zaterdag 8 augustus 2020 | week 32
Home » Politiek » Scheiden of blijven?

Scheiden of blijven?

Scheiden of blijven?

Lansingerland – Op vrijdag 13 september is het de Dag van de Scheiding. De gemeente Lansingerland heeft sinds kort een website over dit onderwerp. Die is in opdracht van de gemeente gemaakt, naar een idee van Kwadraad maatschappelijk werk. Hierop is veel informatie te vinden over wat te doen bij het verbreken van een relatie òf het herstellen ervan en hoe dan met elkaar te bouwen aan een stabiele samenlevingsvorm. We spraken erover met wethouder Ankie van Tatenhove in het kader van het onderwerp ´Gezinsrelaties en het opvoeden van kinderen in deze tijd´, waar De Heraut de komende weken aandacht aan besteedt.

Freek J. Zijlstra

Scheiden heeft in de regel een grote impact op kinderen. De ontregeling van de dagelijkse thuissituatie heeft in zo’n situatie onvermijdelijk een weerslag op de opvoeding van de kinderen. Omgekeerd kunnen problemen in de opvoeding van een kind leiden tot een verschil in opvatting bij de opvoeders en gaandeweg een breuk in hun relatie veroorzaken.

Aandacht voor de kinderen

Alle reden om deze weken de focus te richten op De Week van de Opvoeding, die van 7 t/m 13 oktober bol staat van voorlichtende activiteiten.
Ankie van Tatenhove: “Het gaat er in die week over wat we allemaal kunnen doen om gezinnen goed met elkaar te kunnen laten leven. Dat gaat soms goed, maar soms ook minder goed. Want scheidingen komen regelmatig voor. Op de dag van de Scheiding op 13 september staan we daarbij stil. Bijvoorbeeld om te laten zien welke mogelijkheden er zijn om een scheidingsproces in goede harmonie te doen. En de schadelijke effecten op de kinderen zo klein mogelijk te houden. Zowel voor het leven van nu als voor later. Daar willen we op 13 september aandacht voor vragen. We hebben in Lansingerland veel gezinnen, het gaat niet altijd goed en we willen voorkomen dat kinderen daar nadelige effecten van hebben.”
Lansingerland is een uitschieter in het aantal vechtscheidingen. Met 61.600 inwoners heeft Lansingerland ongeveer 23.300 huishoudens. Daarvan is 22% alleenstaand. Bijna de helft van de huishoudens heeft kinderen. Daar zitten ook eenoudergezinnen tussen.
Van Tatenhove: “Je ziet over het algemeen meer (vecht)scheidingen in voormalige Vinex-gemeenten. Dat geldt ook voor Lansingerland. Het is niet alleen ingrijpend voor het kind dat vader en moeder uit elkaar gaan, maar ook dat ze soms moeten verhuizen, omdat geen van beiden het dure huis aan kan houden. Verhuizen op zich kan al ingrijpend zijn voor een kind. Het kind verhuist soms zelfs naar twee nieuwe locaties, die lang niet altijd bij elkaar in de buurt liggen.”

Eerste hulp bij scheiden via de website

Wethouder Van Tatenhove: “Als ouders dan tóch in een scheiding terecht zijn gekomen, dan willen ze vast graag weten waar ze met hun hulpvragen terecht kunnen bij alles wat ze moeten regelen. Met deze website en via Kwadraad willen we ze helpen, ook om te helpen voorkomen dat er een vechtscheiding ontstaat en kinderen daar een trauma aan overhouden.”
De toegankelijke website van Kwadraad www.scheidingspuntlansingerland.nl geeft stap voor stap aan waar ouders bij een scheiding mee te maken krijgen. Daarnaast kun je ook met een professional van het Scheidingspunt bellen. Bijvoorbeeld voor informatie over scheiden en wat daarbij komt kijken. Zo’n professional adviseert niet of een ouder wel of niet moet scheiden, maar kan bijdragen aan het nemen van een weloverwogen beslissing. Een gesprek kan ook helpen bij het op een rij zetten van de gevolgen van een scheiding. Wat er bijvoorbeeld juridisch is vastgelegd over bezittingen, schulden en pensioenen. Of over een ouderschapsplan met afspraken over de zorgverdeling, het voeren van gezamenlijk ouderschap en hoe je communicatie over het kind kunt organiseren.

Theater en andere activiteiten

Op vrijdag 11 oktober om 20.00 uur is er een gratis theatervoorstelling ‘Scheiden! Wat doet dat met een kind?!’ in de Cultuurfabriek in Bergschenhoek. Kaartjes reserveren kan nu al. Stuur daarvoor een e-mail naar debbie.van.den.akker@lansingerland.nl. Na aanmelding volgen details over het programma.
Van maandag 7 t/m donderdag 10 oktober vinden er verschillende activiteiten plaats rondom de opvoeding van het kind. Kijk voor het programma en het bestellen van kaarten op www.lansingerland.nl/weekvandeopvoeding .