dinsdag 2 juni 2020 | week 23
Home » Politiek » Waar moeten arbeidsmigranten wonen?

Waar moeten arbeidsmigranten wonen?

Waar moeten arbeidsmigranten wonen?

Lansingerland – De gemeenteraad hield een beeldvormingsavond over dit actuele onderwerp waarvoor werkgevers, uitzendbureaus en tijdelijke huisvestingontwikkelaars waren uitgenodigd. Er werd gesproken over het ‘probleem’; betrokkenen en inwoners kwamen niet aan het woord.

Freek J. Zijlstra

Deze bijeenkomst werd twee dagen na de bijeenkomst van 3B Wonen gehouden, waarin de plannen voor meer sociale huurwoningen aan de orde kwamen (zie elders in deze krant). Vragen die naar voren komen zijn onder andere: Voor wie gaan we de komende jaren bouwen bij een verdere groei van het aantal inwoners van 61.500 naar 75.000? Gaan de grondontwikkelaars verder met hun bouwplannen en komen er nog meer duurdere woningen waar mensen buiten Lansingerland op af komen, of wordt er vraag gestuurd gebouwd voor ‘eigen inwoners’ en mensen die hier een (tijdelijke) economische binding hebben?

Het probleem

Kees Verhoeff, strategisch adviseur van gemeente Lansingerland, had een inventarisatieronde gemaakt en liet het gezelschap in zijn bevindingen delen. Dat vormt de basis voor een beleidsnotitie waarmee het college van b. en w. zal komen, waarna het een bespreekstuk in de commissie en gemeenteraad wordt.
De feiten zijn dat van de 8.000 arbeidsplaatsen in de glastuinbouw, 2.000-3.000 worden ingevuld door arbeidsmigranten. Men onderscheidt daarin drie groepen: de ’short stay’ werknemers zijn hier korter dan vier maanden, de ‘mid stay’ arbeidskrachten verblijven een half jaar en de ‘long stay’ wonen hier langere tijd, al dan niet met hun gezinsleden.
Naar schatting worden 180 woningen in Lansingerland door arbeidsmigranten gebruikt (70 in Berkel en Rodenrijs, 70 in Bleiswijk en 40 in Bergschenhoek). Daar wordt aan 800 migranten een slaapplaats geboden. Tot nu toe regelt de glastuinbouwsector samen met de uitzendbureaus die de arbeidsmigranten naar Lansingerland halen, de huisvesting. Dat mag/kan niet in de woonkernen. Groepsoverlast, parkeerbeperkingen en het onttrekken van woningen voor permanente huisvesting van starters en gezinnen zorgen voor een negatief imago. Het gaat daarom meestal om woningen in de buitengebieden. De andere hier werkzame migranten verblijven in naburige grote gemeenten. Dat veroorzaakt een toestroom van autoverkeer op de N209. De indruk is dat de migrant zelf zo goedkoop mogelijk wil wonen, dichtbij de werkplek en in ieder snel wifi om goed contact met thuis te behouden. Oplossingen voor huisvesting worden gezocht in het ombouwen van leegstaande complexen (beperkt aanwezig) en verplaatsbare woonunits. Die kunnen aan de rand van percelen van tuinders of de woonkernen een tijdelijke plek krijgen. De vraag is of er niet beter een campusachtige situatie, bijvoorbeeld op Bleizo, gecreëerd moet worden.
Voorgesteld wordt een taskforce in te stellen die kaders ontwikkelt en een communicatieplan voor alle betrokkenen opstelt.

Noodbouw

Theo Ammerlaan (Glastuinbouw Nederland) geeft aan dat de glastuinbouw hoe dan ook voor productiewerkzaamheden veel migranten nodig heeft omdat vacatures onvoldoende ingevuld worden door bewoners uit het eigen woongebied. Ilone Douma (VNO-NCW Oostland) benadrukt dat ook veel migranten in de logistiek werkzaam zijn.
“De vraag is echter of we vinden dat huisvesting voor arbeidsmigranten nodig is,” aldus Jeroen van Leeuwen (taskforce Arbeidsmigranten Westland).
Marc Govers (BlueBlox) en Bert Verheij (Homeflex) bouwen tijdelijke woningen. Govers: “Migranten willen in korte tijd veel geld verdienen. Integreren staat niet op hun verlanglijstje.” Verheij biedt een all-in wonen concept. “Het is niet zo’n populaire groep werknemers onder de bevolking. Huisvesting roept in de regel veel weerstand op. ‘Ze pikken onze banen en huizen in’ zegt men. Er wordt meestal weinig rekening gehouden met de wensen van de migranten zelf.”
Bart Legierse (Stipt uitzendbureau): “De duur van het verblijf zou bepalend moeten zijn waar een migrant woont: bij short stay kan dat in het buitengebied, bij long stay liever meer in de kernen. Plaats je die migranten in de buitengebieden, dan heb je daar voorzieningen (winkel, sportschool, etc.) nodig.”
Modulair bouwen lijkt een goede tijdelijke oplossing om het tekort in woningen snel in te lopen (ook voor starters en anderen?). Een gebouw staat in drie maanden gebruiksklaar en kan in een week tijd worden afgebroken en elders ingezet.

Geef een reactie