dinsdag 19 januari 2021 | week 03
Home » Politiek » Waar blijven de geluidschermen langs de N209 in Bleiswijk?
Lansingerland - Bleiswijker Charles van Harn (CDA) had deze vraag op de agenda van de commissievergadering Ruimte van woensdag 11 november jl. laten plaatsen. Er is immers een toezegging van de provincie Zuid-Holland dat er op korte termijn geluidschermen bij Bleiswijk gerealiseerd zullen worden.

Waar blijven de geluidschermen langs de N209 in Bleiswijk?

Waar blijven de geluidschermen langs de N209 in Bleiswijk?

Lansingerland – Bleiswijker Charles van Harn (CDA) had deze vraag op de agenda van de commissievergadering Ruimte van woensdag 11 november jl. laten plaatsen. Er is immers een toezegging van de provincie Zuid-Holland dat er op korte termijn geluidschermen bij Bleiswijk gerealiseerd zullen worden.

Freek J. Zijlstra

Het bewonerscomité spreekt van trage en stroperige processen en men verliest het geduld en het vertrouwen in de politiek. Wat doet het college van b. en w. eigenlijk om het Hoogheemraadschap Schieland, de provincie Zuid-Holland en grondeigenaren zover te krijgen dat de schermen eindelijk geplaatst gaan worden?
Wethouder Simon Fortuyn voelde zich door een aantal woordvoerders (onheus) aangesproken. Hij ging er gepikeerd en lichtelijk fel in: “Er worden al sinds 2008 gesprekken over de geluidsoverlast gevoerd. Er is in de periode 2014/15 een budget van € 5 miljoen beschikbaar gesteld en daar kwam nog € 1 miljoen van de HSL ten behoeve van het gedeelte bij Kruisweg bij. Daar gaan de palen nu de grond in. We zijn met provincie Zuid-Holland bezig de schermen langs de N209 geplaatst te krijgen. Dat vraagt veel inzet aan participatie en het is bovendien een technisch complexe materie, waarbij ook de verkeersveiligheid in het geding is. Het duurt inderdaad allemaal lang. Maar wij pakken als college het wel degelijk daadkrachtig op en hebben de regie voldoende in handen, voorzover wij daartoe de mogelijkheden hebben in samenwerking met en afhankelijkheid van de provincie. Natuurlijk maken wij ons ook zorgen. Er is een voorlopig ontwerp. We weten dat het haalbaar is, ondanks de duivelse problemen die we met het Hoogheemraadschap op moeten lossen. Er moeten veel gesprekken gevoerd worden met stakeholders en particuliere grondeigenaren. Elke aanpassing kost gelijk veel geld, en dat moet dan wel binnen het budget kunnen. Er zal binnenkort een definitief ontwerp gemaakt worden. Omwonenden hebben al een brief ontvangen. We hebben goed contact met inwoners. We doen ons uiterste best om dit allemaal zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Ik kan over planningen niets zeggen. Daarvoor zijn we afhankelijk van de provincie. Ik roep politieke fracties met connecties in het provinciaal bestuur op daar de nodige druk uit te oefenen.”