dinsdag 2 juni 2020 | week 23
Home » Lezersschrijven » Wat nu weer!

Wat nu weer!

Eerder heb ik al eens in deze rubriek geschreven over de onontwarbare knoop die onder verantwoordelijkheid van wethouder Kathy Arends is gelegd met betrekking tot de standplaats-toewijzing. Helaas is de wethouder toen niet ingegaan op mijn uitnodiging om 1 van de 2 lootjes te trekken die ik in mijn petje had gedaan. Eén lootje met de tekst “ik treed terug als wethouder” het tweede lootje, i.v.m. een onwenselijke uitkomst van de loting, met de tekst “ik treed terug als wethouder”. We modderen dus helaas nog steeds verder. Dat deze wethouder met “werk & inkomen” in haar portefeuille door haar onbenullige loting een zekere omzetdaling zal veroorzaken bij betrokken ondernemers laat haar ongemoeid. De wethouder is zich nog steeds niet bewust van haar klunzig optreden als gemeentelijke bestuurder. Een volgende mispeer onder dezelfde wethouder, die ook “wonen” in haar portefeuille heeft, is alweer in de maak. Aan de rand van de Edelsteenwijk is een stukje grond ter grootte van een postzegel. De wethouder heeft laten onderzoeken of daar 100 woningen op gebouwd kunnen worden. Geleerd (hoe bestaat het) uit de slechte communicatie met de ondernemers over de standplaatstoewijzing wil de wethouder in gesprek gaan met “gedupeerde” bewoners van de aangrenzende woonerven die hun huidige woonerf zien veranderen in een ontsluitingsweg met dito gevolgen. De gemeente gaat de bewoners uitnodigen om mee te praten over hoe zij, door de komst van deze nieuwbouwlocatie, hun huidige woongenot en verkeersveilige omgeving het minst kunnen verpesten en verzieken. Dat een toenmalige wethouder in die tijd heeft toegezegd dat het overgebleven stukje Noordpolder nooit bebouwd zou gaan worden en de gemeente decennia geleden de originele bestemming “agrarisch” weer op dit stukje grond heeft laten rusten, daar heeft de wethouder lak aan. Onder haar verantwoordelijkheid laat zij onderzoeken of woningbouw op dit stukje grond toch mogelijk is, is het de vraag hoe betrouwbaar deze gemeentelijke overheid is. Ik ben VVD’er maar ik weet zeker dat ik bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen mijn stem niet meer aan dit clubje met zo’n wethouder geef.

P. Hoogenboom
Berkel en Rodenrijs

Geef een reactie