dinsdag 2 juni 2020 | week 23
Home » Algemeen » Tweede termijn Jaap Smit

Tweede termijn Jaap Smit

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben commissaris van de Koning, Jaap Smit, voorgedragen voor herbenoeming. De eerste termijn van de commissaris loopt af op 1 januari 2020. De aanbeveling is de afgelopen maanden voorbereid door een vertrouwenscommissie, waarin alle partijen uit de Staten vertegenwoordigd waren. De vertrouwenscommissie adviseerde om Jaap Smit voor herbenoeming aan te bevelen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
In de besloten vergadering van Provinciale Staten van woensdag 25 september stemde de Staten in met de aanbeveling tot herbenoeming. De voordracht gaat nu naar de minister van BZK. De minister beslist en draagt de commissaris van de Koning voor herbenoeming voor bij Zijne Majesteit de Koning. De commissaris wordt herbenoemd voor zes jaar.

Geef een reactie