dinsdag 19 januari 2021 | week 03
Home » Algemeen » Taboe van cyberpesten doorbreken is een kwestie van vertrouwen
V.l.n.r. De vier leerlingen die samen kozen voor het project cyberpesten.

Taboe van cyberpesten doorbreken is een kwestie van vertrouwen

Taboe van cyberpesten doorbreken is een kwestie van vertrouwen

Bergschenhoek – De derdejaars op het Melanchthon Bergschenhoek krijgen, verspreid over het jaar, in het vak O&O (Onderzoeken en Ontwerpen) vier maal een opdracht die uitgewerkt moet worden. Een keuzeopdracht waar zowel gedurende het proces als aan het einde ervan een verslag gemaakt moet worden. Vier leerlingen, Teun Lendfers, Ties Voskamp, Tijmen Luisman en Tijmen Mols, kozen samen voor het project cyberpesten en gingen ermee aan de slag.

Trees Borkus-Henskens

De opdracht was om campagne te voeren om het cyberpesten tegen te gaan. Het project startte drie weken geleden en loopt door tot eind januari. Met naast zelfwerkzaamheid tevens drie keer per week een les op school met begeleiding van de docent.

Instagram

Na de eerste voorbereidingen met een mindmap en ideeën werd een Instagram stop.cyberpesten_ gemaakt waarop iedereen kon reageren. “Cyberpesten is een probleem dat vaak geheim blijft en anoniem, maar dat zowel dichtbij als verder weg plaatsvindt. Je weet niet wie je pest en kunt dus ook niet reageren om het te laten stoppen. We denken dat het heel (te) veel voorkomt en daarom kan iedereen die dat wil er over praten of tips vragen. Inmiddels hebben we al ruim 150 reacties ontvangen; het merendeel van mensen die hopen dat ons project helpt. Het is een kwestie van vertrouwen als mensen erop ook echt om hulp gaan vragen en weten dat het echt is en geen fake. Daarom zoeken we ook de publiciteit. Om er meer bekendheid aan te geven. Zodat we er over kunnen praten, dat bezoekers hun hart kunnen luchten en open kunnen staan voor zowel adviezen als voor tips; dat het taboe doorbroken wordt.”
Zelf zijn de vier leerlingen nooit gepest, maar ze gaan er van uit dat er ook in hun omgeving tallozen zullen zijn die wel te maken kregen of nog krijgen met cyberpesten. “Maar het is nog te vaak een taboe. Wij bieden de mogelijkheid er over te praten.”

Posten

Op Instagram posten de vier tal van tips om meer bereik te krijgen. “Onze belangrijkste tip is; praat erover. Wil je dat niet met ons, doe het dan met een ander in je omgeving die je vertrouwt. Blijf er niet alleen mee rondlopen.”
Van het hele project zal ook een eindconclusie worden geschreven, evenals een eigen reflectie. “Maar het belangrijkste vinden ook wij, dat we zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken via Instagram stop.cyberpesten_ .”