zondag 17 januari 2021 | week 02
Home » Algemeen » Triagetenten bij SEH Franciscus Gasthuis & Vlietland
.

Triagetenten bij SEH Franciscus Gasthuis & Vlietland

Triagetenten bij SEH Franciscus Gasthuis & Vlietland

Rotterdam/Schiedam – Franciscus Gasthuis & Vlietland treft voorbereidingen om triagetenten te plaatsen nabij de Spoedeisende Hulp van de locaties van Franciscus Gasthuis en Franciscus Vlietland. Aanleiding is een toeloop van patiënten in verband met het coronavirus.

Op dit moment zijn er vijf bewezen coronapatiënten op de IC en twaalf bewezen coronapatiënten in isolatie. Daarnaast liggen er vier verdenkingen op de IC en dertien verdenkingen in isolatie.
Doordat de druk op de SEH, IC en isolatie toeneemt, wordt de capaciteit verder opgeschaald.

Eerste opvang

De triagetenten worden ingezet voor de eerste selectie en opvang van verdachte patiënten. Meer informatie over de exacte locatie en werkwijze wordt in een later stadium gegeven.
Op beide ziekenhuislocaties is de capaciteit van de isolatie-afdelingen aangepast naar de verwachte situatie van de komende dagen. Franciscus Gasthuis bekijkt dagelijks de stand van zaken en handelt direct als daar aanleiding toe is. Het beleid wordt bepaald aan de hand van de schaarste die er op dat moment is. Bij alles wat besloten wordt, staat de veiligheid de medewerkers en patiënten voorop.
Een ieder wordt gevraagd mee te werken om de situatie binnen het ziekenhuis veilig te houden door zich te houden aan de opgestelde regels die bij de hoofdingang van het ziekenhuis worden gecommuniceerd. Geef de zorgmedewerkers en de artsen de ruimte om hun zo belangrijke werk goed te kunnen doen.