dinsdag 20 oktober 2020 | week 43
Home » Algemeen » Stapels nieuwe kinderboeken op Prins Willem-Alexanderschool
Lezen is leuk!

Stapels nieuwe kinderboeken op Prins Willem-Alexanderschool

Stapels nieuwe kinderboeken op Prins Willem-Alexanderschool

Berkel en Rodenrijs – Tijdens de jaarlijkse Kinderboekenweek van 30 september tot en met 11 oktober werd er op CBS Prins Willem-Alexander extra aandacht besteed aan het leesplezier. Stapels nieuwe boeken hebben de leerlingen gekregen. Bij de presentatietafel in de hal maakte de leerkracht hen nieuwsgierig en nodigde hen uit om te lezen.

Lezen, vertellen, filosoferen, knutselen, tekenen, dansen en toneelspelen over de verhalen, de gedichten en de illustraties zijn een onderdeel van het cultuureducatie aanbod op de school. Samen lezen, samen hieraan plezier beleven dat gebeurde door het voorlezen van de leerlingen uit de bovenbouw aan de onderbouwleerlingen. Vol aandacht luisterden de leerlingen naar de leerlingen uit groep 7 of 8. Vrijdag 9 oktober werd er een leesrace gehouden. Een sponsoractie voor de schoolbibliotheek in Rwanda. De leerlingen uit groep 1 tot en met 3 gingen met hun maatje uit de bovenbouw op zoek naar woorden op een bladzijde uit het ABC boek van Charlotte Dermatons.
De leerlingen uit groep 4 tot en met 8 probeerden zoveel mogelijk bladzijdes voor te lezen in 10 minuten. Het ‘gezellig’ voorlezen was wel het uitgangspunt. Ouders en andere familieleden konden de kinderen sponsoren voor het aantal gevonden woorden of voorgelezen bladzijden. De voorleeswedstrijd is ook een vast onderdeel tijdens de Kinderboekenweek.
Vanaf groep 3 konden de leerlingen per leeftijdsgroep mee doen aan de PWA-voorleeswedstrijd. Een sfeervol uur waarin de leerlingen voorgelezen werden door een klasgenoot. De winnaar van de bovenbouw gaat door naar de regionale voorleeswedstrijd. De Kinderboekenweek werd feestelijk afgesloten met voorstellingen door het verteltheater van Hans van Woerkom. Ze werden in de verschillende verhalen meegenomen in de geschiedenis; “en toen…”? Voor informatie over de activiteiten op CBS Prins Willem-Alexander; www.pwabassischool.nl.