vrijdag 29 mei 2020 | week 22
Home » Algemeen » Ted Duijvestijn geïnstalleerd als eerste groene practor in Nederland
 “Mijn grootste motivatie als practor is de nieuwe generatie.”

Ted Duijvestijn geïnstalleerd als eerste groene practor in Nederland

Ted Duijvestijn geïnstalleerd als eerste groene practor in Nederland

Bleiswijk – Onder grote belangstelling is Ted Duijvestijn woensdagmiddag 2 oktober geïnstalleerd als eerste groene practor in Nederland. Vanuit Lentiz mbo Oostland werkt hij de komende jaren aan het practoraat ‘Circulaire Kas en Tuinbouw Innovatie’. Ook zijn de eerste resultaten gepresenteerd van het project Hybride leren van SOB Oostland. De bijeenkomst vond plaats bij WUR Tuinbouw in Bleiswijk.

Trees Borkus-Henskens

Onder de aanwezigen bij de WUR in Bleiswijk waren vertegenwoordigers van maar liefst vier Oostlandse O’s: ondernemers, overheid, onderzoek en (beroeps)onderwijs. Peter Loef (Glastuinbouw Nederland) opende de bijeenkomst door het belang van een hechte samenwerking tussen alle betrokkenen in de sector te onderstrepen. “De ontwikkelingen in de glastuinbouw gaan snel. Daarom is het hybride leren belangrijk: het bedrijfsleven moet aantrekkelijk zijn en de deuren open zetten voor de leerlingen. Laat ze zien wat hier gebeurt!” De bijeenkomst was daarvan een belangrijk resultaat. Niet alleen werd de opbrengst van het project ‘Hybride leren’ gepresenteerd, waarin leerlingen (vmbo) en studenten (mbo) les krijgen in de deelnemende bedrijven. Tevens was dit de kick off van het mbo-practoraat ‘Circulaire Kas en Tuinbouw Innovatie’.

Een practor

Wethouder Ankie van Tatenhove (onderwijs) omschreef een practor als ‘een boegbeeld, inspirator en motor, verantwoordelijk voor kennisontwikkeling en -verspreiding en praktijkgericht onderzoek en professionalisering van docenten in het mbo’. Namens de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) investeert de gemeente in het Horti Science Parc Oostland, waarin WUR Glastuinbouw en Delphy samenwerken met Lentiz mbo Oostland. Deze samenwerking heeft het practoraat mede mogelijk gemaakt. Gastheer Cees de Jong (directeur MBS Bleiswijk en Lentiz mbo Oostland) bood de aanwezigen vervolgens een overzicht van alle nieuwe onderwijsvormen, die zijn ontstaan als reactie op de snelle veranderingen in de (groene) beroepen. “Met traditionele vormen van beroepsonderwijs zijn de ontwikkelingen en innovaties niet altijd meer bij te houden. Om de leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomstige rol is het belangrijk de opleiding voor een deel te verplaatsen en in de bedrijven te laten plaatsvinden. In de bedrijven vindt de innovatie plaats; daar moeten we zijn. Het practoraat zorgt er onder andere voor dat de belangrijke innovaties in de tuinbouwsector deel gaan uitmaken van het opleidingsprogramma van de studenten.” Cees de Jong gaf aan dat de nieuwe onderwijsvormen alleen kunnen slagen door samenwerking met bedrijven in het Oostland. Voor hybride leren zoeken MBS Bleiswijk en Lentiz mbo Oostland nieuwe bedrijven. Voor het mbo-practoraat is het belangrijk datbedrijven in het Oostland zich aanmelden met innovaties en (praktische) onderzoeksopdrachten.

Hybride leren

Voorafgaand aan de kick off van het practoraat gaf vakdocent Jaap Harreman een overzicht van de bereikte resultaten na een jaar hybride leren in glastuinbouw. Voor vmbo is voor het keuzevak ‘Groei & Oogst’ een carrousel ontwikkeld, waarin de leerlingen in groepjes van twee op vaste momenten in de week les krijgen van praktijkopleiders in de bedrijven. Inmiddels is er lesstof ontwikkeld door de vakdocent helemaal gericht op de deelnemende bedrijven zelf. De mbo-studenten starten dit najaar, waarbij op de bedrijven les wordt gegeven door de ondernemer en de vakdocent. Hybride leren biedt winst voor leerlingen en studenten, voor het bedrijf en voor de sector. De leerlingen en studenten volgen een uitgekiend en actueel programma in moderne bedrijven. De ondernemer presenteert zijn bedrijf als toekomstig werkgever. Voor de sector als geheel geeft het een mogelijkheid om de laatste innovaties te laten zien en de sector daarmee als interessante arbeidsmarkt te presenteren. Het project wordt gefinancierd door Glastuinbouw Nederland, door de gemeente Lansingerland en door MBS Bleiswijk/Lentiz mbo Oostland en staat onder regie van SOB Oostland.

Ted Duijvestijn

Glastuinbouwteler Ted Duijvestijn benadrukte in zijn openingsrede dat hij ‘de wereld elke dag een stukje gezonder wil maken’. Niet alleen denkt hij daarbij aan de gezondheid van mensen (voeding), maar ook aan meer duurzame en circulair functionerende wereld. “Transities (energie, klimaat, voeding, etc.) zijn aan de orde van de dag en samen gaan we naar een next level’. Iedereen heeft daarin een taak en een talent. Niet alleen theoretisch maar ook praktisch vernuft is daarbij nodig. Mijn grootste motivatie als practor is de nieuwe generatie. Zonder hen gaat het niet. Die nieuwe generatie is al bezig zich voor te bereiden op de toekomst: denk aan gaming, robotica en andere technologische innovaties. Al die vaardigheden moeten we inzetten. Kom met mij op ontdekkingstocht en sluit je aan. Ik wil graag bijdragen aan onze toekomstmakers en ambassadeurs.” Hij sloot af met de opmerking dat op zijn bedrijf (bijna) alle innovaties tot stand zijn gekomen door nieuwe inzichten van studenten.
Eric Poot (WUR Glastuinbouw, Bleiswijk) en Klaas van Egmond (Delphy, Bleiswijk) sloten de middag af. Zij informeerden de aanwezigen over de twee innovaties die onderdeel uitmaken van het mbo-practoraat. Eric Poot vertelde op welk wijze de WUR experimenteert met fossielvrij telen. Klaas van Egmond gaf in een boeiende presentatie de stand van zaken weer op welke wijze met data en vormen van kunstmatige intelligentie op afstand een kas teelttechnisch kan worden bestuurd. Beide onderzoekers dragen bij aan de vernieuwing van de inhoud van de mbo 4 opleiding ‘Teelttechnologie & Management’ van Lentiz mbo Oostland.

Bedrijven die mee willen doen met hybride leren en het practoraat ‘Circulaire Kas en Tuinbouw Innovatie’ kunnen zich melden bij de administratie van de school (MBS Bleiswijk/Lentiz mbo Oostland) via mevrouw I. Rood (irood@lentiz.nl of 010-5212822).

Geef een reactie