dinsdag 4 augustus 2020 | week 32
Home » Lezersschrijven » Waarom niet meegedaan?

Waarom niet meegedaan?

Met het nobele motief dat de gemeentelijke overheid dichter bij de burger staat heeft de rijksoverheid een aantal jaren geleden alle WMO taken over gedragen aan de gemeentebesturen maar daarbij ‘ helaas’ vergeten de daarvoor benodigde kosten te vergoeden met als gevolg dat alle gemeenten tegen forse tekorten aanlopen.
Onze buurgemeente Zoetermeer was zo pittig de kat de bel aan te binden door bezwaar te gaan maken tegen de huidige gang van zaken door samen met een flink aantal buurgemeenten gemeenschappelijk richting VNG te komen ter verbetering van de huidige situatie. Wat opvalt is dat Lansingerland niet voor komt in dit rijtje actievelingen. Het roept de vraag op waarom dat niet gebeurde. Hebben we geld genoeg, vinden we de actie niet nodig of was onze College portefeuillehouder op het moment van actie niet op de plaats waar hiertoe werd besloten?

Kees Heugens