dinsdag 29 september 2020 | week 40
Home » Commentaar » Veerkracht in onzekere dagen

Veerkracht in onzekere dagen

We zien in deze zorgelijke en onrustige tijd veel getallen langs komen. Getallen die het aantal met het coronavirus besmette en overleden mensen weergeven. Misschien heeft u in eigen omgeving wel iemand verloren aan het virus. Of kunt u niet op bezoek bij een naaste die in het ziekenhuis verpleegd wordt of in een verpleeghuis verblijft.
We zijn bezorgd, misschien wel bang. Sommigen voelen zich extra eenzaam. Anderen worden ’s ochtends – als ze al geslapen hebben – met een steen in hun maag wakker. Hoe moet het verder…
Op de redactie van deze krant zien we ook een enorme veerkracht vanuit onze samenleving ontstaan. Uiteraard kijken we in de eerste plaats naar de zorg, naar de mensen die beleid voeren, die de spelregels bepalen. Zij zijn dag en nacht in touw om de boel draaiende en staande te houden. Voor onze veiligheid.
Daarnaast zijn er mensen, jong en oud, die ondanks alle problemen een positieve bijdrage aan hun eigen omgeving leveren. In deze krant treft u al een paar voorbeelden aan.
Op Facebook ontstaan groepen waar mensen die hulp nodig hebben en die hulp kunnen bieden elkaar vinden, bijvoorbeeld de groep Corona Durf te Vragen / Helpen Lansingerland. Ook de post heeft weer werk, want er worden bij de vleet kaarten gestuurd naar ouderen of anderen die geen bezoek meer mogen krijgen. En hoeveel tasjes met boodschappen hangen er aan de deuren?
Ook vanuit de middenstand en grotere ondernemingen worden acties op touw gezet. Het is allemaal te veel om hier te vermelden, maar het bewijst opnieuw dat de mens sterk is, veerkrachtig en in z’n diepste wezen positief van aard, al lijkt dat er niet altijd op…
De Heraut biedt ruimte aan inspirerende verhalen uit de Lansingerlandse samenleving. Want uw en jouw veerkracht is het vermelden waard!

Annette Docter