zondag 12 juli 2020 | week 28
Home » Algemeen » VIP café zet de schijnwerper op besturen

VIP café zet de schijnwerper op besturen

VIP café zet de schijnwerper op besturen

Lansingerland – Ruim twintig bezoekers waren donderdagavond 13 juni present in het voor de eerste keer georganiseerde VIP café in Lansingerland. Bestuurders van verschillende vrijwilligersorganisaties, verenigingen en clubs die belangstelling hadden voor het mini college van adviseurs van Sesam Academie die ‘een goed bestuur’ centraal stelden.

Trees Borkus-Henskens

Wethouder Ankie van Tatenhove verzorgde de opening. “We vormen in Lansingerland een levendige samenleving waarin veel wordt georganiseerd. We worden naar de toekomst geleid door een grote groep vrijwilligers. Vanavond richten we ons op de besturen van die vrijwilligersorganisaties. Een goed bestuur is belangrijk, maar hoe houd je dat vast en hoe kom je aan de juiste personen op de goede plekken. Wat doet een bestuur en hoe worden de taken verdeeld. Daar hopen we vanavond iets meer over te horen.”

Krachtig besturen

Het thema van het eerste VIP café was ‘Krachtig besturen’. Els Driessen en Ans Stephan van de Sesam Academie verzorgden het mini college met verdiepingsstof, praktische voorbeelden, tips en trucs. “Wil je als bestuur goed kunnen functioneren, dan moet je met elkaar een visie formuleren, richting geven, doel en missie regelmatig toetsen, een meerjarenplanning opzetten en duidelijk in beeld hebben hoe er wordt omgegaan met vrijwilligers. Want besturen is ondernemen!” wist de adviseur. “Maak een bedrijfsplan met daarin zaken als; wat lever ik, wie zijn onze klanten, wat zijn potentiële samenwerkers/fondsen/sponsoren en welke middelen hebben we nodig. Maak een gericht actieplan en doorbreek de stelling ‘dat deden we toch altijd zo!’, want dat kan funest worden. Besturen is organiseren, niet alles zelf willen doen, delen en verbinden. Besturen is mensenwerk. Kies je als bestuur de eerste de beste die zich aanmeldt voor een openstaande bestuursfunctie of bekijk je met elkaar eerst welk type je erbij zoekt. Zorgt voor verschillende types in het bestuur met elk zijn of haar eigen capaciteiten. Houd ook zelfreflectie met ‘Pas ik hier nog wel in?’ en blijf als bestuurder niet plakken als je eigenlijk al lang afscheid wilde nemen. Opvolging kan vaak een probleem zijn, maar een lege plek geeft wel weer ruimte voor een nieuw gezicht. Geef bijtijds aan dat je afscheid wilt nemen en zet het werven van vrijwilligers structureel op de agenda.” Besturen is ook communiceren, vervolgden de adviseurs. “Zowel met de binnen- als met de buitenwereld. Zorg voor een goede site en als daar behoefte aan blijkt ook met een (papieren) nieuwsbrief.”

In gesprek

Na een korte pauze schaarden de aanwezigen zich rond drie tafels met elk een eigen thema: een keuze uit ‘werven’ ‘uit de waan van de dag’ en communicatie’. Er werd actief aan de discussies deelgenomen en de reacties waren enthousiast. De bestuurders wisselden tips en ideeën uit en vulden na afloop een reactieformulier in.
Het VIP café was een nieuw initiatief van het VIP (Vrijwilligers Informatie Punt ) Lansingerland. Het bood hiermee een platform en netwerkmogelijkheid aan. De avond draaide om informeren, netwerken en leren van elkaar. Gezien de positieve reacties ziet het er naar uit dat er in het najaar weer een VIP café zal worden georganiseerd.