dinsdag 20 oktober 2020 | week 43
Home » Nieuws » Vereniging Humanitas Lansingerland viert landelijk jubileum
Het huidige bestuur van Humanitas Lansingerland met v.l.n.r. Piet Schipperus Theo van der Meij (pm) Frans Weterings (secr.) Lianne Broos Bas van Ginneken (vz) en Hans van Son (afwezig Jaap Wolf).

Vereniging Humanitas Lansingerland viert landelijk jubileum

Vereniging Humanitas Lansingerland viert landelijk jubileum

Lansingerland – Met elkaar vieren de inmiddels ruim 80 afdelingen van de landelijk opererende Vereniging Humanitas dit jaar het 75-jarig bestaan. Elke afdeling heeft zijn eigen woonplaats of regio aan de verenigingsnaam toegevoegd. Met een groep van rond de 280 vrijwilligers, ondersteund door nu negen en volgend jaar tien professionele coördinatoren om de kwaliteit en continuïteit te borgen, biedt Humanitas Lansingerland hulp aan ruim 500 mensen die het (even) niet alleen aankunnen.

Trees Borkus-Henskens

Vanuit gelijkwaardigheid, wederkerigheid en respect van mens tot mens, ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, kleur of achtergrond, komen de vrijwilligers van Humanitas op voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken. Kenmerkend voor deze aanpak is dat de vrijwilligers altijd naast de hulpvrager staan en nooit erboven. Humanitas Lansingerland biedt tal van activiteiten aan waar inmiddels al honderden Lansingerlanders zich voor meldden en een grote groep vrijwilligers zich belangeloos voor inzet.

Home-Start en Tandem

Lianne Broos – naast bestuurslid tevens portefeuillehouder Home-Start en Tandem a.i. – werd zes jaar geleden vrijwilliger bij Humanitas Home-Start. “Ieder gezin maakt wel eens een lastige tijd door en dan kan een steuntje in de rug van veel waarde zijn. Een paar uur per week ben je er voor het hele gezin, maar je steunt met name de ouders en in veel gevallen de moeder met een luisterend oor, meedenken en praktische ondersteuning.” Na een periode als vrijwillig coördinator, maakt Lianne sinds vorig jaar deel uit van het bestuur. “Het is leuk dat ik nu de vertegenwoordiger van Home-Start en Tandem ben in het bestuur. Home-Start werkt met rond de 35 vrijwilligers. Gezinnen met kinderen tussen de 0 en 18 jaar die door een wat lastigere periode gaan kunnen zich altijd melden bij Home-Start. Bij Tandem is iedereen, al vanaf 6 jaar, die zich eenzaam voelt of in een sociaal isolement zit, van harte welkom. Met een-op-een begeleiding kan er ook gewerkt worden aan doelen, zoals weer boodschappen kunnen doen of het aansluiten bij een vereniging.”

Thuisadministratie

Piet Schipperus – eveneens bestuurslid en daarnaast portefeuillehouder Thuisadministratie – wilde, nadat hij in 2017 stopte met werken, iets doen in vrijwilligerswerk. “Thuisadministratie sprak me aan en ligt me. Bovendien vind ik het leuk iets voor een ander te betekenen.” Thuisadministratie was bij de oprichting van Humanitas Lansingerland in 2009 de eerste activiteit. “Er moet tussen de deelnemer en de vrijwilliger een goede match zijn, want de basis is vertrouwen. Hoe eerder we erbij zijn om een handje te helpen des te fijner het is. De hulp is laagdrempelig in een veilige omgeving en zodra het kan bouwen we die hulp af, want we streven naar zelfredzaamheid. Is er behoefte aan nazorg, dan kan die altijd gegeven worden.”

Tandem Nieuwkomers

Voorzitter van het bestuur Bas van Ginneken is tevens portefeuillehouder Humanitas Tandem Nieuwkomers a.i. In 2014 is hij als vrijwilliger bij Humanitas Lansingerland begonnen bij Home-Start. “Mensen helpen is mooi; met name jeugd, jongeren en gezinnen. We vormen een groep gemotiveerde mensen die met professionele begeleiding een goede match tussen mensen met een hulpvraag en vrijwilligers mogelijk maken. Bovendien maak je als vrijwilliger ook een eigen ontwikkeling door, want je krijgt door de hulp aan mensen en de goede begeleiding daarbij nieuwe bagage aan ervaringen mee. Ook kunnen vrijwilligers diverse workshops volgen. Met een paar uurtjes inzet per week kun je al heel betekenisvol zijn voor een ander.”

De rol van Humanitas Lansingerland is in de ruim tien jaar van haar bestaan steeds groter geworden. “We nodigen graag iedereen die zich in wil zetten als vrijwilliger uit om contact met ons op te nemen,” aldus de voorzitter. “Maar ook iedereen die we ergens mee kunnen helpen is bij Humanitas Lansingerland aan het goede adres: lansingerland@humanitas.nl of telefonisch via 06 – 106 732 31.”