vrijdag 10 juli 2020 | week 28
Home » Nieuws » Waarvoor wordt de zandophoging bij rotonde N471 – N209 gebruikt?
 De zandophoging aan beide kanten van de rotonde langs de N209 aan de zuidzijde van de N471.

Waarvoor wordt de zandophoging bij rotonde N471 – N209 gebruikt?

Waarvoor wordt de zandophoging bij rotonde N471 – N209 gebruikt?

Lansingerland – In het kader van de werkzaamheden aan de A16 Rotterdam ligt er een enorme zandophoging aan de zuidkant van de rotonde N471 – N209. Volgens Rijkswaterstaat is dit een tijdelijke faseringsweg die nodig is om het nieuwe knooppunt in de A16 Rotterdam te kunnen maken. Voor wie die tijdelijke weg bedoeld is, de bouwers of de weggebruikers, blijft echter volstrekt onduidelijk. Alex Gellweiler wil weten hoe het precies zit. Er is immers natuur voor opgeofferd en er zijn duizenden vrachtwagenladingen zand naar toe gereden en dat moet later ook weer afgevoerd worden. Allemaal niet goed voor het milieu, vindt hij.

Freek J. Zijlstra

“Volgens mij is een en ander ondoordacht aangelegd. Wie heeft dat ineens besloten? De faseringsweg is niet nodig, kost heel veel geld, en ligt ook nog eens buiten de projectgrenzen. Bovendien krijgen ze de weg onvoldoende opgehoogd. Het had volgens mij anders gekund,” zegt Alex Gellweiler, lid van bewonersgroep Rodenrijs-West.

Natuur onnodig opgeofferd

Gellweiler heeft begrepen dat het om een faseringsweg voor het autoverkeer gaat, die tijdelijk aan de zuidkant van de N209 komt te liggen. Volgens de tekeningen komt de nieuwe rijksweg circa 100 meter ten noorden van de huidige N209. Dit betekent dat de noordelijke rijbanen van de nieuwe rijksweg aangelegd kunnen worden zonder het verkeer op de huidige N209 te hinderen. Nadat de noordelijke rijbanen klaar zijn, kan het verkeer op de huidige N209 naar het nieuwe stukje aangelegde weg en kunnen de zuidelijke rijbanen van de nieuwe rijksweg worden gebouwd. Dit heeft in de optiek van Gellweiler vele voordelen, omdat de faseringsweg wordt gecombineerd met de definitieve weg en de voorbelasting voor de nieuwe rijksweg er dan al ligt.
Alex Gellweiler: “Het is onbegrijpelijk dat er een tijdelijke weg op een slappe bodem van klei en veen wordt aangelegd. Nu blijkt dat het niet lukt om het in korte tijd voldoende opgehoogd te krijgen, ondanks verticale drainage te bevordering van de zettingen. Voor deze tijdelijke weg zijn bomen gerooid in het kleine stukje natuurgebied dat gespaard had kunnen blijven.”

Verschillende antwoorden

Tijdens een bewonersbijeenkomst van Vlinderstrik West heeft Gellweiler gevraagd waarom de keuze is gemaakt voor een fasering ten zuiden van de rotonde. Toen is door de woordvoerder van Rijkswaterstaat geantwoord: ‘De A16 Rotterdam is nagenoeg geprojecteerd op de locatie van de bestaande rotonde, wat veel verkeershinder tijdens de realisatie zou veroorzaken. Om dit te voorkomen, wordt dit gebied vrijgemaakt van verkeer en wordt de verkeersstroom op de N209 tijdelijk naar het zuiden verlegd. Zo kan het verkeer straks blijven rijden tijdens de uitvoeringswerkzaamheden en kan er daarnaast veilig worden gewerkt.”
Wij hebben zelf de vraag ook voorgelegd aan de afdeling Communicatie en Strategie van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid. Dat antwoord kwam na twee weken en was als volgt geformuleerd: ‘Doordat wij de werkweg middels een tijdelijk viaduct over het bestaande wegennet N471 en de N209 aanleggen, zorgt het er tijdens de uitvoering voor dat wij geen hinder veroorzaken voor het lokale verkeer en juist zorgen voor een betere doorstroming van verkeer op de N209, al tijdens de uitvoering van het werk. Verkeershinder ten gevolge van werkverkeer ten behoeve van de aanleg van het wegtracé was één van de belangrijkste zorgen van de stakeholders en het zoveel mogelijk voorkomen van hinder was een zwaarwegend gunningscriterium. Daarnaast kan er op deze wijze veiliger worden gewerkt door De Groene Boog. Het is veiliger voor werknemers en voor weggebruikers.’

Expo A16 Rotterdam

De woordvoerder van Rijkswaterstaat bevestigt in haar mail dat De Groene Boog inderdaad is gestart met de bouw van het beleveniscentrum Expo A16 Rotterdam aan de Eekhoornplaats aan de rand van het Lage Bergse Bos. Men kan daar vanaf maart 2020 terecht voor achtergronden en technische informatie. ‘Het wordt geen traditioneel informatiecentrum, maar een totaalbeleving voor jong en oud met activiteiten die de A16 Rotterdam tot een echte bezienswaardigheid maken.’
Het is te hopen dat de antwoorden op vragen tegen die tijd door alle bij het project betrokken partijen goed op elkaar afgestemd zijn en duidelijkheid bieden aan inwoners die daar anders tegenaan kijken.