vrijdag 10 juli 2020 | week 28
Home » Algemeen » Vrijwilliger Palliatieve Terminale Thuiszorg gezocht
Lansingerland - Welzijn Lansingerland zoekt in verband met het toegenomen aantal aanmeldingen nieuwe vrijwilligers voor de palliatieve terminale thuiszorg.

Vrijwilliger Palliatieve Terminale Thuiszorg gezocht

Vrijwilliger Palliatieve Terminale Thuiszorg gezocht

Lansingerland – Welzijn Lansingerland zoekt in verband met het toegenomen aantal aanmeldingen nieuwe vrijwilligers voor de palliatieve terminale thuiszorg.

Steeds meer mensen willen de laatste fase van hun leven thuis doorbrengen en daar ook sterven. Vaak neemt de partner of familie als vanzelfsprekend de verzorging op zich. Deze intensieve zorg vraagt veel aan tijd, flexibiliteit en organisatie. Vrijwilligers van Welzijn Lansingerland bieden ondersteuning en betrokkenheid. De vrijwillige terminale zorg thuis kan bestaan uit helpen met eten en drinken, een luisterend oor, voorlezen, samen muziek luisteren maar vaak ook gewoon ‘er zijn’.
Welzijn Lansingerland zoekt mensen met een flinke dosis levenservaring. Mensen met een warm hart en een goed inlevingsvermogen. Zij kiezen bewust voor deze kortdurende, intensieve zorg en zijn gemotiveerd om mensen in hun laatste levensfase en hun naasten bij te staan. Voordat men bij de terminale zorg wordt ingezet volgt men een gerichte cursus. De vrijwilligers vervangen niet de professionele zorg, maar zijn aanvullend.
Wie meer informatie wenst, kan contact opnemen met coördinator informele hulp Maria Boersma, tel. 010 – 5225545 (werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur) of via de mail: cih@swsl.nl.