donderdag 3 december 2020 | week 49
Home » Politiek » Speciale Algemene Ledenvergadering VVD
Lansingerland - De leden van de VVD Lansingerland willen af van de 'huishoudsubsidie' in de WMO en vinden dat woningzoekenden voorrang moeten krijgen op de sociale woningmarkt boven statushouders. Dit waren enkele onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de speciale Algemene Ledenvergadering over het VVD-verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer.

Speciale Algemene Ledenvergadering VVD

Speciale Algemene Ledenvergadering VVD

Lansingerland – De leden van de VVD Lansingerland willen af van de ‘huishoudsubsidie’ in de WMO en vinden dat woningzoekenden voorrang moeten krijgen op de sociale woningmarkt boven statushouders. Dit waren enkele onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de speciale Algemene Ledenvergadering over het VVD-verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer.

Deze vergadering werd geopend door Uri Rosenthal, voormalig minister van Buitenlandse Zaken en lid van de Eerste Kamer. Hij vertelde over de achterliggende gedachte van het nieuwe verkiezingsprogramma. De algemene ledenvergadering is onderdeel van de procedure om het verkiezingsprogramma voor te leggen aan de leden en hen in gelegenheid te stellen amendementen in te dienen. Omdat een fysieke bijeenkomst niet mogelijk was, vond het digitaal plaats. De opkomst was boven verwachting, wat mogelijk ook te maken had met de inleider Uri Rosenthal die voorzitter is van de commissie die het verkiezingsprogramma geschreven heeft.

Sterke middenklasse

Rosenthal vertelde dat het VVD-verkiezingsprogramma naadloos aansluit op de actuele ontwikkelingen. De focus ligt op de middenklasse en het bedrijfsleven en dan met name het MKB. Een stabiele samenleving heeft belang bij een sterke middenklasse. Daar is onder andere een sterke overheid voor nodig die in hun belang ingrijpt om bijvoorbeeld eerlijke handel te waarborgen voor onze eigen ondernemers en ze te beschermen tegen oneerlijke concurrentie van buitenlandse staatsbedrijven.

Inkomenstoets WMO

Onderwerpen waar tijdens de ledenvergadering wat langer bij stil werd gestaan waren de aanspraken op de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en toewijzing van sociale woningen. De aanwezige leden waren het unaniem eens dat er een inkomenstoets voor de WMO moet komen. Er zijn namelijk grote tekorten bij verschillende gemeenten om aan de wetgeving te kunnen voldoen en daarom moet dit op landelijk niveau gerepareerd worden. Nu kunnen bijvoorbeeld vermogende mensen op grond van de WMO voor € 19,- per maand huishoudelijke hulp aanvragen, terwijl zij dit makkelijk zelf kunnen betalen. Daar is de wet volgens de leden niet voor bedoeld.

Woningzoekenden vóór statushouders

Voor wat betreft de toewijzing van sociale woningen zijn de leden het unaniem eens dat de woningnood zo groot is inmiddels, dat het niet meer billijk is om woningzoekenden achter te stellen op de sociale woningmarkt en dat er gezocht moet worden naar alternatieven voor de statushouders. Andere onderwerpen die nog aan de orde kwamen waren directe verkiezingen voor de Eerste Kamer en tussentijdse verkiezingen voor de Gemeenteraad.