donderdag 22 oktober 2020 | week 43
Home » Lezersschrijven » Snelverkeer gaat voor langzaam verkeer!?

Snelverkeer gaat voor langzaam verkeer!?

Vrolijk fietsend kom ik op de kruising van het fietspad langs de Bastille en de Anjerdreef. Een auto die voor mij van links komt, neemt voorrang. Ik gooi mijn rechterarm, nee geen middelvinger, omhoog ten teken, dat de automobilist een fout begaat. De man, een ruime 60-er, stopt, opent zijn raam, en vraagt wat er aan de hand is. Ik zeg hem, dat ik van rechts kom en voorrang op hem heb. ‘Nee hoor’, zegt hij, overtuigd van zijn eigen gelijk, ‘snelverkeer gaat voor langzaam verkeer!’
Ik heb hem aangeraden de verkeersregels nog maar eens opnieuw te bekijken, want dat de regel dat snelverkeer voorgaat op langzaam verkeer al jaren geleden is afgeschaft.
De meeste mensen halen ooit hun rijbewijs en kennen de regels die op dat moment gelden. Maar verkeersregels wijzigen soms en ondanks campagnes zijn er maar weinig mensen die notitie nemen van de veranderingen. In dit geval wel een essentiële wijziging!
Diezelfde middag nam in een vergelijkbare situatie een jonge automobilist ook voorrang op mij. Hij keek niet eens naar rechts en scheurde over de weg, als ware hij de enige weggebruiker! Gelukkig zijn er ook nog mensen die wel weten hoe het hoort, zoals de vrouw die mij keurig voorrang verleende.
Enkele feiten zijn:
In ‘hoofdstuk II Verkeersregels, paragraaf 5, artikel 15, punt 1’ van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) staat in duidelijk: Op kruispunten verlenen bestuurders voorrang aan voor hen van rechts komende bestuurders.
Volgens ‘hoofdstuk I begripsbepalingen, artikel 1’ zijn bestuurders: alle weggebruikers behalve voetgangers. En verderop is te lezen dat een kruispunt een kruising of splitsing van wegen is.
Langzaam verkeer, waarover de automobilist sprak, was tot 2001 een wettelijke term. Er werden vervoermiddelen mee aangeduid waarvoor geen rijbewijs verplicht was. Langzaam verkeer omvatte onder andere voetgangers en fietsers.
In Nederland moest langzaam verkeer, zoals fietsers, vanaf de Duitse bezetting (1940) tot mei 2001 voorrang verlenen aan snelverkeer. In andere landen bestond dit onderscheid in de voorrangsregels tussen verkeersdeelnemers niet.

Jan Caesar
secretaris Fietsersbond afd. Lansingerland

​​​​​​​