kunstgalerie Bleis­wijk in de voor­malige Cosin­tha hoe­ve de nieuwe expo­sitie “Ruimte­lijke Ex­pres­­sie” kunt bekijken. Maar voor u daar bent kijkt u nog even naar het hek van de alge­me­­ne begraafplaats met al haar symboliek.

Kunst in de openbare ruimte

Volgt u de hele fietsroute door Bleiswijk dan komt u onderweg in het recreatiegebied de hout­sculpturen van Everardus Smit met ridders en koningen tegen.

Tip

Kijk voor het volledige program­ma en tijden van de activiteiten op de landelijke website www.openmonumentendag.nl
of op www.wegvanmomenten.nl .
Het Comité Openmonumenten Dag Lansingerland is een sa­menwerkingsverband van de drie historische verenigingen, de kerken van Lansingerland, Bibli­otheek Oostland en Jays Place.

Geef een reactie