zaterdag 4 juli 2020 | week 27
Home » Algemeen » Samen stopt niet na corona
.

Samen stopt niet na corona

Samen stopt niet na corona

Lansingerland – Thuis leven én werken is waarschijnlijk niet voor iedereen makkelijk geweest tijdens de intelligente lockdown. Zeker niet voor ouderen in verzorgingshuizen, gezinnen met jonge kinderen, mensen met mantelzorgtaken, die zelf hulpbehoevend zijn en anderen die bijvoorbeeld een dubbelrol hebben moeten vervullen. Gedachten gaan uit naar u. Daarnaast heb ik zelf ook veel gedacht aan mensen die zonder eigen tuin of buitenruimte veelal binnen hebben doorgebracht gedurende de tijd dat de intelligente lockdown op volle sterkte was. Dit werd uiteraard ook versterkt doordat alle sociale activiteiten aan banden waren gelegd.

Gelukkig mag iedereen inmiddels weer meer. Dat wil niet zeggen dat iedereen ook daadwerkelijk weer meer kan. Mensen met minder (financiële) mogelijkheden en mensen die schulden hebben blijven min of meer in lockdown en zaten daar al in voordat wij allemaal te maken kregen met de maatregelen. Ja, natuurlijk konden zij zich vrij bewegen in onze gemeente of misschien met de fiets of RandstadRail naar Rotterdam, Den Haag of Zoetermeer, echter zijn de zaken die voor veel van ons als vanzelfsprekend lijken, niet vanzelfsprekend voor hen. Zij kunnen niet genieten van de heropende terrassen, dagjes pretpark óf vakantie in Nederland, laat staan vakantie in Europa. De constante zorgen die geldproblemen met zich meebrengen kunnen daarnaast leiden, zo stellen Mullainathan en Shafir in hun boek Schaarste (2013), tot een gebrek aan bandbreedte waardoor de cognitieve capaciteiten en executieve controle gedurende de periode van schaarste worden aangetast. Zij onderbouwen hun theorie uitvoerig en zeggen daarmee dat mensen met (geld)zorgen soms minder goede (of zelfs irrationele) keuzes maken en daar zelf niets aan kunnen doen. Met andere woorden, help deze mensen uit de periode van schaarste te komen.

Hopelijk zorgt de ophanden zijnde economische crisis niet voor een toename van het aantal mensen zonder baan, zonder geld en met oplopende schulden. Mocht dit wel zo zijn, dan hoopt de ASD ook op uw hulp, niet alleen door eventuele giften, maar zeker ook door het bieden van andere hulp. Bijvoorbeeld door het wegwijsmaken van mensen in het doolhof van regelingen, voorzieningen en hulpverlening. Heb oog voor elkaar en wees open naar uw medemens, alleen op die manier kunnen we de crisis aan. Alleen samen krijgen we Nederland en Lansingerland weer onder controle, ook ná corona.

Thijs de Back
www.asd-lansingerland.nl