zaterdag 23 januari 2021 | week 03
Home » Politiek » Tekst van Artikel 1 in het Huis van de Samenleving
Lansingerland - Het heeft anderhalf jaar geduurd, maar nu ligt er dan eindelijk een uitgewerkt voorstel van het college van b. en w. om de tekst van Artikel 1 in het gemeentehuis zichtbaar te maken. De gemeenteraad stelde op donderdag 17 december jongstleden de iets aangepaste procedure vast.

Tekst van Artikel 1 in het Huis van de Samenleving

Tekst van Artikel 1 in het Huis van de Samenleving

Lansingerland – Het heeft anderhalf jaar geduurd, maar nu ligt er dan eindelijk een uitgewerkt voorstel van het college van b. en w. om de tekst van Artikel 1 in het gemeentehuis zichtbaar te maken. De gemeenteraad stelde op donderdag 17 december jongstleden de iets aangepaste procedure vast.

Freek J. Zijlstra

Marko Ruijtenberg (GroenLinks) constateerde op 11 juli 2019 – toen er nog helemaal geen sprake was van een mondiale pandemie met verstrekkende gevolgen – een toegenomen verdeeldheid in de samenleving en dat belangrijke en breed gedeelde waarden van onze samenleving onder druk komen te staan. Hij stelde dat Artikel 1 van de Grondwet het fundament vormt voor onze pluriforme democratische rechtstaat.
In Artikel 1 staat: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan’.
Ruijtenberg acht het daarom van belang dat de betekenis van Artikel 1 van de Grondwet bij elke inwoner van Lansingerland bekend is en dat het zichtbaar maken in het Huis van de Samenleving, bij voorkeur als kunstwerk in de hal, daaraan kan bijdragen. Daartoe diende hij toen een motie in, die vervolgens met unanieme stemmen werd aangenomen.

Voorstel

Het college van b. en w. is nu met een uitgewerkt voorstel gekomen. Het kunstwerk krijgt een duidelijk zichtbare plek in de hal van het gemeentehuis en een goede leesbaarheid wordt gewaarborgd.
Het idee is om niet de letterlijke tekst van artikel 1 te gebruiken, maar om te kiezen voor een uitwerking die meer tot de verbeelding spreekt en daarmee de inwoners aan het denken te zetten. Gemeentedichter Mark Boninsegna is daarom gevraagd om een toegankelijk gedicht met een heldere boodschap te maken. Huisstijlvormgever Linda van Zijp werkt een aantal voorstellen digitaal uit tot 3d-impressies die goed bij de architectuur van het gemeentehuis passen. Deze voorstellen worden vervolgens aan een jury voorgelegd, bestaande uit acht raadsleden (uit elke fractie één persoon) en de gemeentedichter.

Het gedicht

alle kleuren van de regenboog
uit alle windstreken van de wereld
gevuld met alle ideeën en geloven
over hoe en wat en wie
komen hier in vrijheid samen
zonder angst om zichzelf te zijn
of te moeten verdedigen
voor het natuurlijke in ieder van ons

Elkaar vinden en verbinden

Niet alle fracties ontvangen het voorstel van het college met gejuich. De bedoeling van de motie uit juli 2019 was helder en nu is het onnodig ingewikkeld gemaakt, volgens sommigen.
Door het indienen van een unaniem gesteund amendement op het raadsbesluit heeft Marko Ruijtenberg na het nodige vooroverleg de politieke partijen zoveel mogelijk bij elkaar gebracht (‘het doel is elkaar te vinden en te verbinden’) en heeft het voorstel nu zo geconcretiseerd dat er drie visuele uitwerkingen aan de jury voorgelegd zullen worden: twee uitwerkingen met een combinatie van het gedicht èn de tekst van Artikel 1, en één uitwerking dat alleen de tekst van Artikel 1 draagt.
Eén en ander zal medio tweede kwartaal 2021 gerealiseerd worden.

Nette herrie

Aardig detail is dat voordat dit agendapunt besproken werd Matthijs Ruitenberg (CDA) het initiatief lanceerde om in deze sombere tijden tijdens de jaarwisseling bij het ontbreken van vuurwerk, alle kerkklokken in Lansingerland te laten luiden en bovendien de gemeentelijke carillons vrolijke deuntjes te laten klingelen. “Als teken van hoop, eenheid en saamhorigheid,” aldus ‘de andere Ruitenberg’. Burgemeester Pieter van de Stadt vindt het een leuk initiatief en roept burgers op met meer ideeën te komen ‘om op een nette wijze wat herrie te maken’. “Al toeterend door de straten rijden is daarbij ongewenst!”