dinsdag 19 januari 2021 | week 03
Home » Algemeen » Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland is dankbaar voor alle steun

Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland is dankbaar voor alle steun

Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland is dankbaar voor alle steun

Bergschenhoek – In 2021 zal het tien jaar geleden zijn dat Hospice Lansingerland de deuren opende. Een thuis voor mensen met een levensverwachting van drie maanden of korter. Het hospice biedt een gastvrije en huiselijke plek aan terminaal zieke mensen in de laatste fase van hun leven. Samen met de vele vrijwilligers doet het hospice er alles aan om het de gasten en hun familie zo aangenaam mogelijk te maken.

Trees Borkus-Henskens

Hospice Lansingerland beschikt over zeven kamers waar de gasten professionele zorg krijgen van de (eigen) huisarts en van de 24 uur per dag aanwezige verpleegkundigen. Het hospice krijgt nog steeds slechts een deel van de kosten vergoed via subsidie van de overheid, vergoedingen door de zorgverzekeraar en een eigen bijdrage van de gasten. Ondanks dat er vaak sprake is van een volledige bezetting van de zeven kamers zijn er nog steeds extra financiële bijdragen nodig om het hospice in stand te houden.

Evenementen

De Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland (De Vrienden) zet zich in om jaarlijks voldoende financiële middelen bijeen te brengen om het voortbestaan van het hospice te garanderen. Zij doet dit onder meer door het werven van fondsen en donateurs, het organiseren van evenementen zoals het Dictee, de Eindejaarsloterij en de Lichtjesavond en het uitvoeren van PR-activiteiten.
“Dit jaar kon er echter niets doorgaan van de mooie acties die we graag hadden willen organiseren,” kijkt voorzitter van De Vrienden Eduard van Gijzen op 2020 terug. “Zoals bijvoorbeeld de inmiddels tot een traditie uitgegroeide Lichtjesavond waar Lansingerlanders en andere bezoekers van alle leeftijden aan deelnamen. Een avond met aandacht voor de (bekende en onbekende) overledenen. Andere acties konden ook geen doorgang vinden, maar gelukkig kregen we, verspreid over het jaar, ook hele mooie en leuke reacties. Zoals bijvoorbeeld van een Berkelse makelaar die een nieuw sponsorcontract met De Vrienden tekende en ook tal van leuke reacties nu de feestdagen en het einde van het jaar naderen. Veel anonieme sponsoren die vaak in de eigen omgeving geconfronteerd werden met corona; zowel bewoners als medewerkers en vrijwilligers. Er zijn gelukkig nog veel mensen die ons financieel steunen, maar we zijn ook naarstig op zoek naar sponsoren. En we kijken uit naar het moment dat we als Vrienden zelf weer in actie kunnen komen om financieel weer wat sterker te staan.”

Tien jaar

Er waren grootse plannen om het tienjarig bestaan te gaan vieren, maar het is nu nog even pas op de plaats over een juiste invulling daarvan. “We zouden ook best eens een open huis willen organiseren om ons mooie hospice te laten zien aan sponsoren, familie en andere belangstellenden, maar dat blijkt in de praktijk moeilijk in verband met de privacy en de vaak volle bezetting. Nu kunnen we alleen laten zien dat we er zijn, dat er een groeiende behoefte aan is, dat we blij zijn met de medewerkers en de grote groep vrijwilligers en de dankbaarheid van zowel onze gasten als hun familie. De deur staat voor iedereen open, alles kan en is goed verzorgd. Soms is het moeilijk, maar er wordt ook veel gelachen. We ontzorgen onze gasten en hun naasten. De mensen genieten van het moment en zijn er voor elkaar.”

Hoe te helpen

Iedereen die dat wil kan eenmalig of periodiek een gift overmaken, als Vriend een structurele bijdrage leveren of lid worden van de Club van 100. “Daarmee geeft u een extra steuntje in de rug van het hospice en daarmee aan mensen in de laatste fase van hun leven. Ook bedrijven, winkeliers en overige organisaties uit de regio hebben het hospice, via de Vrienden, op vele wijzen gesteund. Wilt u helpen met het bijeenbrengen van voldoende financiële middelen om het hospice draaiende te houden, heeft u vragen of wilt u de folder met antwoordkaart aanvragen? Bel of email dan gerust. Tel. 06-44029666 of vrienden@hospicelansingerland.nl.
Wij zijn blij met elke gift!”