dinsdag 4 augustus 2020 | week 32
Home » Politiek » Verbouwing pand Pecto’s
Lansingerland - Het college van b. en w. heeft de gemeenteraad op 14 juli jl. geïnformeerd over de op stapel staande verbouwing van het pand Pecto’s aan de Götzenhainsingel 12 in Bleiswijk en de kostenraming bijgesteld. Wij hebben Marijke van der Meer van Stichting Jeugdsoos Pecto’s om een korte reactie gevraagd.

Verbouwing pand Pecto’s

Verbouwing pand Pecto’s

Lansingerland – Het college van b. en w. heeft de gemeenteraad op 14 juli jl. geïnformeerd over de op stapel staande verbouwing van het pand Pecto’s aan de Götzenhainsingel 12 in Bleiswijk en de kostenraming bijgesteld. Wij hebben Marijke van der Meer van Stichting Jeugdsoos Pecto’s om een korte reactie gevraagd.

Freek J. Zijlstra

Het pand waarin Pecto’s is ondergebracht wordt verbouwd tot een multifunctioneel, fris en toekomstbestendig pand voor diverse jongerengroepen. Het college denkt dat daarmee een aantrekkelijke locatie voor jeugd en jongeren in Bleiswijk wordt gecreëerd.
Er zijn voor de exploitatie van het gebouw een aantal uitgangspunten vastgelegd. Men richt zich op jeugd en jongeren van 4-18 jaar. Er wordt (daarom) geen alcohol verkocht en roken wordt sterk ontmoedigd. Sportfondsen Lansingerland verhuurt het pand op uur- of dagdeelbasis voor het organiseren van activiteiten. Tarieven zullen in september worden vastgesteld, maar zullen marktconform zijn. In overleg met de jeugd zal een nieuwe naam voor het pand worden gekozen.

Aantrekkelijk voor verhuur

Er is een ontwerper aangetrokken die het pand niet alleen functioneel alsook esthetisch aantrekkelijk moet maken, en bovendien meer daglicht in het pand moet realiseren. Het complete sanitair, de keuken, plafondplaten en de vloer en wanden worden vervangen en/of verbeterd. Het balkon wordt verwijderd en de buitenkant van het pand wordt egaal zwart geschilderd. Vergunningen zijn aangevraagd, onder andere voor het plaatsen van een warmtepomp. Het aangepaste ontwerp en de inventaris worden nog met de gebruikersgroep besproken. Naar verwachting wordt de verbouwing in september 2020 afgerond, zodat vanaf oktober met de verhuur begonnen kan worden.
Het college schrijft dat er afspraken met Stichting Pecto’s worden gemaakt over het mogelijk overnemen van resterende inventaris en dat gesprekken daarover in goede harmonie verlopen.

Meerkosten

Met de renovatie van het pand Pecto’s wordt tegelijk een verduurzaming ingezet. De sterk verouderde cv-installatie wordt vervangen door een gasloze laagtemperatuurverwarming met een warmtepomp. Ook wordt in het hele pand LED verlichting aangebracht.
In de begroting was voor de verbouwing in totaal € 300.000,- gereserveerd. In combinatie met technisch noodzakelijke vervangingen en het verduurzamen van het pand, vallen zowel de geraamde kosten als het beschikbare budget hoger uit. Uiteindelijk wordt een tekort van € 50.000,- verwacht. Omdat het pand door de aanpassingen beter geschikt en aantrekkelijker is voor diverse gebruikers, verwacht het college wel dat de inkomsten uit de verhuur zullen toenemen.

Reactie

Marijke van der Meer, voorzitter van Stichting Jeugdsoos Pecto’s, heeft toch een andere kijk op de gang van zaken. “In goed overleg, zegt de gemeente. Ja, we mogen terug in het pand, maar tussen zeggen en doen zit een heel verschil. Want volgens mij kun je niet zeggen dat tussen ‘ja’ zeggen en vervolgens gewoon een besluit nemen er sprake is van het met elkaar in goede harmonie regelen.”
Het feit dat er helemaal geen alcohol in het pand geschonken mag worden, ook aan jongeren boven de 18 jaar, valt helemaal niet goed bij Marijke. “De gemeente ontneemt hiermee gewoon ons bestaansrecht. We mogen terugkomen in het pand, maar ze halen wel onze vorm van inkomsten weg. Door de verkoop van alcohol hebben wij al vanaf 1995 voorzien in onze eigen inkomsten. Er zijn daar nooit problemen mee geweest. Door het wegvallen van die inkomsten en door het helemaal terugdraaien van de subsidie kunnen we het financieel niet meer rondkrijgen. Door de barinkomsten konden we de € 80,- om vijf uur open te zijn voor jongeren onder de 18 jaar betalen. Als dit niet meer mag, kunnen wij onze activiteiten niet meer bekostigen. Daarmee houdt het voor de jeugd boven de 18 jaar op. Blijkbaar ben je dan niet belangrijk meer voor de gemeente. Ik vind dat juist deze jeugd de toekomst heeft en het zijn ook jullie kiezers die je op die plek in college of gemeenteraad gekozen hebben.”