zaterdag 8 augustus 2020 | week 32
Home » Algemeen » Voorganger Gert Hijkoop zet een volgende stap
Gert Hijkoop nam op zondag 28 juni afscheid van de Wijnstokgemeente.

Voorganger Gert Hijkoop zet een volgende stap

Voorganger Gert Hijkoop zet een volgende stap

Berkel en Rodenrijs – Ruim 37 jaar geleden maakte Gert Hijkoop als student de stap naar de Wijnstokgemeente in Berkel en Rodenrijs. “Ik kwam ermee in aanraking door vrienden in Delft waar ik toen woonde en studeerde. We maakten de vernieuwing mee in het geloof en ook in Berkel was een groep daar mee bezig. Zelf was ik zoekende, maar toen ik kennis maakte met de Berkelse Wijnstokgemeente was het als een thuiskomstervaring.”

Trees Borkus-Henskens

Zondag 28 juni nam Gert samen met zijn vrouw Dorien afscheid van de Wijnstokgemeente waar Gert ruim 21 jaar voorganger was als opvolger van Siem van der Kaaden. “Ik leerde hier ook mijn vrouw kennen. In de achterliggende jaren hebben we veel geleerd, en zijn we gevormd. We groeiden in het gemeentewerk en zelf groeide ik ook als lid van het oudstenteam. Toen Siem aangaf met pensioen te willen gaan, werd herkend en erkend dat ik de nieuwe voorganger zou worden.”

Bijzonder

De Berkelse Wijnstokgemeente ontstond in 1981, maar eerder was deze vernieuwingsbeweging al in andere landen actief als geloofsgemeenschap. “De bijeenkomsten begonnen in een tuindersschuur aan de Leeweg bij de familie Boers. Na enige tijd verhuisden we naar het gezondheidscentrum aan de Ds. Van Koetsveldstraat en toen naar de huidige locatie aan de Rodenrijseweg. Ik heb het als bijzonder ervaren dat ik – 18 maanden voordat ik voorganger werd – al in dienst kwam van de gemeente en met de opleiding kon beginnen in Engeland. Van ingenieur werktuigbouwkunde bij TNO maakte ik de overstap naar die van voorganger. Mijn kracht lag in het onderwijs en Bijbeluitleg. Ik hoop dat ik de mensen heb kunnen helpen in leven en relatie met God. De erfenis ligt in wat je hebt bijgedragen in het geloofsleven van mensen; in mooie dingen.”
Gert heeft er bewust voor gekozen geen opvolger aan te wijzen. “Dat is niet aan mij. Die taak ligt bij de oudsten van de Wijnstokgemeente. Ik heb mijn rol binnen de gemeente teruggelegd en het is aan de gemeente om daar verder invulling aan te geven.” Een half jaar geleden reeds kondigde hij zijn afscheid al aan. “Vanaf die dag kon ik al afstand gaan nemen van de koers van de gemeente, maar ik ben uiteraard wel het pastoraat blijven doen voor de ruim 120 leden.

Toekomst

De vertrekkend voorganger is met z’n 61 jaar nog te jong om op zijn lauweren te gaan rusten. Hij gaat zich bezig houden met trainingen in binnen- en buitenland en is daar voor vrijgesteld. “In het begeleiden van kerkstichters. Vanuit de Wijnstok loopt een initiatief in Overschie in de vorm van een missionaire groep. In het verleden is vanuit de Wijnstok een gemeente gesticht in Reeuwijk. Recent is vanuit deze gemeente weer een nieuwe gemeente gesticht in Gouda. Verder vinden we vroegere leden terug in nieuw gestichte gemeenten in Den Haag en Delft en ook in het buitenland.
De Wijnstokgemeente maakt deel uit van een internationale familie van kerken. We zijn actief in heel Europa; met naast Engeland ook de focus op het vasteland. In steden als Lille, Helsinki, Gdansk, Brussel en in Servië. Ik was toe aan iets nieuws en daarom is het fijn de gelegenheid te krijgen de uitdaging aan te gaan. Daar hoort ook een nieuwe studie bij; de Master opleiding Mission die ik in Engeland ben gaan volgen. Parttime in drie jaar en grotendeels op afstand. We namen zondag ook afscheid van de gemeente en gaan samen een andere gemeente zoeken. Welke hebben we nog even opengehouden, want door de coronacrisis hebben we ons daar nog niet op georiënteerd. We zoeken in elk geval een andere thuisbasis en zijn enkele jaren geleden ook al verhuisd vanuit Berkel naar Ommoord. Daar wonen we strategisch en het is een goede uitvalbasis voor onze toekomstige reizen en contacten in Nederland.”

Voorrecht

Gert Hijkoop vond het een voorrecht de gemeente te mogen dienen. Dienend, maar ook loslatend. Zondag was de laatste dienst en op 1 juli is het officieel. “We nemen dus afscheid als voorganger en samen als lid. Een afscheid dat anders is dan voorheen was gedacht, want de coronacrisis staat niet meer dan 30 mensen tegelijk in een ruimte toe. De overige leden kijken online mee met de dienst. ’s Middag hebben we een online receptie.”
Hij weet: “Afscheid nemen van de Wijnstok laat ons niet onberoerd en doen we zeker niet zonder om te kijken. De contacten blijven en we komen elkaar zeker weer eens tegen, want ik blijf kerkelijk actief. Bovendien blijft Dorien werkzaam in de Thuiszorg te Bergschenhoek. Maar hier bepaalt nu het team van oudsten de koers en daar hebben we alle vertrouwen in. Dankbaar zijn we voor de onvoorwaardelijke liefde die we hebben ontvangen en voor het voorrecht om de Wijnstokgemeente zo lang te hebben mogen dienen.”