maandag 28 september 2020 | week 40
Home » Politiek » Samen nadenken over aardgasvrij wonen

Samen nadenken over aardgasvrij wonen

Samen nadenken over aardgasvrij wonen

Lansingerland – De gemeente organiseerde op dinsdag 19 maart een bewonersbijeenkomst in de raadzaal. Inwoners lieten zich bijpraten over het compleet aardgasvrij maken van de samenleving, met als einddatum 2050. Hoe gaan we dat doen en wat betekent dat voor ieder persoonlijk? Wethouder Albert Abee komt over een paar maanden met een eerste warmtevisie als begin van een gezamenlijke opdracht.

Freek J. Zijlstra

Ongeveer 125 inwoners uit alle woonkernen waren op deze informatieavond afgekomen. Vooral vijftigplussers en mannen. Na een introductie door wethouder Abee, werden korte informatiefilmpjes gepresenteerd, werden er steekproeven gehouden en waren er uitslagen van het burgerpanel. Daarna begon een informele forumdiscussie, gevolgd door een groepsgesprek per woonplaats.

Afwachten of doen?

De verre stip aan de horizon is 2050. Dat is de einddatum waarop de energietransitie achter de rug moet zijn en nieuwe duurzame energiebronnen op een energie-neutrale manier in de behoefte moeten kunnen voorzien. In de tussentijd moet er nog heel veel gebeuren en volgens wethouder Albert Abee worden we overspoeld met informatie van deskundigen die over elkaar heen buitelen. Er wordt in uitersten gesproken en in feite heeft niemand met de kennis van nu ongelijk met het benoemen van de eigen oplossing. De energietransitie is voortdurend in beweging. Er is daarom onvermijdelijk sprake van voortschrijdend inzicht. Hoe moet je nu weten wat voor jou en wanneer de beste oplossing is bij de overstap van gas naar een andere warmtebron? Wordt het een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet, of gebruik maken van aardwarmte? Komen er nog alternatieve methoden, zoals de ontwikkeling van warmte met behulp van waterstof?
“We hebben geen keus, we moeten wat doen, linksom of rechtsom!” Daarna stelde Abee de aanwezigen gerust door de stelling dat de gaskraan pas helemaal dicht gaat als er voor elke wijk en elke woning een goed alternatief is. In de tussentijd systemen verkopen die duur en uiteindelijk niet bruikbaar zijn, lijkt Abee geen goed idee. Bovendien, voor veel inwoners is het volstrekt onduidelijk wat de kosten zijn en hoe die betaald moeten worden zonder behoorlijke subsidieregeling. “Het zal mijn tijd wel duren” en “De techniek zal tegen die tijd wel met een goede oplossing komen” waren een paar reacties. Dat kan aan de hogere leeftijd van de bewoners en eigenaren van de wat oudere woningen liggen.

Maatwerk

Uit de peilingen van het burgerpanel en de aanwezigen in de zaal bleek dat 95% van de bewoners (nog) een cv-ketel heeft en (slechts) 5% inmiddels een warmtepomp. Een derde van de inwoners is het eens met het aardgasvrij maken; een derde helemaal niet. Maatregelen die men soms genomen heeft is isolatie, overstappen op elektrisch koken en het aanbrengen van zonnepanelen. Een kwart wil niets investeren en een kwart wil of kan niet verder gaan dan € 5.000. Driekwart van de gevraagden verwacht subsidie van de overheid. Ook dat beleidsmakers het voortouw nemen en daarover goed communiceren. Slechts 3% regelt het allemaal zelf wel.
Claire Daniels schrijft als projectleider en onder verantwoordelijkheid van wethouder Abee de warmtevisie. Ze krijgt daarbij steun van (externe) adviseurs, zoals Ron de Graaf. In de warmtevisie wordt uiteindelijk per wijk aangegeven wat de beste transitie is en op welk moment dat het beste kan plaatsvinden.
Ron: “Woningen ná 2005 zijn meestal al goed geïsoleerd en dan is een warmtepomp een optie. Bij woningen vóór 1990 moeten al extra isolerende maatregelen genomen worden, en dan lopen de kosten op. Bij woningen van 40 jaar of ouder is sprake van dakisolatie, spouwmuurisolatie en vloerisolatie, en soms het aanbrengen dubbelglas. Dan lopen de kosten naar € 20.000 of meer. De isolatiegraad bepaalt de keuze en het rendement van het systeem. Een warmtepomp, waarbij lucht in warmte wordt omgezet, geeft slechts 35 °C; bij een warmtenet en aardwarmte kan dat oplopen van 60-90°C. Bij oudere en slecht te isoleren huizen ligt het daarom voor de hand aan te sluiten op een (collectief) warmtenet.”

Veel vragen

Er waren veel vragen van aanwezigen, zoals “Wordt alle nieuwbouw van gas los?” Ja, met afgegeven vergunningen na 1 juli 2018. “Wanneer is voor mijn wijk bekend wat de mogelijkheden zijn?” Uiterlijk in 2021, maatwerk per zelfde type woningen per wijk. “Word je verplicht daarin mee te gaan of mag je zelf een voorziening treffen?” Ja, vergelijk de aanleg van glasvezel. “Wanneer ligt er een warmtenet?” Dat zal zeker nog 8-10 jaar duren. “Nu zijn er verschillende energieleveranciers. Hoe gaat dat er dan uitzien en hoe zit het met concurrerende marktprijzen?” Niet bekend. “Wat kan ik intussen doen?” Het huis isoleren! Isolatie brengt de warmtevraag omlaag. “Ik heb een huurhuis. Wat nu?” De actie ligt bij de verhuurder. “Op 1600 meter diepte liggen warmtebronnen van wel 60°C. Waarom is er zo weinig aandacht voor geothermie?” Wellicht gaat er collectief per woonwijk gebruik gemaakt worden van verschillende warmtebronnen, afhankelijk van de mogelijkheden van uw woning.

Aanvullende info

Bij het Energieloket van de gemeente kunt u informatie inwinnen. Daar kunt u ook een afspraak maken met een ter zake kundige energiecoach. Voor het aanpassen van de woning wordt in sommige gevallen subsidie verstrekt (info op www.rvo.nl). Ook zijn er duurzame initiatieven, zoals door Lansingerland Samen Duurzaam en Nieuwe Lansinger Stroom. Algemene aanvullende informatie is te vinden bij Milieu Centraal en de EnergieSubsidiewijzer.