woensdag 30 september 2020 | week 40
Home » Nieuws » Team AuTomatoes wint Autonomous Greenhouse Challenge

Team AuTomatoes wint Autonomous Greenhouse Challenge

Artificial Intelligence neemt de controle in de kas

Team AuTomatoes wint Autonomous Greenhouse Challenge

Bleiswijk – De voor de tweede keer georganiseerde International Autonomous Greenhouse Challenge werd gewonnen door team AuTomatoes. Het team versloeg vier andere internationale teams, bestaande uit experts op het gebied van Artificial Intelligence (AI) en tuinbouw. Ditmaal stonden – na de komkommers van de eerste keer – cherrytomaten centraal.

Trees Borkus-Henskens

Vorig jaar september stelde de Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk een kas beschikbaar voor deelnemers aan een 24-uurs hackathon. Tijdens deze voorronde, waarin 21 teams (samengesteld uit deelnemers van in totaal 26 nationaliteiten) de hoogste nettowinst uit een cherrytomatenteelt moesten zien te behalen via een simulatieprogramma, werd bepaald wie er mochten deelnemen aan de tweede editie van de Autonomous Greenhouse Challenge georganiseerd door Wageningen University & Research en Tencent. De vijf winnende teams in de game om virtuele tomaten te telen waren AiCU, The Automators, Digilog, IUA.CAAS en Automatoes.

Cherrytomaten

De winnende teams kregen vanaf december een echte kas-afdeling in beheer waarin zij dankzij kunstmatige intelligentie met zo min mogelijk input aan bijvoorbeeld water, voeding en energie, ‘op afstand’ een zo goed mogelijk cherrytomatengewas moesten telen. Simpel gezegd heeft kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI) betrekking op systemen of machines die onze eigen intelligentie nabootsen om taken uit te voeren en die zichzelf tijdens dat proces kunnen verbeteren op basis van de vergaarde informatie. Het ging om een zes maanden durende teelt. Met onder de deelnemers twee Nederlandse teams; The Automators en Automatoes. De eerste bestond uit medewerkers en studenten van Delphy, Wageningen University en 30Mhz. Automatoes was gevormd met medewerkers, onderzoekers en studenten van Van der Hoeven Horticultural Projects, TU Delft, Keygene, Hoogendoorn Growth Management.
Het doel van de Autonomous Greenhouse Challenge was om gedurende zes maanden zo hoog mogelijk te scoren op kilo’s, smaak, kwaliteit en duurzaamheid met gebruik van zo min mogelijk energie, middelen en daarmee dus zo laag mogelijke kosten. Bovendien werd de uitslag voor een deel ook bepaald door de jury die keek naar inzet van autonome teelttechnieken. Elk team kreeg een stukje kas bij Wageningen University & Research in Bleiswijk toegewezen om daar met alle mogelijke technische snufjes en de bekende technische hulpmiddelen (sensoren, schermen, verwarming, bevochtiging, CO2, irrigatie) een teelt te draaien, zonder in de kas te komen; volledig ‘op afstand’ te monitoren en de computer zo veel mogelijk aan het werk te zetten om keuzes te maken.

Innovatief

“We zijn er trots op dat hier wordt gewerkt aan de toekomst van de tuinbouw,” heette wethouder Jan-Willem van den Beukel de winnaars vorige week virtueel (in verband met de coronacrisis) welkom na de ontknoping en de bekendmaking van de winnaar door een vakkundige jury. “Als Lansingerland zijn we de meest innovatieve tuinbouwgemeente van de wereld (is een derde van de economie van Lansingerland), mede dankzij de ondernemers en de kennisinstituten hier, waarvan de WUR, terzijde gestaan door de Club van 100 (innovatieve bedrijven) een van de belangrijkste is. Het intellect en de kennisontwikkeling op het gebied van de glastuinbouw zit in Bleiswijk. Alles wat daar gebeurt vindt snel de weg naar de praktijk. Deze wedstrijd vormt onderdeel van de transitie die wordt bepaald door energietransitie en digitalisering. Goed dat hier volop in wordt geïnvesteerd door de sponsoren en door de teams!”

De winnaar

Tijdens de Challenge was de uitdaging het beter te doen dan de telers. De uitslag verraste ook de wethouder. “De winnaars kregen het voor elkaar een dubbele winst per vierkante meter te realiseren met minder dan de helft van de warmte. En dat blijft geen ‘challenge’ geheim, want die kennis wordt meteen toegepast in de praktijk, dus iedereen kan er gebruik van maken. Alle data is openbaar en dat is ook de kracht van de Challenge. Efficiënt telen is het toverwoord en van wereldbelang naar de toekomst.”

De toekomst

Maar de glastuinbouw biedt ook mooie carrièremogelijkheden voor jongeren. “Op alle niveaus in de tuinbouw van de 21ste eeuw. Vanuit de gemeente werken we nauw samen met onderwijs, overheden en bedrijven om innovatie te stimuleren. Dit doen we in nauwe samenwerking; ook met lokale bedrijven. Innovatie in Lansingerland vindt plaats op het gebied van digitalisering, AI, Robotisering en verduurzaming (duurzaam, veilig en efficiënt telen met zo min mogelijk grondstoffen een veilig product telen). Met diverse opleidingen, met perspectieven in de lokale economie en met zinvolle banen. Werk dat er toe doet met groeikansen in de Brainport van de glastuinbouw. Wat er nu ligt is goed om op voort te borduren en voor sommigen nog het ‘best bewaarde geheim’ van Lansingerland”, aldus de wethouder.