woensdag 27 mei 2020 | week 22
Home » Politiek » Sociale woningbouw moet versneld worden

Sociale woningbouw moet versneld worden

Sociale woningbouw moet versneld worden

Lansingerland – De druk op de sociale woningmarkt neemt toe omdat het aantal inschrijvingen blijft stijgen maar de hoeveelheid beschikbare woningen nog steeds afneemt. Welke oplossingen voor het nijpende huisvestingprobleem kunnen we met elkaar bedenken en wat zijn de reële mogelijkheden? Daarover spraken op uitnodiging van 3B Wonen een aantal politici, ambtenaren, vertegenwoordigers van de huurdersvereniging, leden van de Raad van Toezicht van 3B Wonen en projectontwikkelaars met elkaar op maandag 27 mei jongstleden.

Freek J. Zijlstra

Hoofdspreker en discussieleider van de gedachtewisseling was Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems (woningmarktbeleid) aan de TU-Delft en lid van de Raad van Toezicht van 3B Wonen.

Sombere situatie

Boelhouwer schetste oorzaken van schaarste op de woningmarkt. De demografische ontwikkelingen blijken compleet anders, er wordt te weinig gebouwd en het aantal arbeidsmigranten dat hier blijft neemt toe. Bovendien vindt er een ‘gezinsverdunning’ plaats: het gemiddelde huishouden daalt van 2,1 naar 1,7 personen per huishouden. De woningbehoefte onder alleenstaanden en ouderen neemt toe; de vraag naar gezinswoningen blijft redelijk constant. De verwachting is dat Nederland in 2040 gegroeid is met 1,6 miljoen huishoudens. De vergrijzing is dan verdubbeld en grote steden dreigen enclaves van alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens te worden.
Dertig procent van de woningen in Nederland valt in de sociale woningensector, waarin 40-44% van de bevolking wil wonen. Ouderen en/of empty nesters stromen niet door naar een kleinere en/of duurdere woning. Een huurmakelaar kan dat proces op gang brengen door voorrang bij de toewijzing en een aangepaste huurprijs.
Boelhouwer stelt vast dat ook in Lansingerland niet alle bouwrijpe locaties worden benut. Door te wachten met bouwen verrijken ontwikkelaars zich. Het tekort in de sociale woonsector is landelijk inmiddels 3,8%. Met dat oplopend tekort en de toegenomen vraag lopen we, ook in Lansingerland, voortdurend achter de feiten aan.

De harde cijfers

Directeur Hanneke Vliet Vlieland en adviseur wonen Frans Schwiebbe presenteerden de actuele cijfers van 3B Wonen. Het aantal actief woningzoekenden was begin dit jaar 2.722, waarvan 85% een minimum inkomen heeft. In 2018 werden 148 advertenties geplaatst, waarop 34.878 reacties kwamen. De slaagkans om een huurhuis te bemachtigen was 1,4% (in Rotterdam was dat 5,8%). De gemiddelde inschrijvingsduur bedroeg 50 maanden. Er werden 233 woningen toegewezen. Doorstroming is een probleem; de mutatiegraad was in 2018 slechts 5,2%. Van de nieuwe huurders komt toch nog altijd 54,5% uit Lansingerland, 25,3% uit Rotterdam en 20,2% uit andere gemeenten. Omdat het woningenbestand in Rotterdam vernieuwd wordt, zal het aantal urgenten uit Rotterdam fors toenemen. In 2018 werden 107 van die 233 woningen met urgentie toegewezen; dat betrof o.a. 26 woningen voor herhuisvesting, 33 woningen voor asielgerechtigden en 12 bewoners met een medische indicatie.

Het roer moet om

Een panel ging onder leiding van Peter Boelhouwer met elkaar en het dertigtal aanwezigen in discussie.
Het gemeentelijk bod van 1.020 extra sociale huurwoningen tot 2030 blijkt in overleg met 3B Wonen tot stand gekomen te zijn. Wethouder Kathy Arends: “We kijken samen wat haalbaar en passend is.” Moet er niet snel opgeschaald worden naar 2.000 sociale woningen? Arends: “Daarover vinden verkennende gesprekken met betrokken partijen plaats.” Wat kan er aan het doorstromen van scheefwoners worden gedaan? Arends: “Er zijn te weinig midden-huurwoningen. De hoge kwaliteit van sociale huurwoningen maakt het minder aantrekkelijk om door te schuiven naar het wat duurdere segment.”

“De afgelopen twee jaren is er niets toegevoegd aan het huidige woningenbestand en de komende twee jaar gaat er geen paal de grond in,” zegt Hanneke Vliet Vlieland. “Problemen zijn de stijgende bouwkosten, tekort aan personeel en bouwmaterialen, vertraging door inspraakprocedures.” Is al bekend waar die 1.020 woningen gaan komen? Hanneke: “Voor ongeveer 700 woningen zijn al mogelijke locaties aangewezen.” Wát moet er zo snel mogelijk gebouwd worden? “Kleinere woningen en appartementen. We moeten zo snel mogelijk beginnen de achterstand in te lopen.”

Wat zijn nieuwe kansrijke concepten? Ger Jansen: “Beneden-boven woningen om ouderen en jongeren samen te laten wonen. Maar ook hoogbouw van tweekamerappartementen in Bleizo en Wilderszijde, waar goed openbaar vervoer is en goede ontsluitingswegen.” Hanneke: “Tijdelijke/verplaatsbare huisvesting voor kleine huishoudens.”

Peter Boelhouwer stelt voor een taskforce met een bouwregisseur in het leven te roepen (met subsidie uit de provincie) en per locatie de prioritering vast te stellen. Hij vindt dat de nadruk op goedkopere woningen gelegd moet worden. “Dure woningen trekken mensen van buiten Lansingerland aan en daarmee kun je niets betekenen voor de ‘eigen inwoners’ omdat er niet doorgeschoven wordt.” Van aanbod-gestuurd door de ontwikkelaars naar vraag-gestuurd uit de samenleving.

Check Also

CDA wil snel bouw appartementen voor senioren in Bleiswijk

Bleiswijk – Charles van Harn heeft namens het CDA het college van b. en w. nogmaals gewezen op de grote behoefte aan appartementen voor senioren. Uit het onderzoek dat in 2019 uitgevoerd is naar de woonbehoefte in Bleiswijk kwamen twee potentiele woonbouwlocaties in beeld, namelijk de percelen Lijsterlaan-Merenweg en Langevaart- Korenmolenweg. Wat houdt het college tegen om aan de slag te gaan?

Geef een reactie