zondag 17 januari 2021 | week 02
Home » Advertorial » VNO-NCW Oostland geeft kick-off voor weer een nieuw jaar

VNO-NCW Oostland geeft kick-off voor weer een nieuw jaar

VNO-NCW Oostland geeft kick-off voor weer een nieuw jaar

Lansingerland – Een groot aantal ondernemers kwam maandag 21 januari op uitnodiging van VNO-NCW Oostland en de Rabobank bijeen om te beluisteren hoe de economische visie van het nieuwe jaar er uit zal zien. Gastspreker van de bijeenkomst was hoofdeconoom Menno Middeldorp, die de aanwezigen een inkijkje gaf in de nationale en internationale ontwikkelingen zoals die in 2019 kunnen worden verwacht.

Na een welkom aan alle gasten in de zaal – zowel leden als introducés van VNO-NCW – wist Fabian van der Horst, directeur Bedrijven Rabobank Zuid- Holland Midden, tot de zaal vol ondernemers: “Het ondernemersklimaat is hier prima. Samen helpen we elkaar met groeien, kennis delen en inzicht geven op thema’s. We hebben net een jaar afgesloten waar speciale aandacht was voor zowel internationale als nationale en regionale zaken. Zoals onder andere het wereldvoedselprobleem, maar ook dichtbij de herstructurering van een tuinbouwgebied in Oostland dat een betere ontsluiting krijgt, er werd een bezoek gebracht aan Robohouse en daar werd tevens een Challenge gestart. In mei tijdens de dag van de innovatie wordt de winnaar van de Challenge bekend gemaakt en kunnen we met elkaar ervaren wat de verschillende ondernemers aan innovatie hebben weten toe te passen in hun bedrijven. Ook organiseerden we de Dag van de circulaire ondernemer bij Koppert met tal van inspirerende gastsprekers.”

Dreigende wolken

Wat zijn in 2019 de mogelijkheden, kansen en bedreigingen voor de ondernemer? Menno Middeldorp, hoofdeconoom Nederland van RaboResearch, schetste de (inter)nationale en economische ontwikkelingen die 2019 zullen bepalen. Hij analyseerde uiteenlopende onderwerpen die betrekking hebben op de Nederlandse economie en op de regio Oostland. Menno heeft jarenlange ervaring op het gebied van economisch onderzoek. “Er hangen wat dreigende wolken, maar de zon schijnt nog net. De groei zal de komende jaren vertragen en economieën lopen tegen hun grenzen aan. De piek in Europa is voorbij, maar de groei blijft nog wel even. In Nederland is die groei wel harder dan in andere Europese landen. In 2006 – voor de crisis – was de belangrijkste belemmering van de groei het gebrek aan vraag, maar nu is dat het gebrek aan arbeidskrachten.” Ook de Brexit kwam ter sprake. “Nederland leeft mee met de Britten, want we zijn een van de grootste handelspartners van hen. Bij een harde Brexit zal er vice versa minder handel mogelijk zijn.”

Oostland

In het Oostland – Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp – is de banengroei groter dan in de rest van Nederland; met name in de glastuinbouw, de groothandel en de logistiek. “Er zijn ook meer mensen bijgekomen, maar meer voor een woon- dan voor een werkfunctie. De steden rond Oostland trekken veel mensen, zodat er weinig werkenden in de eigen gemeente overblijven; zeker ten opzichte van andere gemeenten in ons land. Er zijn in heel Zuid-Holland Centraal veel vacatures in de ICT, de techniek, logistiek en in de agrarische sector.” Menno Middeldorp wees op de hulp van managementpraktijk om niet alleen meer medewerkers aan te trekken, maar ook om ze binnen te houden. “Doelen stellen, ontwikkelingen binnen het bedrijf zowel bijhouden als meten en bovendien medewerkers belonen; daar staat de focus niet genoeg op,” wist hij.

Jaaroverzicht

Ilone Ammerlaan, voorzitter van VNO-NCW Oostland, sloot de dag af met het jaaroverzicht van de ondernemersvereniging. Met daarin onder andere bedrijfsbezoeken, bezoeken aan bedrijventerreinen, aan Robo Valley, het Ondernemerscafé, het Miljoenenontbijt staat in september weer in de agenda, evenals de inzet van leden om als ambassadeur op te treden en nieuwe leden enthousiast te maken voor VNO-NCW. Na het officiële deel gingen de ondernemers onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar in gesprek en deelden ze hun mening over hetgeen ze hoorden over 2019.