donderdag 22 oktober 2020 | week 43
Home » Politiek » Wanneer worden die geluidsschermen langs de N209 nu geplaatst?
Lansingerland - Tijdens de vergadering van commissie Ruimte sprak Co Neeteson namens het Comité van inwoners van Bleiswijk en Bergschenhoek die langs de provinciale weg N209 wonen, de leden toe. Het Comité is al sinds 2009 actief bezig om de geluidsoverlast van de provinciale weg onder de aandacht te brengen van de gemeente. Het Bewonerscomité N209 wil voor het einde van het jaar duidelijkheid en dat gedane toezeggingen nu eindelijk eens worden nagekomen. De geluidsschermen moeten versneld worden aangebracht.

Wanneer worden die geluidsschermen langs de N209 nu geplaatst?

Wanneer worden die geluidsschermen langs de N209 nu geplaatst?

Lansingerland – Tijdens de vergadering van commissie Ruimte sprak Co Neeteson namens het Comité van inwoners van Bleiswijk en Bergschenhoek die langs de provinciale weg N209 wonen, de leden toe. Het Comité is al sinds 2009 actief bezig om de geluidsoverlast van de provinciale weg onder de aandacht te brengen van de gemeente. Het Bewonerscomité N209 wil voor het einde van het jaar duidelijkheid en dat gedane toezeggingen nu eindelijk eens worden nagekomen. De geluidsschermen moeten versneld worden aangebracht.

Freek J. Zijlstra

Co Neeteson: “De geluidsoverlast is bar en boos. Het lawaai gaat de hele dag maar door. DCMR heeft metingen verricht en waarden van meer dan 80 dB aan de gevel gevonden. De weg wordt alsmaar drukker omdat op de bedrijventerreinen Lansinghage, Prisma en het voormalige veilingterrein distributiecentra uit de grond worden gestampt. De geluidshinder zal dus nog verder toenemen. Ook de aansluiting op de A13/16 ter hoogte van de Ankie Verbeeklaan zal de verkeersdruk op de N209 verhogen. De geluidsoverlast is onacceptabel voor omwonenden!”

Stroperige procesvoering

Enkele jaren geleden hebben de gemeente Lansingerland en de provincie Zuid-Holland besloten dat er geluidsschermen zullen worden geplaatst langs de N209 ter hoogte van Bergschenhoek en Bleiswijk. Neeteson: “Door de trage en stroperige processen is de uitvoering hiervan bedroevend. De enige concrete actie om de geluidshinder terug te dringen was het aanbrengen van geluidsarm asfalt in 2014. Het effect daarvan is door het al maar toenemende vrachtverkeer weer volledig tenietgedaan.”
Voor het gedeelte langs Bergschenhoek is het definitieve ontwerp begin dit jaar voor verdere uitvoering aan de provincie overgedragen. De start van het aanbrengen van het geluidsscherm staat pas gepland voor eind 2021. Voor het gedeelte langs Bleiswijk is nog onduidelijk wanneer het toegezegde geluidsscherm zal worden geplaatst. Plaatsing van dat geluidsscherm zal wellicht na 2021 plaatsvinden. Het definitieve ontwerp voor dat gedeelte moet nog worden vastgesteld en de regie ervan ligt bij de gemeente. Er gebeuren ook veel ongelukken op de N209. Eerdere verzoeken van het Comité om de snelheid over het gehele traject terug naar 50 km per uur vinden geen gehoor. Bij die verlaagde snelheid zal de geluidsoverlast in ieder geval sterk verminderen en het Comité denkt dat de doorstroming bij goed afgestelde stoplichten (‘groene zone’) niet zal stagneren.

Watergang ligt in de weg

Nadat een paar commissieleden enkele verhelderende vragen hadden gesteld, werd wethouder Simon Fortuyn gevraagd te reageren. Het duurde geruime tijd voordat hij via allerlei omwegen een slecht verstaanbare reactie had kunnen geven. Een gênante vertoning voor de kijker/luisteraar. Als na een half jaar online vergaderen dit soort incidenten symptomatisch zijn voor ‘werk in uitvoering’ door de gemeente, dan is het begrijpelijk dat het maar niet lukt in samenspraak met bewoners en de provincie geluidsschermen te plaatsen langs de N209.
Fortuyn in zijn reactie: “Ik ontken niet dat het allemaal lang duurt. Ik waardeer de inbreng door en het constructieve overleg met het bewonerscomité. Deze zaak loopt al vanaf 2009. De geluidsoverlast wordt onderkend. We zijn voortvarend aan de slag gegaan, maar het is nog steeds niet geregeld. Na het gedeelte bij Kruisweg zal na 2021 ook bij Bergschenhoek het geluidsscherm aangebracht zijn. Bij Bleiswijk is het ingewikkeld. De sloot is een belangrijke watergang. Er moet een bypass aangebracht worden. Daar is het waterschap bij betrokken. Met buizen onder de weg door moeten watergangen met elkaar verbonden worden. Daarbij moet men soms door particuliere terreinen. We proberen dit jaar nog helderheid te verschaffen en het dan aan de provincie over te dragen. Wellicht kan er dan na 2022 gestart worden met het aanbrengen van geluidschermen. Wat betreft het punt van de lagere snelheid op de N209: hieraan wil de provincie niet meewerken.”
De plaatsing van geluidsschermen blijft terugkomen op de agenda van de commissie, en dat is blijkbaar hard nodig.