dinsdag 24 november 2020 | week 48
Home » Algemeen » “We willen vooral nieuwe jeugdleden aantrekken”
Blije weer spelende muzikanten bij Crescendo. Foto: John Hofman.

“We willen vooral nieuwe jeugdleden aantrekken”

Muziekvereniging Crescendo bouwt verder aan haar toekomst:

“We willen vooral nieuwe jeugdleden aantrekken”

Bleiswijk – Ook Muziekvereniging Crescendo heeft enkele weken geleden haar wekelijkse repetities weer opgepakt, uiteraard volgens de geldende regels. We zagen weer blije muzikanten in ’t Web, het onderkomen waar ze muziek maken en concerten geven.

John Hofman

Crescendo bestaat al sinds 24 augustus 1896. Dat is dus bijna 124 jaar! Ga er maar eens aan staan. Als vereniging start je meestal met een gering aantal leden, maar na de oprichting destijds is het aantal leden alleen maar stroomopwaarts gegaan. Er zijn in de voorbije jaren zowel hoogte- als dieptepunten geweest, zoals bij nagenoeg elke vereniging wel het geval is, maar om dan toch vol te houden en gewoon door te gaan kenmerkt de inzet van trouwe leden. Zo ook bij Crescendo.
Door interne verwikkelingen vond er in 2019 een bestuurswisseling plaats. Een aantal leden, de meesten al jaren trouw lid, vertrok om verschillende redenen zoals leeftijd, een verhuizing, de keuze voor een andere vereniging enz. Geen reden tot paniek, want er kwam een nieuw bestuur dat de schouders er onder zette en zich nu vooral richt op de toekomst.

Toekomstmuziek

“We kijken niet meer achterom, maar vooruit”, aldus secretaris Annemarie Hulshof. Inmiddels zijn er zes nieuwe jeugdleden opgeleid en daar focust men zich nu op. “We willen nieuwe jeugdleden aantrekken, want Bleiswijk heeft veel kinderen die wellicht een instrument willen gaan bespelen. Wij bieden hen die mogelijkheid. Muziek maken verrijkt nu eenmaal je leven, zo is gebleken. In het najaar willen we een nieuwe Blokfluitgroep opstarten. Het instrument, waar door de jaren heen heel veel mensen mee zijn begonnen als basis voor een ander instrument. Onze vereniging bezit een flink aantal instrumenten die nieuwe leden in bruikleen kunnen krijgen.”
Het orkest van Crescendo telt nu totaal 18 leden. Vergeleken bij voorgaande jaren uiteraard een flinke afslanking, maar wie weet wat de toekomst weer brengt. Nieuwe, zowel jonge als volwassen leden, zijn van harte welkom. In Bleiswijk wonen ongetwijfeld mensen die een instrument bespelen en dit weer willen oppakken.
Crescendo heeft ook nog steeds haar eigen Slagwerkgroep Mi Ritmo die op de dinsdagavond vanaf 20.00 uur repeteert. Ook hier zijn nieuwe leden van harte welkom.
Het orkest oefent iedere woensdag van 19.30 tot 21.45 uur in ’t Web aan de Nachtegaallaan 2 (het gebouw waar ook Bibliotheek Oostland is gevestigd. Het staat onder leiding van dirigente Anne Groenewege, een enthousiaste en muzikale dame, die zeer vooruitstrevend is. Zowel licht klassiek, musical of populair (onder andere Top 40) staat op het repertoire van Crescendo. Kom gerust eens een kijkje nemen op de dinsdag- of woensdagavond. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden per email: secretaris@crescendo-bleiswijk.