dinsdag 20 oktober 2020 | week 43
Home » Algemeen » Taalontmoeting, een vrijwilliger aan het woord

Taalontmoeting, een vrijwilliger aan het woord

Lansingerland voor elkaar:

Taalontmoeting, een vrijwilliger aan het woord

Lansingerland – “Het is zo’n vijf jaar geleden dat ik wat extra vrije tijd ter beschikking kreeg. Wat daarmee te doen, achter de geraniums wilde ik nog steeds niet zitten. Toen kwam opeens de vraag voorbij om taalondersteuning te geven aan mensen die het Nederlands niet zo goed beheersen”, vertelt een van de huidige taalvrijwilligers van Bibliotheek Oostland.

Ze gaf zich op en moest een cursus volgen. “Geen probleem, ik heb mijn hele leven al steeds van alles moeten leren. De taalcursus werd succesvol afgesloten en daarna kon ik beginnen, maar niet alleen. De Taalontmoetingengroep wordt met twee vrijwilligers begeleid. Ik werd gekoppeld aan Marjan en samen zijn we de Taalontmoeting gestart. Als ik er nu zo over nadenk dan heb ik er alleen maar leuke herinneringen aan. Zoals die meneer, die vond dat hij met respect behandeld moest worden. Vanuit zijn cultuur was hij eraan gewend dat hij met respect bejegend werd, dit gezien zijn leeftijd. Toen ik hem erop wees dat ik toch wat ouder was dan hij, was hij er stil van en is dat ook gebleven. Maar wat steeds de meeste indruk op mij maakte is de grote aandacht en inzet waarmee de taalvragers de oefeningen met spreken, lezen en schrijven gevolgd hebben en blijven volgen.
Al voor je het in de gaten hebt ben je een paar jaar bezig. De deelnemende taalvragers veranderen, dat wil zeggen, sommigen haken af, soms vanwege werk of soms vanwege opleiding, maar er komen ook weer nieuwe taalvragers bij. Allemaal zijn ze steeds gemotiveerd en zetten zich in om het Nederlands beter te leren beheersen.”

Corona

En dan ineens, aan het begin van dit jaar, breekt de coronapandemie uit. “We mogen de bibliotheek niet meer in! Hoe moet het nu met de Taalontmoeting? Als de onderbreking lang duurt, raken de taalvragers dan een deel van hun opgedane kennis van het Nederlands niet kwijt? Hulp bij het spreken, schrijven, lezen kan niet meer gegeven worden zoals we dat tot nu toe in de groep deden! De oplossing die op heel veel scholen vanwege corona gebruikt werd, ondersteuning aanbieden via de computer, biedt niet voor alles en iedereen een oplossing. Zoals de vraag: heeft iedereen wel een computer en kan hij of zij daarmee voldoende goed overweg?
Marjan en ik zijn er binnen onze eigen mogelijkheden gewoon aan begonnen en wonderwel werkte het behoorlijk goed. Slechts bij twee van de vijftien taalvragers in onze groep was het nodig om de opdrachten in geprinte vorm aan te bieden. En, ook heel goed, we kregen ook de te maken opdrachten, huiswerk, terug.
Wat Marjan en ik ook zagen bij onze taalvragers is dat elke deelnemer vooruitgegaan is in de beheersing van het Nederlands. De een misschien wat meer dan de ander maar die vooruitgang, dat is waarvoor Marjan en ik het doen.”

Opvolgers

Beide taalvrijwilligers hebben nu ongeveer vijf jaar de Taalontmoeting gegeven. “Dat was voor ons een reden om te overwegen wat we er verder meer mee wilden gaan doen. Behalve Taalontmoetingen is er nog meer op de wereld en daar willen we allebei ook tijd en aandacht aan besteden. Voor Marjan komt er nog bij dat ze ziek geworden is en daarom zeker voorlopig moet stoppen. Vandaar dat we er nu een punt achter gaan zetten. Wat ons daarbij wel dwarszat is de vraag of de Taalontmoeting nog wel doorgang zal vinden want de deelnemers aan onze ontmoetingen zijn nog lang niet uitgeleerd. Gelukkig kon Kimberly, de coördinator van het Taalhuis, ons geruststellen; er waren opvolgers in beeld. Ik heb hen nu een paar keer meegemaakt en kan de taalvragers met een gerust hart aan Anneke en Arien overlaten, de taalvragers zijn bij hen in goed handen.
Al met al kijken Marjan en ik met genoegen op een mooie tijd terug en gezien de reacties van de taalvragers hebben zij van onze ondersteuning veel opgestoken.”

Meer weten over het Taalhuis? Neem contact op met Kimberly Steenbergen via 06-45684590 of k.steenbergen@biblioteekostland.nl.