maandag 8 maart 2021 | week 10
Home » Algemeen » Samenwerking Samen Lansingerland en Samen Doen spreekuur
Rika en Adriaan vrijwilligers bij het Samen Doen spreekuur.

Samenwerking Samen Lansingerland en Samen Doen spreekuur

1 + 1 = 3

Samenwerking Samen Lansingerland en Samen Doen spreekuur

Lansingerland – Sinds 2016 werken diverse organisaties samen in het Samen Doen spreekuur. Met als doel: invloed uitoefenen op de gevolgen van geldzorgen. Tijdens het spreekuur bemensen vrijwilligers van Welzijn Lansingerland het spreekuur, ieder van hen ontvangt elk half uur een inwoner met een vraag. Een sociaal raadslid en een maatschappelijk werker van Kwadraad zijn op de achtergrond aanwezig voor vragen en opvang van mensen die meer/andere vragen hebben.

Het Samen Doen spreekuur groeit en is steeds meer het geldzorgen bestrijdingspunt. Mensen weten het spreekuur met diverse vragen te vinden. De afgelopen jaren was er alleen in Bergschenhoek een spreekuur op donderdag van 09.00 tot 10.30 uur in Ontmoet! (Wilhelminastraat 1a). In 2021 zal een Samen Doen spreekuur in Bleiswijk worden geopend, in De Leeuwerik op maandag van 13.00 tot 14.30 uur.

Ervaringen

Eén van de vrijwilligers, Rika van Rijn, vertelt wat haar ervaringen zijn.
“Elke week is het weer een verrassing welke vragen de bezoekers stellen. Vandaag een bezoeker die vroeg wat de mogelijkheden waren voor vergoeding voor de sportclub van haar dochter. Gezien het inkomen konden wij een aanvraag doen bij het Sportfonds. Al pratende bleek dat zij ook in aanmerking kwam voor een aanvraag bij Stichting Leergeld voor haar twee kinderen en ook de Voedselbank. De bezoeker verwacht in juli haar derde baby en we hebben gekeken of er mogelijkheden waren via de Stichting Babyspullen. De vragen die zij had over kwijtschelding en de belasting kon ik gelukkig direct door schuiven naar mijn collega vrijwilliger die daar alles van af weet. De volgende bezoeker had hulp nodig bij de aanvraag voor de Kledingbank. Gezien haar inkomen heb ik met haar een volgende afspraak gemaakt voor de voorzieningencheck. Aan de hand van de gezinssituatie en haar inkomen bespreken we dan of zij voldoende op de hoogte is en gebruik maakt van de aanvullende en/of financiële mogelijkheden die er zijn voor haar en haar gezin. Als dat zo is bieden wij ondersteuning bij de aanvragen hiervoor. Als wij er, als vrijwilliger, niet uitkomen kunnen wij altijd terugvallen op de aanwezige maatschappelijk werkers. Regelmatig worden bezoekers doorverwezen naar de juiste instantie.”

Oproep

Doordat er steeds meer bezoekers een beroep doen op het spreekuur van Samen Doen is er dringend ondersteuning nodig van meer vrijwilligers. Zowel vrijwilligers die samen met de bezoeker kijken of er een antwoord gevonden kan worden op hun vraag als op vrijwilligers die als gastvrouw/heer willen fungeren. De rol van de gastvrouw/heer is erg belangrijk. Hij/zij ontvangt de bezoeker en probeert helder te krijgen wat de hulpvraag is. Zo mogelijk kijkt zij welke papieren er nodig zijn en kijkt welke vrijwilliger direct op deze vraag in kan gaan of maakt een afspraak.
De vrijwilligers werken allemaal bij toerbeurt en je geeft van tevoren aan wanneer je ingeroosterd kan worden. Dus het is zeker niet nodig om elke week aanwezig te zijn. Dus schroom niet en meld je aan bij Jeanet Moerings van Welzijn Lansingerland via cih@swsl.nl of 010 – 522 55 45.

Met de komst van Samen Lansingerland en het feit dat zij inlooppunten gaan openen tegelijk met de Samen Doen spreekuren en de IDO (informatiepunten digitale overheid) van de bibliotheek maakt dat er in 2021 één punt per dorpskern is waar inwoners terecht kunnen voor: vraag en aanbod vrijwillige hulp, vragen over geldzaken en regelingen én vragen over- van- voor digitale overheid.
De opgeleide vrijwilligers van de Samen Lansingerland inloop / informatiepunten staan te trappelen om te starten, zodra de corona maatregelen dat toelaten kunnen zij van start. Men kan elk geval nu al terecht bij het Samen doen spreekuur in Bergschenhoek, elke donderdag van 09.00 – 10.30 uur. Voor aanmeldingen om deel te nemen aan dit spreekuur mail naar: inloop@spreekuursamendoen.nl .