maandag 1 juni 2020 | week 23
Home » Lezersschrijven » Update actiegroep Stop de Bomenkap

Update actiegroep Stop de Bomenkap

Beste bomenliefhebbers.
Hoogste tijd om even bij te praten. Op 6 augustus hadden wij onze laatste bijeenkomst met Staatsbosbeheer met de onderzoeksresultaten van Terra Nostra aangaande de essen langs de Merenweg in Bleiswijk. Uit het onderzoek bleek dat er slechts drie bomen slecht aan toe zijn en dat het merendeel een levensverwachting heeft van 10 of meer jaren.
Nu vindt op 13 november de vergadering plaats van het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren, waar SBB onder valt. Dit DB neemt de uiteindelijke beslissing over de Merenweg. Om nog enige druk uit te oefenen op dit DB hadden wij 31 oktober een gesprek met SBB, wethouder Fortuyn (die als wethouder van onze gemeente zitting heeft in dit DB) en twee leden van onze groep.
Uit dit gesprek bleek dat de einduitslag van Terra Nostra om de essen aan de Merenweg te behouden nog steeds als advies geldt richting DB Recreatieschap. Ons inziens is er maar één uitslag mogelijk: behoud van de bomen!
Verder hebben wij in dit gesprek nog diverse zaken aan de orde gesteld: toezegging van SBB om de Limiettocht nog eenmaal te schouwen is nog niet gebeurd.
Volgens het persbericht van 6 augustus zouden de kapwerkzaamheden in het Lage Bergsche Bos aangepast worden; onze vraag: hoe en waar is dit gebeurd? Er wordt daar op het moment op schema van SBB op grote schaal gekapt…
Ut het filmpje dat op 6 augustus via RTV Rijnmond was te zien, werden rode stippen omgespoten naar blauwe stippen; wij hebben er slechts drie kunnen vinden.
Voorts heeft de actiegroep plannen om een “bomenraad” op te richten. Mensen die mee willen denken en overleggen, ook met SBB, over hoe wij in ons gebied omgaan met bomen in een tijd die volstaat met klimaatdoelen, biomassa, CO2-uitstoot, fijnstof, lawaai, opwarming van het klimaat en erosie van aarde door bomenkap.
Het was een kort maar constructief overleg met de wethouder. Op 13 november dus DB vergadering van het Recreatieschap en op 18 november overleg met SBB.
Tot zover.
Als u wilt reageren of iets wilt melden richting onze groep dan kan dat via: stopbomenkaplansingerland@gmail.com

Tineke en Marielle
Actiegroep Stop de Bomenkap Lansingerland

Geef een reactie