donderdag 1 oktober 2020 | week 40
Home » Nieuws » Toch nachtelijke testritten HSL
 De Stichting Stop Geluidsoverlast HSL liet zich horen bij de Raad van State.

Toch nachtelijke testritten HSL

Zitting Raad van State:

Toch nachtelijke testritten HSL

Lansingerland – In de week voor de kerstperiode begint de NS al met nachtelijke testritten over het HSL spoor. Dit bleek tijdens een zitting van de Raad van State op donderdag 24 oktober jongstleden waar de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL via een voorlopige voorziening deze testritten wil voorkomen. Dit ten gunste van de al vier jaar geleden aangekondigde geluidwerende maatregelen. Deze beloofde voorzieningen zijn nog steeds niet gerealiseerd.

Veel bewoners, de stichting en de gemeente hebben bezwaar aangetekend tegen de testritten. De voorlopige voorziening houdt in, dat niet tijdens de bezwaarprocedure al begonnen wordt met omstreden testritten. Op 7 november 2019 doet de Raad van State uitspraak.

Overval

Tot verbijstering van de aanwezigen tijdens de zitting van de Raad van State in Den Haag, bleek de NS al een besluit te hebben genomen voor nachtelijk testritten in de week voor kerst. Terwijl er nota bene een verzoek ligt bij de Raad van State voor opschorting van deze ritten. Het ministerie van I&W, ProRail en de NS geven aan dat dit jaar nog geen sprake is van overschrijding van de wettelijke normen. De staatssecretaris gaf bij monde van advocaten en ambtenaren te kennen dat het economisch belang zwaar weegt en dat de overlast voor bewoners ‘slechts’ tijdelijk is voor de periode van drie jaar.

Belangen

De Stichting Stop Geluidsoverlast HSL stelde ter zitting dat door de nachtelije testritten de bouw van de beloofde schermen opnieuw jarenlange vertraging oploopt. De bouw van schermen en de testritten kunnen immers niet tegelijkertijd plaatsvinden. “Voor bewoners is dat niet meer uit te leggen. Deze bizarre maatregel loopt lomp en dwars door het proces van extra geluidwerende voorzieningen”, benadrukte de stichting via voorzitter Loeky van der Horst. Bovendien beargumenteerde de stichting, dat geluid van treinen die in de nacht met 200 tot 300 kilometer per uur rijden, leidt tot slaapverstoringen bij kinderen en volwassenen. Erkende instituten als de WHO en het RIVM onderstrepen op basis van onderzoek, dat geluidsoverlast ziek maakt.

Warboel

“Dan te bedenken”, zo voegt de stichting eraan toe, “dat hetzelfde ministerie van I&W altijd beloofde, dat in de nacht niet gereden zou worden op het HSL-tracé. Ter vergelijking: zelfs op Schiphol en ons regionale vliegveld vinden geen reguliere vluchten plaats in de nacht.” Al met al onderstreepte de stichting, dat het ministerie de overlast voor duizenden bewoners in Lansingerland bagatelliseert en dat de rijksoverheid slechts door commerciële belangen gedreven wordt. De bizarre belangenafweging betekent volgens de stichting dat de bewoners van Lansingeland het qua leefklimaat maar moeten uitzoeken.

Oproep

Als de vier jaar geleden beloofde maatregelen op tijd waren uitgevoerd en het proces niet zo stroperig was verlopen, met telkens maar uitstel, dan had deze situatie niet bestaan. In een gloedvol slotbetoog maakt Loeky van der Horst glashelder duidelijk dat het lawaai van treinen die met zeer hoge snelheid rijden niet te vergelijken is met het geluid van een normaal treinspoor. In Lansingeland is er nog de pech dat de baan verkeerd is aangelegd. Bovendien werkt de half verdiepte bak als een enorme klankkast.
De aanwezigen bewoners waren na afloop van de zitting hoopvol gestemd over de uitspraak van de Raad van State op 7 november 2019.