dinsdag 2 juni 2020 | week 23
Home » fbpost » “We gaan eindelijk een nieuwe school bouwen!”

“We gaan eindelijk een nieuwe school bouwen!”

Directeuren van basisscholen De Kwakel en PWA:

“We gaan eindelijk een nieuwe school bouwen!”

Rodenrijs – Na een jarenlange aanloop en een moeizame besluitvorming is het dan eindelijk zover dat de laatste stap in de procedure gezet kan worden en met de voorbereidingen voor de nieuwbouw van het scholencomplex een begin gemaakt zal worden gemaakt. We spraken met twee opgeluchte directeuren.

Freek J. Zijlstra

De eerste serieuze stappen voor nieuwbouw dateren al weer van 2013. Pas in mei 2017 werd hiervoor geld in de begroting opgenomen. Een paar maanden daarna werd de architect voorgesteld en in februari 2018 werd het raamontwerp van de ‘Nieuwbouw Rodenrijs’ gepresenteerd. Vervolgens bleef het stil en toen bleek dat het beschikbare budget aangevuld zou moeten worden. Daar moest de gemeenteraad begin april nog op kauwen, maar twee weken later kwam er alsnog witte rook.

Alles onder één dak

Het nieuw te bouwen scholencomplex biedt niet alleen onderdak aan Jenaplanschool De Kwakel en de Prins Willem-Alexander basisschool, maar ook de buitenschoolse opvang Kwakelbinkie en peuteropvang Inkipinky zullen er ook ondergebracht worden.
Valerie van ’t Hooft is nog maar net vier maanden directeur van De Kwakel. Haar school valt onder de Laurentius Stichting en heeft 320 leerlingen verdeeld over 13 groepen.
Nelly Roek-Bösecke is al weer bijna zes jaar directeur van de PWA, onderdeel van Spectrum-SPCO, en haar school heeft momenteel 290 leerlingen verdeeld over 11 groepen. Beide teams bestaan respectievelijk uit 26 en 28 (parttime) leerkrachten en al dan niet betaald onderwijsondersteunend personeel. De nieuwbouw houdt rekening met een beperkte groei van één lokaal per school. Er komen twee multifunctionele ruimten, waarvan er één door een schuifwand te splitsen is. Daar kunnen de kleuters gymmen, en is ruimte voor optredens en vieringen.

Eigentijds gebouw

Er zitten twee blije schoolleiders aan tafel bij de presentatie van een update van de bouwplannen. “Er gaat iets gebeuren!” zeggen ze in koor. Nelly: “Het ontwerp past echt helemaal in deze woonomgeving. De architect noemt het een ‘paviljoenstijl’. Het wordt hoe dan ook een prachtig en functioneel gebouw. Ik ben blij met de duidelijke en royale hoofd- en zij-ingangen voor elke school. De plaatsing van trappen en doorgaande gangen is zo gekozen dat leerlingen in de omliggende lokalen zo min mogelijk afgeleid worden.” Valerie vult aan: “Het gebouw valt straks niet alleen op door de warme uitstraling en een aantal in het oog springende kenmerken, maar ook omdat het een energieneutraal gebouw wordt, helemaal passend in deze tijd. De school is een onderdeel van de maatschappij en de kinderen leren in de praktijk hoe we zuinig moeten omgaan met energie.”
Na meer dan 15 jaar noodbouw komt er eindelijk een degelijk gebouw met een bijna huiselijke uitstraling. Niet alleen het energieneutraal verwarmen van het gebouw, maar ook de computergestuurde ventilatie zal voor de bijna 650 bewoners op de toch wel beperkte vierkante meters letterlijk een verademing zijn.

“We hebben er zin in!”

Valerie: “Voor een Jenaplanschool is het essentieel om niet in een vastgeroest patroon te denken. Er wordt veel in groepjes gewerkt, dus moet er flexibel met ruimte kunnen worden omgegaan. Daarom zijn niet alleen schuifdeuren belangrijk maar ook het betrekken van naastgelegen ruimten, zoals de gang en de tussenhal.” Nelly beaamt dat het onderwijs zich allang niet meer beperkt tot de lokalen, maar dat het in het hele schoolgebouw plaatsvindt. “We brengen groep 3 in een groter lokaal onder, zodat naast het leren daar ook nog ruimte om te spelen over blijft. Wij richten met schotten de ruimten zo in dat er in groepjes gewerkt kan worden of remedial teaching kan plaatsvinden.”
De peuteropvang van Inkipinky en de buitenschoolse opvang komen onder één dak. Valerie: “Dat is prettig voor de peuters omdat ze de schoolomgeving en de sfeer al kennen. Dat vergemakkelijkt het doorschuiven naar de basisschool en het versterkt de samenhang van leerlijnen.” Nelly: “Het biedt de ouders al vroeg inzage in het kiezen van het type basisonderwijs. Wij gaan vanaf het volgende cursusjaar werken met een continurooster, waarbij de kinderen vier dagen per week overblijven. Er is een verkorte middagpauze, waarin gezamenlijk gegeten wordt, maar natuurlijk ook buiten gespeeld kan worden. Met een continurooster hebben we de regie en behouden we de rust in school.” Bij De Kwakel blijft naar schatting tweederde van de kinderen al over; hier wordt (nog) geen continurooster ingevoerd.

Voorbereidingen

In de komende maanden worden de puntjes op de i gezet. Nelly: “We zijn nu bezig met een andere en betere invulling van het schoolplein. In die grote ruimte komt veel groen, maar ook veilige afgescheiden speelplekken voor de jongste kinderen. Er komt wel weer een hek om het hele gebied, maar het blijft toegankelijk als speelruimte voor de woonomgeving.”
Valerie: “Het is een opluchting dat we nu aan de slag kunnen. We gaan met de kinderen thematisch werken over bouwen, er komen acties en veel kijkmomenten tijdens het proces. We gaan werken aan het elkaar leren kennen in beide schoolteams; we gaan er de komende twee jaren gezamenlijk de schouders onder zetten.”
Als alles volgens plan verloopt kan na voorbereidende werkzaamheden van sloop van de dislocatie en het bouwrijp maken, begin 2020 met de bouw begonnen worden en zal de nieuwbouw uiterlijk zomer 2021 gereed zijn.

Geef een reactie