zaterdag 23 januari 2021 | week 03
Home » Heden & Verleden » Vanuit het torentje van het Polderhuis (deel 1)
1957. Het oude dorp vóór de dorpsvernieuwing met de oude Nederlands Hervormde kerk uit 1870 aan de dorpskruin. Het witte huis op de voorgrond was vijf jaar eerder nog een krot. Het is toen grotendeels gesloopt opnieuw opgetrokken en het werd daarna het woonhuis van de familie Van der Kaaden. Bij melkboer Niek Mostert hangt er boven de aanbouw wasgoed aan de lijn.

Vanuit het torentje van het Polderhuis (deel 1)

In deze aflevering (262) van Heden & Verleden werpen we een blik uit het torentje van het Polderhuis. De foto’s op deze pagina laten zien hoe Bergschenhoek na de jaren vijftig van de vorige eeuw veranderde.

Wie wil reageren of ideeën heeft voor Heden & Verleden kan contact opnemen met de redactie: tel. 010 – 5118892 (keuze 2) of redactie@de-heraut.nl.

Door Fried Füss

Vanuit het torentje van het Polderhuis (deel 1)

Bergschenhoek – Vanuit het torentje van het Polderhuis keek polderopziener Karel Buurman of de 27 watermolens langs de Rotte goed functioneerden. Helaas zijn hier geen foto’s van toen uit het torentje. De zwart-witfoto uit 1957 maakte Ton Buurman. De overige zwart-witfoto’s maakte de samensteller van deze aflevering enkele jaren later. En hij maakte na ongeveer 45 jaar de kleurenfoto’s in dezelfde richting. Dat was in april 2006, in het jaar dat het Polderhuis 100 jaar bestond. De foto’s op deze pagina laten zien hoe Bergschenhoek na de jaren ’50 van de vorige eeuw veranderde.

1957. Het oude dorp vóór de dorpsvernieuwing met de oude Nederlands Hervormde kerk uit 1870 aan de dorpskruin. Het witte huis op de voorgrond was vijf jaar eerder nog een krot. Het is toen grotendeels gesloopt opnieuw opgetrokken en het werd daarna het woonhuis van de familie Van der Kaaden. Bij melkboer Niek Mostert hangt er boven de aanbouw wasgoed aan de lijn.
1962. Het witte dak midden op de foto dat vernieuwd wordt is van een van de werkplaatsen van aannemersbedrijf Batenburg. Het lichte vlak rechts is het schoolplein van de School met de Bijbel. Daar achter is de achterkant te zien van de winkel van Janus Dalm aan de Julianalaan. “Als wij het in de zaak niet hebben dan wordt het niet meer gemaakt” was een van zijn gevleugelde uitspraken.
1962. Het ketelhuis en een deel van de tuinderij van C.J. (Cor) Stolk. Op de achtergrond de Julianalaan en de Oranjewijk. De hoge schoorsteen vlak achter de Oranjewijk is van het ketelhuis van de tuinderij van de fam. Wubben eerder van Koos Vonk. Het bouwrijp maken van het eerste deel van de wijk Zuid is inmiddels begonnen. Naast groenteboer Dorus Vrolijks is een doorgang gemaakt de latere 5 Meistraat (recht boven de veilingwagen van Stolk).
2006. De oude pastorie is gesloopt en in 1971 vervangen door nieuwbouw. In 2006 woonde hier ds. P. Hoogendam met zijn gezin. De pastorie werd later verkocht en inmiddels staat er op het perceel een nieuw pand. De ijzeren bovenbouw van de ophaalbrug verdween in 1972 en in 1980 kwam er voor de smalle oude brug een betonnen duikerbrug in de plaats.
2006. Geheel links achter de bomen is een stukje van het dak van de Hervormde kerk uit 1973 te zien. Op de achtergrond rechts De Vlashoeck uit rond 2004. De inmiddels nieuwe eigenaar van het witte huis linksonder liet er een deel bijbouwen. Het huis met het rode dak is van de tuinderswoning van de fam. Stolk aan de Dorpsstraat. Dat huis is ook te zien op de foto’s uit 1957 en 1962. De belendende panden van toen zijn vervangen door nieuwbouw.
2006. Op de voorgrond de bungalows aan de Beethovenlaan en in het midden de split-levelwoningen van de Bachplaats. Deze huizen werden in 1978 gebouwd. Daar achter liggen de Laan der Vrijheid de Julianalaan en de Oranjewijk.