woensdag 30 september 2020 | week 40
Home » Algemeen » Vijf Rottekijkers op bijzondere plekken langs de oever vragen de aandacht
Bart Lentze (links) en Lieven Poutsma bij de Rottekijker in Bleiswijk; de eerste die gereed is.

Vijf Rottekijkers op bijzondere plekken langs de oever vragen de aandacht

750 jaar dam in de Rotte

Vijf Rottekijkers op bijzondere plekken langs de oever vragen de aandacht

Lansingerland – Dit jaar is het 750 jaar geleden dat de dam in de Rotte werd gelegd. Een historisch moment waar de stad Rotterdam op is ontstaan. Om dit te vieren werd een uitgebreid programma opgesteld met diverse activiteiten en evenementen. De evenementen die onderdeel vormen van dit programma zijn tot nader order geannuleerd, maar de realisatie van een vijftal houten kunstwerken die tevens een uitkijkpunt over de Rotte en de omgeving bieden is inmiddels gestart in Bleiswijk.

Trees Borkus-Henskens

Langs de Rotte staan binnenkort vijf bijzondere Rottekijkers, waarvan de eerste al te beklimmen is: vlak naast ’t Verlaat in Bleiswijk. Het zijn rustpunten en ontmoetingsplekken tijdens het fietsen of wandelen, je kunt ze gebruiken als picknickplek, maar ook als punt waar iets valt te lezen over het gebied. Ze zijn kunstwerk en uitkijkpunt in één! De officiële opening van de Rottekijkers is uitgesteld tot er weer evenementen mogelijk zijn.

De bedenkers en makers

Voor Lieven Poutsma van kunstenaarsgroep Observatorium en architect Bart Lentze van Studio G R I D T is het niet de eerste keer dat zij samen aan een project werken. In 2018 realiseerden zij in Rotterdam het project De Rotterdamse Straatkijkers met verspreid over de stad een achttal objecten. In de zomer van 2019 begonnen zij met het bedenken en de uitwerking van de Rottekijkers toen daar eerder in november de vraag bij hen was neergelegd. De houten ontwerpen worden in de werkplaats vervaardigd, waarna zij naar de plek worden vervoerd en daar vervolgens opgebouwd. Zo ook in dit nieuwe project langs de Rotte waar Rottekijkers komen bij de oorsprong van de Rotte in Moerkapelle, bij Oud Verlaat en de roeibaan aan de andere kant van de Rotte, de thans als eerste gerealiseerde bij ’t Bleiswijks Verlaat en de vijfde bij het land van Chabot. Alle Rottekijkers zijn speciaal ontworpen voor de plek waar ze staan. Bij ‘t Bleiswijks Verlaat staat een Rottekijker die geïnspireerd is op de nabijgelegen monumentale sluis. Je loopt als het ware ‘t Verlaat omhoog en maakt hiermee dezelfde beweging als het water. Ben je boven, dan focust je blik zich op de molens in de verte. In het midden staan van de Rottekijker aan de Willem-Alexander roeibaan is als het in ‘t midden staan van de Rotte. Je ziet er de natuur en je ziet hoe de mens de natuur hier beheerst en gebruikt voor recreatie. Deze Rottekijker is niet te vermijden: hij ligt midden op het voetpad. De Rottekijker bij Oud Verlaat heeft de vorm van een afgeknotte molen. Bij het Land van Chabot kun je vanaf de Rottekijker het landschap zien liggen dat de schilder Chabot zo vaak heeft weergegeven. “Met de Rottekijkers vragen wij aandacht voor de schoonheid van de rivier en de vele transities van ons landschap; dit zijn belangrijke uitgangspunten voor de reeks sculpturen. De Rotte wordt in de kijker gezet als het waterlichaam dat blijvend de stad met het land en de polders verbindt,” aldus de makers. Natuur, recreatie en stedelijkheid komen samen in het gebied van de Rotte.

De vijf verschillende Rottekijkers zoals ze langs de Rotte geplaatst gaan worden.

Toegankelijk voor iedereen

De Rotte verbindt uiteenlopende landschappen als droogmakerijen, veenweidegebieden, snelwegstroken, sportbergen en bosaanplantingen. Er zijn bovendien spectaculaire hoogteverschillen; het water van de Rotte ligt hoger dan het land. Aan de Rotte is een dwarsdoorsnede van de ontwikkeling van Nederland te zien. Van de oorsprong van het veen tot het inpolderen, van het pioniers tot de bouw van de stad en de vestiging van de grootschalige industrie en glastuinbouw. Het concept en de vorm van de Rottekijkers worden ontleend aan bijvoorbeeld een molen, een sluis, een elektriciteitsmast, het hoogteverschil of een lokaal verhaal. “De houten sculpturen zijn er niet alleen om naar te kijken, maar ook om ze te beklimmen, om even uit te rusten, een boek te lezen, een hapje te eten alleen of met elkaar en natuurlijk om vanaf de top te genieten van hetgeen je ziet of ervaart. Een bezoek aan alle vijf de kunstbouwwerken is als een excursie langs de Rotte en haar omliggende landschap. Ze blijven voorlopig voor drie jaar staan. Hoewel het niet de intentie is zou die periode verlengd kunnen worden. Het zijn dus tijdelijke kunstwerken als uitzichtpunten naar de wereld om je heen, maar ook als rust- en ontmoetingspunten.”

Dit project wordt georganiseerd door Cultuurbaak en financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Lansingerland, de gemeente Zuidplas, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en het programma Rivieroevers van de gemeente Rotterdam; met medewerking van Staatsbosbeheer.
Voor meer info https://www.ookditisderotte.nl/activiteiten/750-jaar-dam-in-de-rotte/rotte-kijkers