maandag 1 maart 2021 | week 09
Home » Nieuws » “We staan naast ze, horen hun verhaal en denken mee over wat nodig is”
Wethouder Kathy Arends. Foto: Archief gemeente Lansingerland.

“We staan naast ze, horen hun verhaal en denken mee over wat nodig is”

Wethouder Kathy Arends over hulp aan plaatselijke ondernemers

“We staan naast ze, horen hun verhaal en denken mee over wat nodig is”

Lansingerland – De gemeente roept inwoners op om lokale ondernemers te steunen door aankopen in de eigen woonomgeving te doen en niet voor een grote onlinewebshop te kiezen met pakketbezorging aan de voordeur. We spraken met wethouder Kathy Arends en vroegen wat het college zelf doet om ondernemers financieel of in praktische zin door deze coronatijd te helpen.

Freek J. Zijlstra

Sommige ondernemers worden heel hard geraakt in deze coronacrisis. De Rijksoverheid heeft financiële regelingen getroffen en de plaatselijke gemeente ondersteunt waar het mogelijk en nodig is. Hoe houden de ondernemers in onze dorpen zich staande?

Wethouder Kathy Arends: “Het ondernemerschap zit in het DNA van Lansingerland. Waren het in het verleden vooral boeren en tuinders, nog steeds hebben heel veel inwoners een onderneming. Dus is het effect van de coronacrisis bij veel inwoners direct merkbaar in hun portemonnee. Als er minder gekocht wordt in de plaatselijke supermarkt of specialiteitenwinkel, er geen gasten meer komen in de horeca en feestlocaties, minder bloemen afgenomen worden uit onze glastuinbouw, dan ontstaan er financiële problemen. Gelukkig zijn er ook ondernemers die goed inspelen op de nieuwe situatie. Met name kleine verswinkels die hun deurbeleid goed geregeld hebben en waar klanten zich veilig genoeg voelen, doen goede zaken. Nu men minder of niet meer bij de horeca terecht kan, compenseren klanten dat door bewust hun producten bij specialistische winkels te kopen. Er zijn winkeliers die VIP-arrangementen in het leven hebben geroepen, zodat bepaalde klanten veilig en op een rustig tijdstip kunnen komen winkelen. Veel supermarkten bezorgen aan huis en dat doet de horeca ook. Kortom, er wordt heel creatief gedacht om de klant met alle beperkingen die er zijn, zo goed mogelijk van koopwaar te voorzien.”

Zijn er ondernemers die de eerste golf ternauwernood overleefden maar nu alsnog omvallen?

Wethouder Arends: “Na de intelligente lockdown in het voorjaar hebben we een rondje langs ondernemers gemaakt om hun verhalen te horen en ideeën op te halen. We hielden er ernstig rekening mee dat er in het najaar een tweede golf zou komen, maar die is er veel sneller dan verwacht. De horeca heeft tijdig met noodzakelijke aanpassingen en soms een complete herinrichting veel gedaan om toch een aantal gasten te kunnen blijven ontvangen. Sommigen bedachten een champagneontbijt of een lunchbox als verrassingspakketten die thuisbezorgd konden worden, vooral bij het zorgpersoneel. Nu wordt de horeca toch weer hard geraakt en dat geldt ook voor de cateraars. Er zijn berichten dat bepaalde kleding- en lingeriewinkels het moeilijk hebben; zij moeten het van de loyaliteit van de vaste klantenkring hebben. Het toenemende online kopen zet bijvoorbeeld onze schoenenwinkels en boeken- en tijdschriftenwinkels onder druk. Ook zijn er zorgen in de sector van de persoonlijke dienstverlening, zoals kappers, schoonheidsspecialisten, nagelstudio’s en massagesalons.”

En staat gemeente Lansingerland dan klaar met een hulppakket?

“Ik heb grote waardering voor de wijze waarop onze ondernemers het aanpakken. Dat zeggen we ook in onze persoonlijke gesprekken. Wij vinden het persoonlijke contact belangrijk. Om naast mensen te staan, hun verhaal te horen en mee te denken wat in hun specifieke geval nodig is om overeind te blijven. Samen met account-, wijk- en centrummanagers heb ik veel contact met ondernemers. Over de grote ondernemingen maken we ons niet direct zorgen. De tuinbouw had het aanvankelijk moeilijk, maar deze sector trekt nu weer aan. Mensen willen nu ze veel in huis zijn graag bloemen en planten hebben.
Het Rijk heeft natuurlijk allerlei steunpakketten. Dat is terecht, want daar moet de landelijke overheid voor staan. Wij bekijken vervolgens wat dat betekent voor onze inwoners en ondernemers. We werken nauw samen met gemeente Rotterdam die via het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) in het kader van de Tozo ook onze ZZP-ers een goed werkende regeling heeft georganiseerd. We vinden dat je snel moet acteren op mensen die in het nauw zitten en geen vangnet hebben. Ongeveer 800 mensen hebben van de Tozo1 regeling gebruik gemaakt. Sinds de Tozo2 regeling wordt ook rekening gehouden met het inkomen van de partner, waardoor het aantal toekenningen een stuk lager ligt.”

Waarom bent u optimistisch over het overeind houden van grotere bedrijven?

Wethouder Arends: “Zo’n 400 bedrijven hebben gebruik gemaakt van de NOW-regeling van de Rijksoverheid. De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een omzetverlies van tenminste 20%. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Wij geven op deze regeling van het Rijk ambtelijke ondersteuning bij het indienen van de aanvraag.
Toch zijn mensen hun baan kwijtgeraakt waardoor ze na een kort dienstverband een beperkte tijd een uitkering van de overheid krijgen en misschien in aanmerking komen voor inkomensondersteuning via bijstand van de gemeente. Dat is tot nu toe gelukkig nog maar een klein aantal inwoners. Onze medewerkers van de afdeling Werk & Inkomen kunnen in voorkomende gevallen snel in actie komen om te voorkomen dat mensen in de problemen raken.”

Is financiële ondersteuning het enige dat u kunt doen?

“Wij verwachten dat meer mensen bij een aanhoudende crisis hun baan zullen verliezen. Dan is het geven van financiële bijstand niet de lange termijn oplossing. We werken hierbij nauw samen binnen de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal en met het werkgeversservicepunt zetten we waar mogelijk in op re-integratie en om-/ bijscholing. Zodat mensen snel weer aan een baan komen of extra opleiding krijgen. Er zijn nog steeds vacatures in de tuinbouw, de retail en de verzorgingshuizen.
Er komt veel informatie vanuit de Rijksoverheid. We zorgen dat deze informatie via verschillende kanalen zo snel mogelijk bij de ondernemers terecht komt. Dat doen we bijvoorbeeld in tweewekelijkse nieuwsbrieven die inmiddels naar meer dan 500 adressen van ondernemers en hun beroepsverenigingen gaan. We plaatsen ook informatie op posters en borden in de winkelcentra, pagina’s in de huis-aan-huis bladen en we spreken videoboodschappen op de website van de gemeente in. Dus we proberen op allerlei manieren de nodige informatie op de goede plaatsen te krijgen.”

Waar bent u blij mee?

“Ik ben blij dat de weekmarkten op dit moment weer in volle omvang gehouden kunnen worden. Dat kan omdat het nu verspreid is over een groter gebied. Alles is nu coronaproof, ruimer van opzet en er is rekening gehouden met de hoeveelheid klanten bij veel bezochte kramen. Want sommige marktkramen konden niet in de beperkte ruimte waar ze eerst stonden blijven, ook al was dat de beste plek waar ze recht op hadden. Het open houden van de complete weekmarkt is in nauw overleg met de regio gebeurd, omdat we ons ook aan de noodverordening moeten houden. Vertegenwoordigers van de regio zijn op ons verzoek ter plaatse komen kijken hoe we het wilden gaan doen, alvorens we toestemming kregen.
We hebben de horeca gesteund in een aangepaste bedrijfsvoering. De buitenruimten zijn, voor zover dat mogelijk is verbreed, zonder daarvoor meerkosten in rekening te brengen. Er zijn regelmatig meet-ups met de horeca ondernemers, waarbij nu een collegevoorstel in voorbereiding is om te inventariseren of er mogelijkheden voor winterterrassen zijn. We kijken wat mogelijk, veilig en verantwoord is. Uiteraard binnen de landelijke en regionale kaders. Zo was het vieren van Sinterklaas en de Kerstdagen een heel belangrijk onderwerp voor de winkeliersverenigingen. Er was behoefte aan eenduidigheid. Die is er nu we afgesproken hebben dat nergens activiteiten georganiseerd worden. Samen met de winkeliersvereniging trekken we samen om inwoners te stimuleren om veilig lokaal te kunnen kopen.
Er is kwijtschelding van de huren voor sportaccommodaties geboden. Ik heb grote waardering voor jongeren van sportverenigingen die levensmiddelen bij kwetsbare inwoners thuis hebben bezorgd en ook op wat Lansingerland Helpt doet.”

Komen veel ondernemers in Lansingerland, misschien met wat kleerscheuren, door de crisis?

Wethouder Kathy Arends: “De glastuinbouw heeft samen met partners zoals Greenport, het ministerie van Economische Zaken, de Provincie Zuid-Holland en Glastuinbouw Nederland een lobby gevoerd, wat geresulteerd heeft in een op maat steunpakket voor die glastuinbouwsector. Tuinders hebben het zwaar gehad, maar uit een rondje langs een aantal bedrijven blijkt dat de omzet sinds juni jl. weer toeneemt en dat veel bedrijven de boel weer redelijk op orde lijken te hebben.
Ik kom bij bedrijven die over een veranderende toekomst nadenken en meegroeien met de online markt. Die hebben daardoor meer perspectief om als bedrijf overeind te blijven. Daar kunnen we als gemeente helpen om verschillende netwerken aan elkaar te koppelen. De gemeenteraad heeft wel € 5 miljoen vrij gemaakt en in een corona-herstelfonds gebracht waaruit nieuwe impulsen aan bedrijven gegeven kunnen worden, zodat ze een beter toekomstperspectief hebben.
Het is ook heel belangrijk dat voorgenomen investeringen in deze tijd door de gemeente èn bedrijven worden gedaan. We moeten niet stilvallen. De economie kan nu een extra boost gebruiken. Daarom vinden wij het als gemeente belangrijk om koersvast te blijven. Dat zie je ook duidelijk in de begroting terug. Blijf investeren als gemeente en bouw die woningen, zodat mensen hun nieuwe huis en tuin gaan inrichten. En dan hopen we dat de bewoners daarvoor naar de plaatselijke bedrijven gaan voor het inhuren van vakmanschap of het kopen van hun spullen.”