vrijdag 25 september 2020 | week 39
Home » Algemeen » Samen kan er zoveel meer
Margriet Keizerwaard (l) van Welzijn Lansingerland en Hanneke Vliet Vlietland van 3B Wonen voor de huiskamer in Hergerborch.

Samen kan er zoveel meer

Samen kan er zoveel meer

Lansingerland – 3B Wonen en Welzijn Lansingerland werken al enige tijd op verschillende gebieden samen. Recentelijk zijn de activiteiten die plaatsvonden in Wel-Kom! verplaatst naar de huiskamer van Hergerborch, een locatie van 3B Wonen. Hanneke Vliet Vlieland van 3B Wonen en Margriet Keizerwaard van Welzijn Lansingerland vertellen hoe deze samenwerking tot stand is gekomen.

Marianne Karsemeijer

De mensen op de dagbesteding zitten op gepaste afstand van elkaar.

Margriet vertelt dat Hanneke al eens geopperd heeft dat er in Hergerborch veel mogelijkheden voor Welzijn liggen. Toen corona zich aankondigde moesten veel organisaties gaan kijken hoe zij hun locaties gingen indelen, omdat er op de kleine locaties niet genoeg ruimte was. Middin is in deze periode verhuisd van De Leeuwerik naar Wel-Kom!. Dit kon omdat Welzijn was genoodzaakt haar activiteiten tijdelijk te stoppen. Het beviel Middin goed in Wel-Kom! en Welzijn kon met haar activiteiten uitwijken naar de huiskamer van Hergerborch.
“Bijzonder aan Welzijn en 3B Wonen is dat we echt lokale partijen zijn”, zegt Hanneke. “Van Lansingerland voor Lansingerland, we kennen de omgeving en weten waar we het over hebben. Dit maakt dat je heel snel met elkaar iets kunt betekenen, opgave gericht werken, niet alleen met je eigen organisatie, maar samen met andere partijen. Deze samenwerking kan nog veel intensiever, met meer organisaties, werken in gelegenheidsteams voor specifieke opgaven, dan kun je snel schakelen”.

Enthousiast

Met veel enthousiasme is een aantal medewerkers van Welzijn begonnen met het opknappen van de zaal in Hergerborch en binnen twee weken konden zij erin. De zaal werd al door de bewoners van Hergerborch gebruikt als gemeenschapsruimte. Toen 3B Wonen net begon met deze locatie werd er ook best veel georganiseerd door medewerkers en vrijwilligers. Dit liep prima, maar de vrijwilligers wilden graag ook weer eens wat anders oppakken en er was geen nieuwe animo voor de bestaande activiteiten. 3B Wonen vond dit zonde, omdat de activiteiten een belangrijke wijkfunctie hadden en kansen boden voor verdere integratie van de bewoners. Daarin lag een overlap met taken van Welzijn.
De beheerder van Hergerborch, Hammadi el Haddar, is heel actief en is enthousiast aan de slag gegaan met de mensen van Welzijn.
De dagbesteding die een aantal keren per week plaatsvindt, wordt begeleid door Annelies Metselaar en Edith Kreer. Op de woensdag is er een open inloop waar mensen gezellig samen kunnen zijn. Medewerkers en vrijwilligers proberen contact te maken met de mensen die in het gebouw wonen en willen kijken of zij ook belangstelling hebben voor de activiteiten die georganiseerd worden.
“We willen proberen mensen enthousiast te maken om samen dingen te gaan doen”, zegt Margriet. “Dit kan van alles zijn, het is de bedoeling dat de bewoners en ouderen zelf aangeven waar ze behoefte aan hebben. Zowel bij 3B Wonen als bij Welzijn werken enthousiaste doeners, zoals Hammadi, Annelies en Edith. Ze gaan gewoon aan de slag en dan ontstaan er vanzelf ideeën en dingen waar mensen zin in hebben. Het is mooi om te zien dat er dingen gaan groeien als die ruimte er is. Bijvoorbeeld door niet alleen op de ouderen te focussen, maar ook te kijken of de bewoners mee willen doen. Als mensen hun verhaal kunnen delen ontstaat er wederzijds begrip”.